Шульгін Валерій Анатолійович

Шульгін Валерій Анатолійович

Декан факультету льотної експлуатації,
кандидат технічних наук, доцент
 

Факультет льотної експлуатації був організований наказом Міністерства цивільної авіації №22 від 8 лютого 1978 року, як структурний підрозділ Кіровоградського вищого льотного училища цивільної авіації. Згідно плану першого набору було здійснено набір 200 курсантів. З початку його заснування до 1 січня 1985 року його очолював к.т.н., доцент Коростельов Олександр Омелянович.

Задача підготовки спеціаліста, який у майбутньому повинен буде взяти на себе відповідальність за людські життя при виконанні своїх функціональних обов’язків, потребує застосування специфічних підходів та методик. Складовими підготовки є не тільки набуття курсантами необхідного рівня знань, вмінь та навичок, а також і процес формування шляхетної та високоорганізованої особистості.

Спираючись на багаторічний досвід практичної діяльності, користуючись сучасними засобами навчання і новітніми технологіями, факультет успішно виконує свої функції у відповідності до вимог керівних документів, що регламентують освітянську діяльність вищих навчальних закладів України, стандартами та рекомендованою практикою міжнародних організацій цивільної авіації (ICAO, JAA) і Державної авіаційної служби України.

На факультеті здійснюється якісна підготовка спеціалістів кваліфікацій «пілот літака» та «інженер-механік (фахівець з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден і авіадвигунів)» висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, що має великий досвід практичної (у тому числі – льотної) роботи та є експертами з теоретичної підготовки. Очна та заочна форми навчання. Про особливості та умови вступу на навчання - в правилах прийому до ЛА НАУ.

До складу факультету входять кафедри:

Кафедра безпеки польотів

Кафедра льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польотів

Кафедра авіаційної техніки

Кафедра фізико-математичних дисциплін

Кафедра авіаційного обладнання

Кафедра аеронавігації

Склад деканату факультету льотної експлуатації:

ШУЛЬГІН Валерій Анатолійович, доцент, к.т.н. – декан факультету;

ДМІТРІЄВ Олег Миколайович, к.т.н – заступник декана факультету з методичної роботи;

МАЖАРОВ Володимир Сергійович – к.т.н. - заступник декана факультету з виховної роботи;

ГРИЦЕНКО Лідія Миколаївна – секретар факультету;

РЯБОКОНЬ Діна Василівна – інспектор факультету.

«Льотна експлуатація повітряних суден»

Силабус навчальної дисципліни "Фізика"
Syllabus of course "Physics"
Силабус навчальної дисципліни "Льотна експлуатація повітряних суден"
Силабус навчальної дисципліни "Льотно-технічні характеристики літака" (бакалавр)
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Транспортна логістика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи теорії прийняття рішень"
Силабус навчальної дисципліни "ВИЩА МАТЕМАТИКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "HIGHER MATHEMATICS"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ФІЗИКА"
Силабус навчальної дисципліни "Математичне моделювання професійних задач"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економіка авіаційного транспорту"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економічна теорія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Повітряна навігація"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Теорія автоматичного керування"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Авіаційна наземна техніка"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "АГРОХІМІЯ ТА АГРОБІОЛОГІЯ (ОСНОВИ АВІАЦІЙНИХ ХІМІЧНИХ РОБІТ)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Авіаційне законодавство"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатація повітряного судна і авіаційного двигуна CESSNA-172 SKYHAWK"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатаційні процедури. Вивчення легкого ПС первинної льотної підготовки CESSNA-172"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатаційні процедури. Вивчення легкого ПС первинної льотної підготовки CESSNA-172RG"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економічний курс"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатація повітряного судна та силової установки ХІАТ-650"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатація повітряного судна та силової установки ХІАТ-650"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатація повітряного судна і авіадвигуна Beechcraft BE-76"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатаційні процедури"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ІІ етап підготовки ЕПС до виконання польотів на МПЛ атестаційних дисциплін: "Митне право", "Прикордонний контроль", "Повітряне законодавство", "Організація пошуку та рятування""
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ФІЗИКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "HIGHER MATHEMATICS"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатація повітряного судна К-10 «Свіфт»"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Льотна експлуатація силової установки повітряного судна К-10 «Свіфт»"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАДАЧ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Можливості та обмеження людини в льотній діяльності"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи надійності літальних апаратів і енергетичних двигунних установок"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Повітряна навігація (Модуль 1 Загальна навігація)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Повітряна навігація (Модуль 3 Зональна навігація)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Силова установка повітряного судна"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатація авіаційного двигуна «Rotax 912ULS» повітряного судна К-10 «Свіфт»"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ВИЩА МАТЕМАТИКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Безпека польотів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатаційні процедури. Вивчення випускного однодвигунового літака Ан-2, обладнаного с/г апаратурою, організація та виконання авіаційних робіт у сільському та лісовому господарстві"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатаційні процедури. Вивчення випускного багатодвигунового літака Ан-24/26"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатаційні процедури. Вивчення легкого ПС первинної льотної підготовки НАРП-1"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатаційні процедури. Вивчення легкого ПС первинної льотної підготовки К-10 «СВИФТ»"
Силабус навчальної дисципліни "Прийняття управлінських рішень в авіакомпанії"
Силабус навчальної дисципліни "Теорія та методика професійного навчання"
Силабус навчальної дисципліни "Управління якістю в авіакомпанії"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Експлуатаційні процедури. Вивчення випускного багатодвигунового літака Л- 410УВП(Е)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Курс теоретичної підготовки з вивчення випускного однодвигунового літака Ан-2, обладнаного с/г апаратурою, організація та виконання авіаційних робіт у сільському та лісовому господарстві"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності та охорона праці"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи електротехніки та електроніки"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "РАДИОНАВІГАЦІЙНИ СИСТЕМИ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "РАДІООБЛАДНАННЯ ПОВІТРЯНОГО СУДНА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "«Додатковий курс англійської мови (В-2)»"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Культурологія, етика й естетика"
СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Політолого-соціологічний курс"
Силабус навчальної дисципліни "Транспорт і транспортна інфраструктура"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Авіаційна безпека"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "АВІАЦІЙНА МЕТЕОРОЛОГІЯ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "АВІАЦІЙНА МЕТЕОРОЛОГІЯ, ОСОБЛИВОСТІ МЕТЕОРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛЬОТІВ НА МІЖНАРОДНИХ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЯХ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Аварійно-рятувальна підготовка"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Аварійно-рятувальне забезпечення повітряного судна К-10 «Свіфт»"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Хімія та паливно-мастильні матеріали"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Інженерна графіка"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи геліогеофізичного моніторингу авіаперевезень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи геофізичного забезпечення польотів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури"
Силабус навчальної дисципліни "СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
Силабус навчальної дисципліни "Аеродинаміка і льотні характеристики літака Ан-2 у сільгоспваріанті"
Силабус навчальної дисципліни "Аеродинаміка польоту ПС Cessna-172"
Силабус навчальної дисципліни "Маса та центрування"
Силабус навчальної дисципліни "НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ КУРСАНТІВ"
Силабус навчальної дисципліни "НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА АСПІРАНТІВ"
Силабус навчальної дисципліни "Підготовка і виконання польоту на ПС Cessna-172"
Силабус навчальної дисципліни "Підготовка і виконання польоту на літаку Ан-2"
Силабус навчальної дисципліни "Планування та контроль виконання польотів"
Силабус навчальної дисципліни "Практична Підготовка на Flight Simulator"
Силабус навчальної дисципліни "Основи аеродинаміки та динаміки польоту"
Силабус навчальної дисципліни "Принципи польоту"
Силабус навчальної дисципліни "Аеродинамiка польоту повiтряних суден"
Силабус навчальної дисципліни "Експлуатаційна аеродинаміка"
Силабус навчальної дисципліни "Льотнi характеристики та планування польоту на лiтаку «НАРП-1"
Силабус навчальної дисципліни "Методи оптимізації процесів льотної"
Силабус навчальної дисципліни "Практична аеродинаміка Літака Л-410 УВП"
Силабус навчальної дисципліни "Підготовка і виконання польоту на літаку Ан-24/26"
Силабус навчальної дисципліни "Практична аеродинаміка літака Ан-2"
Силабус навчальної дисципліни "Соціологія та політологія"
Силабус навчальної дисципліни "Аеродинамiка польоту повiтряних суден"
Силабус навчальної дисципліни "Експлуатаційна аеродинаміка"
Силабус навчальної дисципліни "Культурологія, етика й естетика"
Силабус навчальної дисципліни "Практична аеродинаміка літака Ан-24/26"
Силабус навчальної дисципліни "Практична аеродинаміка літака НАРП-1"
Силабус навчальної дисципліни "Підготовка та виконання польоту на легкому ПС первинної льотної підготовки НАРП-1"
Силабус навчальної дисципліни "Сучасні методи дослідження аеродинаміки та динаміки польоту"

«Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів»

Проект: Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи електротехніки та електроніки"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи безпілотних літальних апаратів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Транспортна логістика"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи теорії прийняття рішень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Математичне моделювання професійних задач"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Авіоніка"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економіка авіаційного транспорту"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Економічна теорія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАДАЧ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Авіаційна наземна техніка"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Автоматизовані системи управління цивільної авіації"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи проектування, виробництва та ремонт повітряних суден"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Автоматизовані системи керування технічним станом авіаційних двигунів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Авіаційне законодавство з ТО АТ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Безпека польотів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ДЕФЕКТОЛОГІЯ, НЕРУЙНІВНІ МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН І АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Функціонування аеропортів та аеропортові технології"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Функціональні системи повітряних суден"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Гвинт"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні технології забезпечення процесів технічного обслуговування авіаційної техніки"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Конструкція та міцність газотурбінних двигунів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Конструкція та міцність літальних апаратів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Конструкція та міцність поршневих авіаційних двигунів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Комп’ютерні системи забезпечення життєвого циклу повітряного судна"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Людський фактор в експлуатації авіаційної техніки"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАДАЧ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАДАЧ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "МЕТОДИКА РОЗРОБКИ СИСТЕМ ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ТЕХНІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ АТ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН ТА АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Надійність повітряних суден і авіаційних двигунів та прийняття рішень"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ОСНОВИ ТЕХНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Підтримання льотної придатності повітряних суден"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Структурний аналіз та розрахунок авіаційних конструкцій"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ТЕХНІЧНА ДІАГНОСТИКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Теорія теплових двигунів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Термодинаміка і теплопередача"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Теоретичні основи технічного обслуговування повітряних суден і авіадвигунів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Технічне обслуговування повітряних суден"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Технологія виробництва та ремонтуповітряних суден і авіаційних двигунів"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Вступ до фаху"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності та охорона праці"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Додатковий курс англійської мови (В-2)"
Силабус навчальної дисципліни "Культурологія, етика й естетика"
Силабус навчальної дисципліни "Соціологія та політологія"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Політолого-соціологічний курс"
Силабус навчальної дисципліни "Транспорт і транспортна інфраструктура"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Авіаційна хімія"
Проект: Силабус З ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ НА ПОВІТРЯНИХ СУДНАХ
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Матеріалознавство"
Проект: Силабус з НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи інженерної педагогіки"
Проект: Силабус з НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
Проект: Силабус з ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ
Проект: Силабус З ПРАКТИКИ В НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИХ МАЙСТЕРНЯХ
Проект: СИЛАБУС З ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ НА ПОВІТРЯНИХ СУДНАХ
Проект: СИЛАБУС З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури"
Силабус навчальної дисципліни "СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ІНОЗЕМНА МОВА (АНГЛІЙСЬКА)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ВИЩА МАТЕМАТИКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ГІДРАВЛИКА ТА ГІДРОПНЕВМОПРИСТРОЇ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ОПІР МАТЕРІАЛІВ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНIКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ТЕОРІЯ МЕХАНІЗМІВ І МАШИН"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ПРОФЕСІЙНА АНГЛІЙСЬКА МОВА (АВІАЦІЙНА)"
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ПРОФЕСІЙНА АНГЛІЙСЬКА МОВА (АВІАЦІЙНА)"

Контактний телефон: (0522) 394-755
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.