Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Льотної академії Національного авіаційного університету

02.12.2019

Льотна академія НАУ четвертого рівня акредитації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: доцента кафедри фізичної і психофізіологічної підготовки.

Вимоги до претендентів:

- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вчене звання доцента (старшого дослідника), вища освіта ступеня магістра, які мають відповідати профілю кафедри;

- стаж науково-педагогічної роботи не менше 5 років ;

- навчально-методичні праці з проблем формування психофізіологічної надійності та спеціальної фізичної підготовки майбутніх авіаційних фахівців.

- наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях.

- досвід викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні.

Строк подання документів протягом одного місяця з дня опублікування оголошення.

Звертатись за телефонами: секретар конкурсної комісії 394-795, моб. 050-45-70-925.

 

Льотна академія НАУ четвертого рівня акредитації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

- Завідувача кафедри менеджменту, економіки та туризму

Вимоги до претендентів:
- Науковий ступінь кандидата та/або доктора економічних наук;
- вчене звання відповідно до профілю кафедри;
- стаж науково-педагогічної роботи не менше 10 років у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Строк подання документів протягом одного місяця з дня опублікування оголошення.

Звертатись за телефонами: секретар конкурсної комісії 394-795, моб. 050-45-70-925

 

22.11.2019

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників кафедр академії на 2019/2020 навчальний рік:

1. Старшого викладача кафедри обслуговування повітряного руху:

вимоги до претендентів:
- Стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років;
- Повна вища освіта відповідно до профілю кафедри;
- Досвід викладання дисциплін кафедри «Управління повітряним
рухом», «Організація повітряного руху», «Радіотелефонія»,
«Професійне середовище», «Запобігання авіаційним подіям».
- Вільне володіння державною мовою.

2. Доцента кафедри менеджменту, економіки та туризму:

вимоги до претендентів:
- Наявність наукового ступеня кандидата наук та/або вченого звання;
- Стаж науково-педагогічної роботи в навчальному закладі цивільної
авіації ІІІ-ІV рівня акредитації не менше 10 років;
- Вільне володіння державною мовою.

 Вакансії в Льотній академії НАУ станом на 10.06.2019 р.

 1. Пілот-інструктор авіаційного загону  - 6 од.
 2. Фельдшер медико-санітарної частини – 1 од.
 3. Молодша медична сестра медико-санітарної частини – 1 од.
 4. Водій (бензовоз) транспортного засобу – 1 од.
 5. Робітник з благоустрою господарчого відділу – 1 од.
 6. Прибиральник території парку – 1 од.
 7. Прибиральник території – 4 од.
 8. Двірник – 2.од.
 9. Газоелектрозварник – 1 од.
 10.  Слюсар – сантехнік – 3 од.
 11.  Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції і кондиціонування.