Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Льотної академії Національного авіаційного університету

 Вакансії в Льотній академії НАУ станом на 10.06.2019 р.

 1. Пілот-інструктор авіаційного загону  - 6 од.
 2. Фельдшер медико-санітарної частини – 1 од.
 3. Молодша медична сестра медико-санітарної частини – 1 од.
 4. Водій (бензовоз) транспортного засобу – 1 од.
 5. Робітник з благоустрою господарчого відділу – 1 од.
 6. Прибиральник території парку – 1 од.
 7. Прибиральник території – 4 од.
 8. Двірник – 2.од.
 9. Газоелектрозварник – 1 од.
 10.  Слюсар – сантехнік – 3 од.
 11.  Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції і кондиціонування.

19.09.2019
Льотна академія НАУ оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
- Завідувача кафедри авіаційної техніки;
- Завідувача кафедри обслуговування повітряного руху;
- Завідувача кафедри фізичної та психофізіологічної підготовки (згідно з Наказом №496 від 07.10.2019 конкурс на цю посаду скасовується);
- Завідувача кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності.
Вимоги до претендентів:
- Науковий ступінь доктора (кандидата) наук та вчене звання професора (доцента) відповідно до профілю кафедри;
- Стаж науково-педагогічної діяльності не менше п`яти років;
- Наукові праці за профілем кафедри, опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях;
- Досвід викладання дисциплін за профілем кафедри;
- вільне володіння українською мовою.

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад кафедри інформаційних технологій:
    Доцент – 4 посади.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад доцентів кафедри:
- науковий ступінь кандидата наук або науково-освітній ступінь доктора філософії;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років;
- досвід викладання дисциплін кафедри, перелік яких подано на сторінці кафедри інформаційних технологій офіційного сайту академії;
- наукові праці за профілем кафедри, що опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях;
- вільне володіння українською мовою;
- володіння англійською мовою за профілем кафедри (бажано).
    Старший викладач – 5 посад.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад старших викладачів кафедри:
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років;
- досвід викладання дисциплін кафедри, перелік яких подано на сторінці кафедри інформаційних технологій офіційного сайту академії;
- вільне володіння українською мовою.

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад кафедри обслуговування повітряного руху:
    Доцент – 2 посади.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад доцентів кафедри:
- науковий ступінь кандидата наук або науково-освітній ступінь доктора філософії;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років;
- досвід викладання дисциплін кафедри, перелік яких подано на сторінці кафедри обслуговування повітряного руху офіційного сайту академії;
- наукові праці за профілем кафедри, що опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях;
- вільне володіння українською мовою;
- володіння англійською мовою за профілем кафедри (бажано).
    Старший викладач – 4 посади.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантних посад старших викладачів кафедри:
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 3 років;
- досвід викладання дисциплін кафедри, перелік яких подано на сторінці кафедри обслуговування повітряного руху офіційного сайту академії;
- вільне володіння українською мовою.

Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади старшого викладача кафедри авіаційної техніки.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення вакантної посади старшого викладача кафедри:
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), які мають відповідати профілю кафедри, та/або мають значний досвід практичної діяльності на підприємствах авіаційної галузі;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 3-х років;
- досвід підготовки авіаційних фахівців не менше 3-х років;
- досвід викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні.

Строк подання документів протягом одного місяця з дня опублікування оголошення.
Звертатись за телефонами: секретар конкурсної комісії 394-795, моб. 050-45-70-925.