Льотна академія Національного авіаційного університету четвертого рівня акредитації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

Доцент кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук

Кваліфікаційні вимоги:

  • Повна вища освіта відповідно до напряму підготовки (магістр або спеціаліст)
  • Наявність наукового ступеня кандидата педагогічних наук та вченого звання доцент;
  • Вільне володіння державною мовою;
  • Стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 (трьох) років;
  • Наявність статей у наукових фахових виданнях України та за кордоном.

Термін подання документів протягом одного місяця з дня опублікування оголошення.

Звертатись до секретаря конкурсної комісії за телефоном:  050-487-17-68.