Склад науково-педагогічних працівників кафедри фізико-математичних дисциплін:

Завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту та рік випуску: Харківський державний університет імені О.М.Горького (1981).
Тема та рік захисту кандидатської дисертації: "Р – категорія і функції з виродженими сингулярними підмноговидами" (1993).
Коло наукових інтересів: диференціальна геометрія і топологія.
Доцент, кандидат фізико-математичних наук.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту та рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна (1986).
Тема та рік захисту кандидатської дисертації: "Дослідження розкладів та нумерацій графів" (2008).
Коло наукових інтересів: теорія графів, дискретна оптимізація.
Професор, кандидат технічних наук.
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску: Дніпропетровський державний університет (1974).
Тема та рік захисту кандидатської дисертації: "Квазистатическое термонапряженное состояние анизотропных цилиндров и пластин в условиях високотемпературного теплообмена" (1988).
Коло наукових інтересів: термоупругость анизотропных термочувствительных тел в условиях високотемпературного теплообмена в квазистатической, динамической и взаимосвязанной постановках.
Доцент, кандидат педагогічних наук.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту та рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2007).
Тема та рік захисту кандидатської дисертації: "Методика навчання оптики в умовах профільного навчання фізики" (2011).
Коло наукових інтересів: методика навчання фізики у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах освіти.
Звання та нагороди: 2014-2016 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України.
Доцент, кандидат педагогічних наук.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту та рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2002).
Тема та рік захисту кандидатської дисертації: "Методичні засади створення та використання педагогічних програмних засобів у процесі навчання фізики студентів вищих авіаційних навчальних закладів" (2014).
Коло наукових інтересів: створення та використання інформаційних технологій у процесі навчання фізики, робототехніка як інноваційний напрямок освітньої підготовки у вищих навчальних закладах технічного спрямування.
Звання та нагороди: грамота Національного авіаційного університету (2016).
Доцент, кандидат технічних наук.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту та рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2002).
Тема та рік захисту кандидатської дисертації: "Розробка технології рідинної епітаксії в системі Pb-Sn-Te-Se із низьким вмістом Se" (2011).
Коло наукових інтересів: інформаційні технології у процесі навчання фізики, навігація та управління повітряним рухом, безпілотні літальні апарати, робототехніка, напівпровідникова електроніка, STEM.
Звання та нагороди: лауреат обласної премії (2012, 2013, 2014, 2016), почесна грамота Департаменту освіти облдержадміністрації (2015).
Доцент, кандидат фізико-математичних наук.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту та рік випуску: Московський фізико-технічний інститут (1974).
Тема та рік захисту кандидатської дисертації: "Процессы переноса в тороидальной плазме при инжекции нейтральных атомов" (1977).
Коло наукових інтересів: теорія та методика викладання фізики у ВНЗ.
Завідувач лабораторії, кандидат технічних наук.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту та рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2007).
Коло наукових інтересів: моделювання діяльності операторів аеронавігаційної системи.
Старший лаборант.
Заклад, у якому здобуто вищу освіту та рік випуску: Кіровоградський національний технічний університет (2016).
Коло наукових інтересів: прикладне програмне забезпечення, екологічні проблеми сучасності.