Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Льотної академії Національного авіаційного університету

17 грудня 2020 року

Льотна академія НАУ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

Список документів для претендента
Зразки документів для претендента

1. Декана факультету льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху – 1 посада.
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь так вчене (почесне звання) відповідно до профілю факультету;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації не менше 5 років;
- досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 5 років;
- наявність проєкту розвитку факультету.

"Проєкт розвитку факультету льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху претендента на посаду декана факультету кандидата технічних наук, доцента Валерія Шульгіна"
"Проєкт розвитку факультету льотної експлуатації та обслуговування повітряного руху претендента на посаду декана факультету кандидата технічних наук, доцента Андрія Невиніцина"

2. Завідувача кафедри обслуговування повітряного руху – 1 посада
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь та вчене (почесне звання) відповідно до профілю кафедри;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації не менше 5 років;
- досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 5 років;
- наявність проєкту розвитку кафедри.

3. Доцента кафедри обслуговування повітряного руху – 1 посада
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років у закладах вищої освіти III-IV рівнів акредитації.

4. Завідувача кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту – 1 посада
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь доктора наук та вчене (почесне звання) відповідно до профілю кафедри;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації не менше 5 років;
- досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 5 років;
- наявність проєкту розвитку кафедри.

5. Доцента кафедри льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту – 1 посада
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вчене звання доцента (старшого наукового дослідника), та/або вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), які мають відповідати профілю кафедри;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;
- досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 5 років;
- навчально-методичні праці, що використовуються в навчальному процесі;
- наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях;
- досвід викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні;
- досвід застосування у власній педагогічній діяльності e-learning, мультимедійних та інших інтерактивних засобів навчання та технологій;
- досвід керівництва магістрами.

6. Завідувача кафедри іноземних мов – 1 посада
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь та/або вчене (почесне звання) відповідно до профілю кафедри;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІІІ-IV рівнів акредитації не менше 5 років;
- досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 5 років;
- наявність проєкту розвитку кафедри.

7. Старшого викладача кафедри іноземних мов – 7 посад
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), які мають відповідати профілю кафедри;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років;
- наявність наукових публікацій відповідно до напрямку роботи кафедри;
- методичні праці за профілем кафедри;
- досвід підготовки здобувачів вищої освіти за профілем роботи кафедри (не менше 3-х років);
- вільне володіння державною мовою;
- досвід викладання навчальних дисциплін кафедри на високому науково-методичному рівні

8. Завідувача кафедри туризму та авіаційних перевезень – 1 посада
Вимоги до претендентів:
- відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ст.35 завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь – кандидата наук або доктора наук та вчене звання відповідно до профілю кафедри;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти III-IV рівня акредитації – не менше п’яти років;
- наявність проекту розвитку кафедри.

9. Старшого викладача кафедри туризму та авіаційних перевезень – 4 посади
Вимоги до претендентів:
- Повна вища освіта;
- Стаж науково-педагогічної роботи або практичної діяльності за профілем кафедри не менше 3-х років;
- Відповідність спеціальності за дипломом про вищу освіту, наукової спеціальності або профілю кафедри, за якою присвоєне вчене звання закріпленим дисциплінам;
- Науковий ступінь кандидата наук або вчене звання доцента (при відсутності наукового ступеня – обов’язкова умова закінчення магістратури, аспірантури, докторантури чи стаж практичної роботи за профілем кафедри).

10. Завідувача кафедри фізичної та психофізіологічної підготовки – 1 посада
Вимоги до претендентів:
- відповідно до Закону України «Про вищу освіту» ст.35 завідувач кафедри повинен мати науковий ступінь – кандидата наук або доктора наук та вчене звання відповідно до профілю кафедри;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти III-IV рівня акредитації – не менше п’яти років;
- наявність проекту розвитку кафедри.

11. Доцента кафедри фізичної та психофізіологічної підготовки – 3 посади
Вимоги до претендентів:
- мають науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) за профілем кафедри або вчене звання доцента (доцента НАУ);
- мають за останні 5 років не менше 5 опублікованих навчально-методичних та наукових праць за профілем кафедри;
- викладають навчальні дисципліни кафедри на високому науково-методичному рівні;
- мають документ про підвищення професійної (за профілем кафедри) або педагогічної майстерності за останні п’ять років, стаж практичної роботи не менше 5 років за профілем кафедри, або значні визнані результати в спорті (майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу).

12. Старшого викладача кафедри фізичної та психофізіологічної підготовки – 3 посади
Вимоги до претендентів:
- мають вищу освіту за профілем кафедри або науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії) за профілем кафедри або вчене звання доцента (доцента НАУ);
- мають за останні 5 років не менше 3 опублікованих навчально-методичних та наукових праць за профілем кафедри;
- викладають навчальні дисципліни кафедри на високому науково-методичному рівні;
- мають документ про підвищення професійної (за профілем кафедри) або педагогічної майстерності за останні п’ять років, стаж практичної роботи не менше 5 років за профілем кафедри, або значні визнані результати в спорті (майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу).

13. Професора кафедри авіаційного обладнання – 1 посада
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вчене звання доцента (старшого наукового дослідника), та/або вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), які мають відповідати профілю кафедри;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;
- досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 5 років;
- навчально-методичні праці, що використовуються в навчальному процесі;
- наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях;
- досвід викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні;
- досвід застосування у власній педагогічній діяльності е-learning, мультимедійних та інших інтерактивних засобів навчання та технологій;
- досвід керівництва магістрами та аспірантами.

14. Старшого викладача кафедри авіаційного обладнання – 3 посади
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), які мають відповідати профілю кафедри, та/або мають значний досвід практичної діяльності на підприємствах авіаційної галузі;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років;
- досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 3 років;
- наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях;
- досвід викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні.

15. Професора кафедри фізико-математичних дисциплін – 1 посада
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора відповідно до профілю кафедри;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та досвід підготовки авіаційних фахівців – не менше п’яти років;
- навчально-методичні праці, що використовуються в навчальному процесі;
- наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях;
- рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347)) за останні п’ять років;
- вільне володіння ПК.

16. Доцента кафедри фізико-математичних дисциплін – 4 посади
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вчене звання доцента (старшого наукового дослідника), які мають відповідати профілю кафедри;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації та досвід підготовки авіаційних фахівців – не менше п’яти років;
- наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях;
- рівень наукової та професійної активності, який засвідчується виконанням не менше чотирьох видів та результатів з перелічених у пункті 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 347)) за останні п’ять років;
- вільне володіння ПК.

17. Старшого викладача кафедри авіаційної техніки – 6 посад
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), які мають відповідати профілю кафедри, та/або мають значний досвід практичної діяльності на підприємствах авіаційної галузі;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи - не менше трьох років;
- досвід підготовки авіаційних фахівців не менше трьох років;
- наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях;
- досвід викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні.

18. Старшого викладача кафедри безпеки польотів – 3 посади
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), які мають відповідати профілю кафедри, та/або мають значний досвід практичної діяльності на підприємствах авіаційної галузі;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3-х років;
- наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях;
- досвід викладання навчальних дисциплін профілю кафедри на високому науково-методичному рівні.

19. Доцента кафедри пошуку, рятування, авіаційної безпекита спеціальної підготовки – 2 посади
Вимоги до претендентів:
- наявність наукового ступеня/вченого звання за профілем кафедри;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;
- досвід підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю кафедри;
- наявність наукових публікацій відповідно до напряму роботи кафедри.

20. Старшого викладача кафедри пошуку, рятування, авіаційної безпеки та спеціальної підготовки – 1 посада
Вимоги до претендентів:
- наявність ступеня магістр;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років;
- досвід підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю кафедри;
- наявність наукових публікацій відповідно до напряму роботи кафедри.

21. Старшого викладача кафедри аеронавігації – 3 посади
Вимоги до претендентів:
- вільне володіння державною мовою;
- повна вища освіта за профілем кафедри;
- досвід на виробництві за професією пілота або штурмана повітряного судна;
- наявність науково-педагогічного стажу не менше 7 років;
- досвід викладання повітряної навігації для авіаційних спеціалістів не менше 5 років.

22. Доцента кафедри менеджменту та економіки – 1 посада
Вимоги до претендента:
- повна вища освіта (магістр, спеціаліст) відповідного напряму;
- стаж науково-педагогічної діяльності – не менше 3 років;
- науковий ступінь доктора (кандидата) наук;
- вчене звання професора (доцента).

23. Старшого викладача кафедри менеджменту та економіки – 2 посади
Вимоги до претендентів:
- повна вища освіта (магістр, спеціаліст) відповідного напряму;
- стаж наукової, науково-педагогічної роботи – не менше 2 років;
- науковий ступінь кандидата наук або вчене звання доцента (при відсутності наукового ступеня – обов’язкова умова закінчення магістратури, аспірантури чи докторантури).

24. Старшого викладача кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук – 2 посади
Вимоги до претендентів:
- повна вища освіта відповідно до напряму підготовки (магістр або спеціаліст);
- науковий ступінь кандидата наук та/або досвід викладацької, науково-дослідницької роботи не менш 3 років;
- вільне володіння державною мовою.

25. Доцента кафедри права, правового регулювання авіаційної діяльності – 1 посада
Вимоги до претендентів:
- науковий ступінь та/або вчене звання відповідно до профілю кафедри;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років у закладах вищої освіти III-IV рівнів акредитації.