Освітньо-професійна програма «Правове забезпечення авіаційної діяльності» пропонується в рамках програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 081 «Право» та орієнтована на підготовку знавців правової системи, які володіють теоретичними знаннями та практичними уміннями, навичками, достатніми для успішного здійснення професійної діяльності, здатними розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту основних правових інститутів, меж правового регулювання суспільних відносин в авіаційній діяльності.

В результаті навчання за даною спеціалізацією випускник Льотної академії Національного авіаційного університету набуває компетенції з юриспруденції для правового забезпечення практичної діяльності в галузях цивільної авіації, в державних органах виконавчої влади, підприємствах, установах та організаціях різних сфер громадського життя, юридичних та інформаційних відділах.

 

 

 

 

 

Після завершення навчання за спеціальністю 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня випускники мають змогу працювати на таких посадах:

- судові та правоохоронні органи: судовий розпорядник, секретар судового засідання; співробітник правоохоронних органів, державний виконавець;
- органи державної влади та місцевого самоврядування: посади державної служби;
- суб’єкти господарювання: юрисконсульт, юрисконсульт суб’єкту авіаційної діяльності;
- архіваріус, первинні посади фахівців та керівників у галузях загальної та юридичної компетенції;
- самозайняті особи: приватний виконавець.

Посади згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010, які можуть обіймати випускники за умов додаткової (поза межами безпосередньо освітньої програми) відповідності професійним стандартам (за наявності) та вимогам інших нормативних документів:

- Юрист  (2421.2); 
- Юрисконсульт  (2429 ); 
- Відповідальний секретар колегії судової; 
- державний виконавець; 
- конторський (офісний) службовець (недержавні установи юриспруденції);
- конторський (офісний) службовець (страхування); 
- секретар судового засідання; 
- секретар суду (3432); 
- Секретар колегії судової (3432); 
- Судовий виконавець (3432); 
- Судовий розпорядник (3432); 
- Організатори діловодства (державні установи) (3435.1); 
- Організатори діловодства (система судочинства) (3435.3); 
- Помічник адвоката; 
- помічник нотаріуса; 
- помічник нотаріуса державного; 
- помічник судді; 
- помічник юриста (3436.9); 
- Помічник приватного детектива (3450); 
- Дізнавач; 
- дільничний інспектор міліції; 
- інспектор (органи внутрішніх справ);
- інспектор з дізнання; оперуповноважений (3451); 
- Відповідальний (старший) по корпусу (корпусному відділенню) (пенітенціарна система); 
- інспектор (пенітенціарна система) (з дипломом бакалавра); 
- інструктор з професійної підготовки (пенітенціарна система) (3452).

 

Для вступу на місця на держзамовлення або за контрактом на спеціальність 081 «Право» абітурієнти подають в відбіркову комісію сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з:

• української мови та літератури;

• історії України;

• математики або іноземної мови.

 

 

 

 

Програма атестаційного екзамену для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні технології в юридичній діяльності"
Силабус навчальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн"
Силабус навчальної дисципліни "Юридична деонтологія"
Силабус навчальної дисципліни "Конституційне право України"
Силабус навчальної дисципліни "Теорія держави і права"
Силабус навчальної дисципліни "Історія держави і права України"
Силабус навчальної дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн"
Силабус навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності та охорона праці"
Силабус навчальної дисципліни "Адміністративний процес"
 Силабус навчальної дисципліни "Банківське право"
Силабус навчальної дисципліни "Право інтелектуальної власності"
Силабус навчальної дисципліни "Правове регулювання захисту економічної конкуренції"
Силабус навчальної дисципліни "Трудове право"
Силабус навчальної дисципліни "Організаційно-правове забезпечення авіаційної безпеки"
Силабус навчальної дисципліни "Сімейне право"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне право"
Силабус навчальної дисципліни "Правове регулювання аеропортової діяльності"
Силабус навчальної дисципліни "Римське приватне право"
Силабус навчальної дисципліни "Судові та правоохоронні органи України "
Силабус навчальної дисципліни "Кримінальний процес"
Силабус навчальної дисципліни "Митне право"
Силабус навчальної дисципліни "Адміністративне право"
Силабус навчальної дисципліни "Кримінальне право"
Силабус навчальної дисципліни "Основи нормо-проектувальної техніки в цивільній авіації"
Силабус навчальної дисципліни "Виконавче провадження"
Силабус навчальної дисципліни "Психологія"
Силабус навчальної дисципліни "Економічна теорія"
Силабус навчальної дисципліни "Авіаційне законодавство"
Силабус навчальної дисципліни "Правове регулювання виконання польотів"
Силабус навчальної дисципліни "Договірне право"
Силабус навчальної дисципліни "Основи права Європейського Союзу"
Силабус навчальної дисципліни "Інформаційне право"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне космічне право"
Силабус навчальної дисципліни "Повітряне право"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне повітряне право"
Силабус навчальної дисципліни "Нотаріат та адвокатура України"
Силабус навчальної дисципліни "Транспортне право"
Силабус навчальної дисципліни "Цивільний процес"
Силабус навчальної дисципліни "Тайм-менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Юридична психологія"
Силабус навчальної дисципліни "Правове забезпечення льотної придатності та експлуатації повітряних суден"
Силабус навчальної дисципліни "ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА"
Силабус навчальної дисципліни "Культурологія, етика й естетика"
Силабус навчальної дисципліни "Логіка"
Силабус навчальної дисципліни "Політологія"
Силабус навчальної дисципліни "Політична теорія"
Силабус навчальної дисципліни "Правнича логіка"
Силабус навчальної дисципліни "Соціологія"
Силабус навчальної дисципліни "ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)"
Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури"
Силабус навчальної дисципліни "ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА"
Силабус навчальної дисципліни "Юридичний аудит"
Силабус навчальної дисципліни "ФІЛОСОФІЯ"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне авіаційне право"
Силабус навчальної дисципліни "Облік і аудит"
Силабус навчальної дисципліни "Господарський процес"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне правове співробітництво в авіаційній галузі"
Силабус навчальної дисципліни "Правове забезпечення льотної придатності"

Силабус навчальної дисципліни "Податкове право"
Силабус навчальної дисципліни "Правове співробітництво в авіаційній галузі"
Силабус навчальної дисципліни "СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ТА ПСИХОФІЗИОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"
Силабус навчальної дисципліни "Цивільне право"
Силабус навчальної дисципліни "СТРАХОВЕ ПРАВО"

Силабус виробничої практики 2 курсу
Силабус виробничої практики 3-4 курсів
Силабус навчальної практики 1 курсу (вступ до фаху)
Силабус навчальної дисципліни "Антикорупційне право"
Силабус навчальної дисципліни "Організаційно-правове регулювання авіаційної безпеки"
Силабус навчальної дисципліни "Правове забезпечення авіаційної безпеки"
Силабус навчальної дисципліни "Державне та регіональне управління"
Силабус навчальної дисципліни "Самоменеджмент"
Силабус навчальної дисципліни "Ораторське мистецтво"
Силабус навчальної дисципліни "Антимонопольне право"
Силабус навчальної дисципліни "ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ"
Силабус навчальної дисципліни "Договірне регулювання цивільних відносин"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне космічне законодавство"
Силабус навчальної дисципліни "Законодавче забезпечення виконання польотів"
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна " - 1
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна " - 2
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
Силабус навчальної дисципліни "Риторика"
Силабус навчальної дисципліни "Авіаційне право"
Силабус навчальної дисципліни "БЮДЖЕТНЕ ТА СТРАХОВЕ ПРАВО"
Силабус навчальної дисципліни "Екологічне та земельне право"
Силабус навчальної дисципліни "Господарське право"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне космічне право"
Силабус з факультативу "Права людини"
Силабус навчальної дисципліни "Правове регулювання наземних служб"


Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання

Договора на проведення практики