Авіація – галузь, яка, безумовно, знаходиться на вершині науково-технічного прогресу. Практика створення і експлуатація повітряних суден – це розробка, а також першочергове використання і впровадження самих передових технологій. Сьогодні лідируючі позиції належать тим, хто досконало володіє найсучаснішими можливостями комп'ютерних систем. Ринок праці диктує необхідність залучення до системи обслуговування повітряного руху фахівців нової формації – тих, хто "на ти" з інформаційними технологіями.

Так, на факультеті обслуговування повітряного руху Кіровоградської льотної академії НАУ можна отримати (за рахунок державного бюджету або на договірних умовах) сучасну і цікаву спеціальність, яка дає змогу працювати в авіаційній галузі - фахівець з інформаційних технологій.

Спеціальність «Авіаційний транспорт»
ОПП «Автоматизовані інформаційні системи авіаційного транспорту»

Той, хто обирає собі цю спеціальність, готується до виконання широкого кола завдань, пов’язаних зі створенням та експлуатацією програмно-технічних засобів та з інформаційним забезпеченням підготовки екіпажів до польоту. Фахівець з інформаційних технологій авіакомпанії забезпечує підготовку, розрахунок і надання екіпажам даних на землі. Перш за все це підготовка і обробка документів і повідомлень для екіпажів, розрахунок і планування польотів, забезпечення передпольотної підготовки екіпажів (брифінг). Саме він стає тією інстанцією, яка зв’язує в єдине ціле і надає систематизовану інформацію екіпажам повітряних суден. Тому від якості його роботи значною мірою залежить безпека, ефективність та економічна доцільність кожного окремого польоту. Саме він має забезпечити надійну роботу програмно-технічних засобів для розробки та надання екіпажу комплекту інформації, враховуючи всі чинники виконання польоту, пов'язані з метеорологічними умовами за маршрутом, на аеродромі призначення і запасних аеродромах, роботу навігаційних засобів і обладнання, устаткування аеропортів, технічний стан повітряного судна та його льотні характеристики, а також визначення необхідної кількості палива для виконання польоту з урахуванням усіх вищезазначених умов.

Отже курсанти, які обрали цю спеціальність, вивчають широкий спектр як загальноосвітніх, так і спеціальних дисциплін. Майбутня робота вимагає також безумовної відповідальності, дисциплінованості, бездоганного володіння англійською мовою – система підготовки майбутнього фахівця з інформаційних технологій для авіаційної галузі враховує все це.

Випускники можуть працювати:

1) у спеціалізованих авіаційних наукових та проектних організаціях;
2) у структурних підрозділах служби аеронавігаційної інформації (відділ міжнародних повідомлень (NОТАМ); відділ інформації; відділ публікацій; картографічний відділ; аеродромна служба аеронавігаційної інформації (брифінг));
3) в авіакомпаніях як фахівець з інформаційних технологій;
4) у комерційних відділах авіакомпаній.

Після закінчення навчання, випускникам присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (термін навчання 4 роки). На базі бакалавра є можливість отримати освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (термін навчання 1 рік).


Проект: Силабус навчальної дисципліни "ПРОГРАМУВАННЯ РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ОСНОВИ РОБОТОТЕХНІКИ "
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ПРОГРАМУВАННЯ РОБОТОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "ОСНОВИ РОБОТОТЕХНІКИ"
Силабус навчальної дисципліни "ІНОЗЕМНА МОВА (англійська)"
Силабус навчальної дисципліни "ПРОФЕСІЙНА АНГЛІЙСЬКА МОВА (авіаційна)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури"
Силабус навчальної дисципліни "СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"
Силабус навчальної дисципліни "Культурологія, етика й естетика"
Силабус навчальної дисципліни "Політолого-соціологічний курс"
Силабус навчальної дисципліни "ФІЗИКА"
Силабус навчальної дисципліни "ОСНОВИ ПРАВА"
Силабус навчальної дисципліни "Психологія"
Силабус навчальної дисципліни "ЗАПОБІГАННЯ АВІАЦІЙНИМ ПОДІЯМ"
Силабус навчальної дисципліни "Людський фактор"
Силабус навчальної дисципліни "Повітряне право"
Силабус навчальної дисципліни "Управління безпекою польотів"
Силабус навчальної дисципліни "ІСТОРІЯ АВІАЦІЇ"