Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2018 №527 у Льотній академії Національного авіаційного університету створена спеціалізована вчена рада К 23.144.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком до 31 грудня 2021 року.

До складу ради увійшли:

Голова ради:

Плачинда Тетяна Степанівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04.

Заступник голови:

Москаленко Олена Іванівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04.

Вчений секретар:

Крижевська Катерина Володимирівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04.

Члени ради:

Анісімов Микола Вікторович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, спеціальність 13.00.04;

Барановська Лілія Володимирівна, д.пед.н., професор, професор кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 13.00.04;

Герасименко Людмила Сергіївна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04;

Колотуха Олександр Васильович, д.геог.н., доцент, завідувач кафедри, Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04;

Лаврентьєва Олена Олександрівна, д.пед.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Криворізький державний педагогічний університет», спеціальність 13.00.04;

Макаров Роберт Микитович, д.пед.н., професор, професор кафедри, Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04;

Миргородська Олена Леонідівна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04;

Онипченко Павло Миколайович, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, спеціальність 13.00.04;

Пухальська Галина Анатоліївна, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04;

Радул Сергій Григорович, к.пед.н., доцент, доцент кафедри, Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04;

Урсол Оксана Володимирівна, к.пед.н., доцент кафедри, Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04;

Чумак Олександр Олексійович, д.ю.н., доцент, начальник, Льотна академія Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04.

Адреса для листування:
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

13.00.04 - теорія і методика професійної освіти

 

І. Формула спеціальності:

Галузь педагогічної науки, яка досліджує мету, зміст, методи, засоби, організаційні форми та засоби професійної освіти.

Напрями досліджень із цієї спеціальності визначаються класифікаційними ознаками, наявність яких в об’єкті та предметі дисертаційного дослідження є обов’язковою умовою для цієї спеціальності. Класифікаційні ознаки спеціальності:

- за рівнем організації педагогічного процесу: професійно-технічна освіта, вища освіта, післядипломна освіта, дистанційна освіта, самоосвіта, освіта дорослих; професійне навчання на виробництві;

- за видами об’єктів педагогічного впливу: учні професійно-технічних училищ, студенти (курсанти) вищих навчальних закладів усіх спеціальностей, спеціалісти; слухачі системи післядипломної фахової освіти; слухачі центрів зайнятості та навчальних підрозділів на виробництві;

- за структурною складовою педагогічної науки: історія та теорія професійної освіти, часткові дидактики;

- за галузевою складовою педагогічної науки: (за галузями підготовки фахівців): усі види галузевої освіти;

- за характером досліджень: фундаментальні, прикладні, порівняльні;

- за психофізичним станом суб’єктів освіти: суб’єкти освіти в нормі, суб’єкти освіти з особливими потребами.

II. Напрями досліджень:

1. Історія розвитку професійної освіти та її окремих галузей.

2. Теоретико-методологічні основи професійної освіти.

3. Порівняльна професійна педагогіка.

4. Проблеми сучасного підручника для професійної освіти.

5. Теорія та методика ступеневої освіти у професійних навчальних закладах.

6. Теорія та методика вивчення дисциплін професійно-орієнтованих циклів у професійно-технічних і вищих навчальних закладах.

7. Теорія та методика професійного навчання дорослого й незайнятого населення.

8. Стандартизація у професійній освіті.

9. Інноваційні процеси у професійній освіті.

10. Післядипломна освіта фахівців.

11. Педагогічні засади професійно-творчого розвитку особистості в системі неперервної професійної освіти.

12. Педагогічна майстерність у професійній підготовці фахівців.

13. Науково-дослідна робота студентів у процесі фахової підготовки.

14. Теорія та методика організації навчально-виробничої, виробничої та навчальної практик у професійно-технічних і вищих навчальних закладах. 15. Підготовка та перепідготовка фахівців у системі дистанційної освіти. 16. Педагогічні технології в неперервній професійній освіті.

ІІІ. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: педагогічні науки.