Кафедра створена одночасно з факультетом льотної експлуатації (1978 р.). Декілька разів вона змінювала свою структуру і назву, з 1998 року об’єднує кафедри фізики та вищої математики.

Кафедра фізико-математичних дисциплін забезпечує підготовку курсантів з фізики, вищої математики, математичного моделювання професійних задач, основ безпілотних літальних апаратів, основ електроніки та цифрової схемотехніки, основ робототехніки, програмування робото-технічних систем. Всі викладачі кафедри мають наукові ступені.

За останні 10 років викладачами кафедри опубліковано більше сотні наукових статей в журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України та журналах, які входять до міжнародних наукометричних баз даних «Web of Science» і «Scopus»; отримано 5 авторських свідоцтв на комп’ютерні програми; видано 2 монографії, 4 навчальних посібника з грифом МОН та опубліковано підручник з вищої математики в Німеччині (видавництво «Lambert»); обладнано дві комп’ютерні лабораторії для проведення лабораторних практикумів з фізики та вищої математики. Створено систему технічних засобів навчання з основ робототехніки та програмування робототехнічних систем на базі освітніх конструкторів LEGOMindstormsEV3 та TETRIX.

Останні роки основними науково-практичними напрямками досліджень кафедри є «Основи робототехніки у вищому навчальному закладі авіаційного профілю»,«Безпілотні літальні апарати», «Комбінаторні конфігурації та їх застосування», «Термопружність анізотропних матеріалів при аеродинамічному теплообміні», «Вдосконалення міжпредметних зв’язків вищої математики з дисциплінами професійної та практичної підготовки», які використовуються в навчальному процесі з урахуванням STEM-технологій та реалізують загальну наукову тематику кафедри «Розвиток і застосування математичних і фізичних моделей у навчальному процесі і наукових дослідженнях. Концепція переходу на STEМ-освіту».

Викладачі кафедри регулярно беруть участь в організації та проведенні різних заходів міського, всеукраїнського і міжнародного рівнів та активно залучають курсантів до цієї роботи (ІТ-фестиваль на базі ЛА НАУ; фестивалі «Vesna Soft», «Meet and code festival» та «Науковий пікнік»; Всеукраїнський фестиваль "STEM-SPRING-2018"; Всеукраїнська олімпіада «Robotica»; конкурс «Транспорт майбутнього»; відбірковий турнір FIRSTLEGOLeague 2019 тощо).На кафедрі створені постійно діючі семінари та конференції:Міжнародний науково-практичний семінар «Комбінаторні конфігурації та їх застосування»; Міжнародний науково-практичний семінар«STEM-освіта – проблеми та перспективи»; Міжнародний науково-практичний семінар по напрямку БПЛА; Міжнародна наукова конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін».Викладачі кафедри проводять навчальні заняття з методики викладання робототехніки та STEM-освіти для вчителів, які проходять навчальні курси у КЗ КОІППО ім.В.Сухомлинського, а також є науковими керівниками секцій «Авіа-, ракетобудування, машинобудування та робототехніка», «Матеріалознавство», «Фізика» у Кіровоградській МАНУМ та входять до складу журі ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.

Склад науково-педагогічних працівників кафедри фізико-математичних дисциплін:

Завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних дисциплін, доцент
Завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних дисциплін, доцент
Тема дисертації: «Дослідження розкладів та нумерацій графів» (01.01.08 – математична логіка, теорія алгоритмів і дискретна математика, 2008 рік)
Коло наукових інтересів: Теорія графів, дискретна оптимізація
Досягнення та нагороди: 2006 р. – закінчила заочну аспірантуру Київського національного університету ім. Т. Шевченка; 2008 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (Спеціалізована вчена рада Д 26.001.18 при Київському національному університеті ім. Т. Шевченка). Є автором понад 90 друкованих наукових робіт, серед яких монографія «Розклади та розмітки графів», чотири публікації у виданнях, що входять в міжнародну науково-метричну базу даних Scopus і 10 публікацій в закордонних виданнях. Протягом останніх 10 років є одним з організаторів Міжнародного науково-практичного семінару «Комбінаторні конфігурації та їх застосування»
Доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Освіта: Харківський державний університет імені А.М.Горького
Тема дисертації: "Р – категорія і функції з виродженими сингулярними підмноговидами" (1993)
Коло наукових інтересів: Диференціальна геометрія і топологія
Досягнення та нагороди: У 1999 р. успішно закінчила докторантуру Інституту математики НАНУ, має понад 40 публікацій в національних і закордонних виданнях, більше 15 грамот і заохочень
Доцент, кандидат педагогічних наук, керівник Центру робототехніки ЛА НАУ
Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2002).
Тема дисертації: "Методичні засади створення та використання педагогічних програмних засобів у процесі навчання фізики студентів вищих авіаційних навчальних закладів" (2014).
Коло наукових інтересів: Створення та використання інформаційних технологій у процесі навчання фізики, робототехніка як інноваційний напрямок освітньої підготовки у вищих навчальних закладах технічного спрямування.
Досягнення і нагороди: Грамота Національного авіаційного університету (2016).
Доцент кафедри, к. т. н., доцент
Освіта: Дніпропетровський державний університет, спеціальність гідроаеромеханіка (1974)
Тема дисертації: Квазистатичний термонапружений стан анізотропних циліндрів і пластин в умовах високотемпературного теплообміну (1988).
Коло наукових інтересів: Динамічна та взаємопов'язана термопружність анізотропних елементів конструкцій літальних апаратів при високотемпературному теплообміні.
Досягнення і нагороди: Нагороджений знаком «За розбудову освіти» №499.
Доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, кандидат технічних наук
Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2002).
Тема дисертації: "Розробка технології рідинної епітаксії в системі Pb-Sn-Te-Se із низьким вмістом Se" (2011)
Коло наукових інтересів: Інформаційні технології у процесі навчання фізики, навігація та управління повітряним рухом, безпілотні літальні апарати, робототехніка, напівпровідникова електроніка, STEM.
Досягнення і нагороди: Почесна грамота Кіровоградської обласної ради (2018), Грамота обласної ради (2017). Почесна грамота Департаменту освіти облдержадміністрації (2015). Лауреат обласної премії (2012, 2013, 2014, 2016, 2017). Подяки: від Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді (2012 р.); від Малої академії наук учнівської молоді (2017), від Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (2016), Національного авіаційного університету (2016). З 2012 по 2018 р.р. як науковий керівник підготував 5 переможців ІІІ Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту учнів-членів МАН України в секціях: теоретична фізика, експериментальна фізика та матеріалознавство. Член журі обласної предметної олімпіади з фізики, голова журі обласного ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнів-членів МАН України 2012-2018 р.р. Наукове стажування в CERN, м. Женева (2016, 2018) З 2014 року - вчений секретар СВР К 23.144.01 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 05.22.13 – навігація та управління рухом. З 2017 року - керівник Центру БПЛА ЛА НАУ. Автор більш ніж 60 наукових та науково-методичних праць.
Доцент кафедри фізико-математичних дисциплін, к.пед.н., доцент
Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2007)
Тема дисертації: «Методика навчання оптики в умовах профільного навчання фізики», спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика), 2011 р.
Коло наукових інтересів: Методика навчання фізики в загальноосвітніх закладах та закладах вищої освіти. Впровадження технологій STEM-освіти у навчанні фізики.
Досягнення і нагороди: Стипендіат Кабінету Міністрів України 2014-2016 рр. та 2018-2020 рр. ІІ місце у номінації «Підготовка кадрів та освіта дорослих» Всеукраїнського заходу «Краща STEM-публікація-2017». Нагороди: 1. Почесна грамота Національної Академії Наук України та Національного центру «Мала академія наук України» за інноваційний підхід до упровадження ідеї розбудови єдиного інформаційного простору української освіти, організацію ефективної співпраці з Національним центром «Мала академія наук України» щодо навчання і виховання підростаючого покоління, виявлення високого рівня професіоналізму у творчій і науково-дослідній роботі з учнівською молоддю та у підготовці наукових кадрів (2018 р.) 2. Грамота Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» за активну участь у розвитку STEM-освіти в Україні та високу професійну майстерність (2018 р.). 3.Грамота Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» за високу професійну майстерність, особистий внесок у розвиток STEM-освіти в Україні та активну участь у заходах Всеукраїнського фестивалю «STEM-весна-2018». 4. Грамота Національної Академії Наук України та Національного центру «Мала академія наук України» за розвиток вітчизняної STEM-освіти, проведення науково-дослідної роботи з обдарованою молоддю в системі природничо-математичних навчальних дисциплін (2017 р.). 5. Грамота Кіровоградської обласної ради за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток національної освіти, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників освіти (2017 р.).
Доцент, канд. фіз.-мат. наук, доцент
Освіта: Московський фізико-технічний інститут, 1974 р.
Тема дисертації: Процеси переносу у тороїдальній плазмі при інжекції нейтральних атомів [Текст] : . дис. на пош. вчен. ступ. канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.04.08 – фізика і хімія плазми / Моск. фіз.-техн. ін-т, 1977.
Коло наукових інтересів: Теорія та методика викладання курсу загальної фізики для нефізичних спеціальностей ВНЗ
Досягнення та нагороди: Почесна грамота Національної Академії наук України и Національного центру «Мала академія наук України» за розвиток вітчизняної STEM-освіти
Доцент, кандидат технічних наук
Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2007)
Тема дисертації: Методи аналізу діяльності операторів аеронавігаційної системи в особливих випадках польоту для скорочення часу прийняття рішення (2017)
Коло наукових інтересів: Математичне моделювання діяльності операторів аеронавігаційної системи
Завідувач лабораторії
Освіта: Кіровоградський національний технічний університет (2016)
Коло наукових інтересів: Прикладне програмне забезпечення; Екологічні проблеми сучасності
Старший лаборант
Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2016)
Коло наукових інтересів: Інформаційно-комунікаційні технології; Лінгвістика тексту