Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» у кожному вищому навчальному закладі має бути створено та працюватиме орган студентського самоврядування.

Студентське (курсантське) самоврядування є гарантованим державою правом курсантів та аспірантів академії самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

У самоврядуванні беруть участь курсанти та аспіранти, які навчаються у льотній академії. Кожен із них має право обирати й бути обраним до органів курсантського самоврядування.

У своїй діяльності органи самоврядування керуються законодавством України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом КЛА НАУ, рішеннями Вченої ради та ректорату академії і Положенням про самоврядування КЛА НАУ

Метою курсантського самоврядування КЛА НАУ є створення умов для самореалізації особистості курсантів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

Діяльність органів курсантського самоврядування КЛА НАУ спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури курсантів, зростання у курсантської молоді конструктивної соціальної активності, збереження та подальший розвиток існуючих норм корпоративної культури.

Формою курсантського самоврядування КЛА НАУ є Старшинські Ради, що створюються як на окремих курсах та у кожному гуртожитку, так й загалом по академії. На всіх рівнях самоврядування є виборним і формується строком на один рік, шляхом голосування перемінного складу.

Голови Старшинських Рад курсів, Голови Старшинських Рад гуртожитків та обрані представники іноземців складають Старшинську Раду Академії, яка очолюється Головою Старшинської Ради Академії, обраним на цю посаду конференцією курсантів Академії.

У 2013 році Головою Старшинської Ради було обрано майбутнього пілота – курсанта факультету льотної експлуатації Коновалова Олександра.

18.02.2015 чергова конференція курсантського складу, заслухавши звіт керівника курсантського самоврядування щодо здійсненної ним роботи, більшістю голосів обрала Олександра Коновалова на новий термін на цю відповідальну посаду. Одночасно було обрано й заступників Голови Ради Старшин. Ними стали: від факультету льотної експлуатації – Владислав Боровльов, від факультету обслуговування повітряного руху – Артур Юшков, від факультету менеджменту – Карина Хван.

Старшинська Рада КЛА НАУ активно працює над самими різноманітними питаннями сьогодення, постійно знаходиться у стані реалізації цікавих проектів та пошуку нових ідей, готова до співпраці з однодумцями та спілкування із зацікавленими особами.