Положення про курсантське та студентське самоврядування

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» в кожному вищому навчальному закладі повинен бути створений та працювати орган курсантського та/або студентського самоврядування, який є гарантованим державою правом курсантів та студентів Академії самостійно або через органи управління вирішувати питання, які відносяться до їх повноважень.

У самоврядуванні беруть участь курсанти та студенти, які навчаються в Льотній академії. Кожен з них має право обирати та бути обраним до органів Курсантського та студентського самоврядування (далі КСС, самоврядування).

У своїй діяльності органи самоврядування керуються законодавством України, Статутом НАУ, Положенням про КЛА НАУ, Положенням про курсантське та студентське самоврядування КЛА НАУ

та іншими нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність КСС.

Метою Курсантського та студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості курсантів та студентів Академії та формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці, поліпшення умов, якості навчання та побуту курсантів та студентів КЛА НАУ. Діяльність КСС спрямована на забезпечення виховання духовності та культури курсантів та студентів Академії, зростання у них соціальної активності.

У 2017 році на посаду старшини Академії був обраний курсант Факультету льотної експлуатації, майбутній пілот цивільної авіації Курлова Дарія Олександрівна. Старшиною Факультету льотної експлуатації став курсант Максимов Анатолій Сергійович, Факультету обслуговування повітряного руху – курсант Кущій Антон Андрійович, Факультету менеджменту – студентка Хван Карина Владиславівна.

Для більш детальної інформації про напрями діяльності самоврядування, його структури, для внесення пропозицій та зауважень звертайтеся до вище зазначених представників КСС.