Склад науково-педагогічних працівників кафедри фізико-математичних дисциплін:

Завідувач кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску: Харківський державний університет імені О.М.Горького (1981).
Тема та рік захисту кандидатської дисертації: "Р – категорія і функції з виродженими сингулярними підмноговидами" (1993).
Коло наукових інтересів: Диференціальна геометрія і топологія.
Старший викладач
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна (1974).
Коло наукових інтересів: Методика викладання фізики, STEM освіта.
Звання та нагороди: Нагрудний знак « ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ» Міністерство освіти і науки Національний Авіаційний Університет №0404.
Доцент, кандидат фізико-математичних наук, доцент
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний інститут імені О.С.Пушкіна (1986).
Тема та рік захисту кандидатської дисертації: Дослідження розкладів та нумерацій графів (2008).
Коло наукових інтересів: Теория графів. Математичні проблеми теорії оптимальних рішень. Розроблення математичних методів дискретної оптимізації та теорії графів.
Професор, кандидат технічних наук, доцент
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску: Дніпропетровський державний університет (1974).
Тема та рік захисту кандидатської дисертації: Квазистатическое термонапряженное состояние анизотропных цилиндров и пластин в условиях високотемпературного теплообмена (1988).
Коло наукових інтересів: Термоупругость анизотропных термочувствительных тел в условиях високотемпературного теплообмена в квазистатической, динамической и взаимосвязанной постановках.
Доцент, кандидат педагогічних наук, доцент
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску:Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2007).
Тема та рік захисту кандидатської дисертації: Методика навчання оптики в умовах профільного навчання фізики (2011).
Коло наукових інтересів: Методика навчання фізики у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах освіти.
Звання та нагороди: 2014-2016 рр. – стипендіат Кабінету Міністрів України.
Старший викладач,кандидат педагогічних наук
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску:Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2002).
Тема та рік захисту кандидатської дисертації: Методичні засади створення та використання педагогічних програмних засобів у процесі навчання фізики студентів вищих авіаційних навчальних закладів (2014).
Коло наукових інтересів: створення та використання інформаційних технологій у процесі навчання фізики, робототехніка як інноваційний напрямок освітньої підготовки у вищих навчальних закладах технічного спрямування.
Звання та нагороди: Грамота Національного авіаційного університету (2016).
Доцент,кандидат технічних наук, доцент
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску:Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2002).
Тема та рік захисту кандидатської дисертації: " Розробка технології рідинної епітаксії в системі Pb-Sn-Te-Se із низьким вмістом Se " (2011).
Коло наукових інтересів: - інформаційні технології у процесі навчання фізики, - навігація та управління повітряним рухом, - безпілотні літальні апарати, - робототехніка, - напівпровідникова електроніка, - STEM .
Звання та нагороди: - лауреат обласної премії (2012, 2013, 2014, 2016) - почесна грамота Департаменту освіти облдержадміністрації (2015).
Доцент,кандидат фізико-математичних наук, доцент
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску: Московський фізико-технічний інститут (1974).
Тема та рік захисту кандидатської дисертації: Процессы переноса в тороидальной плазме при инжекции нейтральных атомов (1977).
Коло наукових інтересів: теорія та методика викладання фізики у ВНЗ.
Завідувач лабораторії
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (2007).
Коло наукових інтересів: моделювання діяльності операторів аеронавігаційної системи.
Старший лаборант
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску: Кіровоградський національний технічний університет (2016).