Залевский Анатолий Васильевич

Залевський Анатолій Васильович

Декан факультету менеджменту, кандидат технічних наук, доцент

 

Щоб не було в житті проблем – навчатись треба на ФМ!

 

Якщо Ви хочете отримати престижну, якісну університетську освіту європейського рівня, стати успішним управлінцем- професіоналом, поповнити ряди сучасної ділової бізнес-еліти, забезпечити собі прекрасні перспективи в житті та гарантувати своє надійне майбутнє, ЗАПРОШУЄМО ВАС НА ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ!

Факультет менеджменту, починаючи з 2001 року, здійснює підготовку майбутніх професійних керівників – менеджерів, здатних ефективно керувати сучасним виробництвом в реальних ринкових умовах глобалізації та інтернаціоналізації бізнесу XXI століття, за універсальними спеціальностями широкого профілю економічного спрямування:

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
спеціалізація «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»

«Менеджмент організацій і адміністрування»
спеціалізація «Менеджмент туристичної індустрії»
(туризм, готельний та ресторанний бізнес)

«Обслуговування повітряного руху»
варіативна компонента
«Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом»

Освітньо-професійна ступенева підготовка фахівців за Державними стандартами вищої освіти України, гармонізація загальної підготовки з менеджменту зі спеціальною профільною підготовкою за галузевими спеціалізаціями, поглиблене вивчення двох іноземних мов, ефективне поєднання теоретичної підготовки з використанням інноваційних освітніх технологій – європейської кредитно-модульної системи організації навчального процесу та інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін і системи наскрізної практичної підготовки – щорічних виробничих практик-стажувань в Україні та за кордоном забезпечують високу якість підготовки та конкурентоспроможність наших випускників, їх затребуваність не тільки на вітчизняному, але і на міжнародному ринку праці як ефективних управлінців-професіоналів нової формації, здатних успішно вирішувати актуальні проблеми сталого соціально-економічного розвитку суспільства в умовах сучасної ринкової економіки, зокрема, в найбільш динамічних та високотехнологічних галузях авіаційної та туристичної діяльності.

Всіх бажающих щиро запрошуємо на навчання на нашому факультеті! Форма навчання: очна та заочна, інформація щодо вступу на навчання - в правилах прийому до КЛА НАУ.

Більш детальну інформацію щодо особливостей підготовки на факультеті менеджменту Ви можете отримати на цій сторінці сайту, або безпосередньо, завітавши до нас: в приймальній комісії академії, деканаті факультету менеджменту чи особисто у декана факультету, завідувача випускової кафедри менеджменту, економіки та права, а також зателефонувавши нам або зв’язавшись з нами за електронною адресою:

Приймальна комісія:
тел. (0522) 39-47-17; 34-40-39; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Деканат факультету менеджменту,
декан факультету, завідувач кафедри менеджменту, економіки та права:
тел. (0522)39-44-26; тел./факс: (0522) 34-40-42
моб. тел. 095-233-28-05; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1. Професійна підготовка за універсальними спеціальностями широкого профілю економічного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент організацій і адміністрування», що суттєво розширює можливості та перспективи працевлаштування випускників.

2. Професійна підготовка за найбільш затребуваною ринком праці кваліфікацією менеджера-адміністратора за перспективними, динамічними, спорідненими професійними спецалізаціями «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» та «Менеджмент туристичної індустрії».

3. Професійна підготовка фахівців на основі державних Стандартів вищої освіти України: Галузевих стандартів – для нормативних (обов’язкових для вивчення) навчальних дисциплін та стандартів Кіровоградської льотної академії – для вибіркових дисциплін (за спеціалізаціями).

4. Професійна підготовка передбачає ефективне поєднання загальної підготовки з менеджменту за потужними циклами економічних, управлінських та правових дисциплін зі спеціальною профільною підготовкою з галузевого (авіаційного або туристичного) менеджменту.

5. Професійна підготовка з поглибленим вивченням двох іноземних мов (за професійним спрямуванням: загальна, галузева, бізнесова) – англійської (на протязі всього навчання) та німецької (на третьому та четвертому курсах) з можливістю вдосконалення знань на спеціальних курсах.

6. Професійна підготовка з використанням сучасних інноваційних технологій навчання: європейської кредитно-модульної системи організації навчального процесу та інтерактивних (електронних) комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін.

7. Професійна підготовка в столичному, одному з найбільш рейтингових в Україні вищому навчальному закладі – Національному авіаційному університеті, але в більш доступних, «домашніх» умовах на базі Кіровоградської льотної академії.

8. Професійна підготовка гармонійно поєднує теоретичне навчання з наскрізними (щорічними) практиками-стажуваннями в провідних вітчизняних міжнародних авіа- та хендлінгових компаніях, аеропортах; турфірмах і готельно-ресторанних комплексах та за кордоном (Турція, США тощо).

9. Професійна підготовка забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, в т. ч., науково-педагогічними кадрами вищої кваліфікації – докторами наук, професорами, кандидатами наук, доцентами, провідними фахівцями-практиками авіаційної та туристичної галузей.

10. Професійна підготовка в дружній 50-тисячній сім’ї одного з найпотужніших авіаційних вищих навчальних закладів світу – Національного авіаційного університету та його перлини – Кіровоградської льотної академії на елітному, креативному, інтелектуальному факультеті менеджменту.

Підготовка фахівців з менеджменту в академії проводиться з 2001 року. Факультет менеджменту, як основний організаційний та навчально-науковий підрозділ академії з підготовки курсантів-менеджерів за денною формою навчання, офіційно створено згідно з наказом начальника академії № 317 від 01.07.2002 р.

Факультет менеджменту – самий молодий та малочисельний («не числом, а вмінням») із факультетів академії, але закономірно вважається елітним факультетом, авторитетним і престижним, самим креативним та інтелектуальним, що традиційно відрізняється своєрідною корпоративною культурою, є окрасою та гордістю льотної академії.

Місією факультету менеджменту є підготовка фахівців з менеджменту – управлінців-професіоналів нової формації, професійних керівників, здатних успішно та ефективно вирішувати актуальні проблеми сталого соціально-економічного розвитку суспільства в реальних умовах сучасної ринкової економіки, зокрема, в найбільш динамічних та високотехнологічних галузях авіаційної та туристичної діяльності.

За період з 2001 р. на факультеті менеджменту успішно підготовлено за денною формою навчання та випущено з врученням дипломів державного зразка 781 фахівець з менеджменту: 526 бакалаврів (2005-2013 рр.) та 255 спеціалістів (2006-2013 рр.), в т.ч., 19 іноземних громадян: 17 бакалаврів (15 – з Туркменістана, 1 – з Азербайджана, 1 – з Росії) та 2 спеціаліста – по одному з Росії та Туркменістана).

Завдяки високій якості підготовки та конкурентоспроможності випускників факультету, їх затребуваності на вітчизняному та міжнародному ринках праці, високому авторитету та іміджу як в Україні, так і за кордоном, факультет менеджменту сьогодні успішно та динамічно розвивається, особливо, в напрямі широкого залучення на навчання іноземних громадян.

На сьогодні на факультеті менеджменту навчається 197 курсантів, в т.ч., на бюджетній основі – 69 курсантів (35 %) та 128 курсантів на контрактній основі – 69 (35%) громадян України та 59 (30%) іноземних громадян із країн ближнього зарубіжжя: Туркменістана, Азербайджана, Росії).

Організаційно до складу факультету менеджменту входять кафедри:

- менеджменту, економіки та права (випускова) (завідувач кафедри к.т.н., доцент Залевський А.В.);

- професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук (завідувач кафедри – д.пед.н., доцент Плачинда Т.С.);

- фізичної та психофізіологічної підготовки (завідувач кафедри – майстер спорту Редозубов О.А.).

Випускова кафедра менеджменту, економіки та права створена в 2005 році шляхом об’єднання кафедри менеджменту (відкритої у 1999 році) та кафедри економіки, права та управління персоналом (початок діяльності якої датований 1978 р.).

Кафедра менеджменту, економіки та права є випусковою з напряму 6.030601 «Менеджмент» з підготовки бакалаврів за професійними спрямуваннями «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент організацій і адміністрування» та з підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Як випускова кафедра менеджменту, економіки та права є базовим структурним підрозділом академії з підготовки фахівців з менеджменту, проводить необхідну навчально-виховну, науково-методичну та науково-дослідну діяльність зі споріднених спеціальностей «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Менеджмент організацій і адміністрування» зі спеціалізацій «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень», «Менеджмент туристичної індустрії»/«Менеджмент міжнародного авіаційного туризму».

Окрім цього, кафедра менеджменту, економіки та права є провідною кафедрою академії по забезпеченню наскрізної управлінської, економічної та правої підготовки авіаційних фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів, аспірантів) і здійснює необхідну навчально-науково-методичну роботу з профільних навчальних дисциплін.

Кафедра фізичної та психофізіологічної підготовки створена в 1982 році шляхом реорганізації кафедри фізичного виховання (1978 р.).

Як базовий структурний підрозділ академії кафедра фізичної та психофізіологічної підготовки здійснює навчально-виховну, методичну та наукову діяльність із закріплених профільних навчальних дисциплін, проводить спортивно-масову та оздоровчу роботу зі всіма категоріями курсантів і постійного складу академії.

Кафедра фізичної та психофізіологічної підготовки є провідною кафедрою академії в плані формування спеціальних професійно важливих якостей майбутніх авіаційних фахівців з метою зміцнення здоров’я, підвищення на цій основі фізичної та психофізіологічної готовності курсантів до професійної діяльності, їх психофізіологічної надійності, забезпечення здорового способу життя, професійного та життєвого довголіття.

Кафедра професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук створена в 1991 році на базі кафедри філософських та економічних наук і кафедри історії КПРС та партійно-політичної роботи, діяльність яких започаткована у 1978 році.

Як базовий структурний підрозділ академії кафедра професійної педагогіги та соціально-гуманітарних наук здійснює навчально-виховну та науково-методичну діяльність із закріплених навчальних дисциплін циклу соціально-гуманітарної та педагогічної підготовки, проводить історико-краєзнавчу та культурно-просвітницьку роботу з курсантами та працівниками академії.

Кафедра професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук є провідною кафедрою академії з питань формування властивостей і якостей майбутніх фахівців як соціальних особистостей, здатних вирішувати проблеми та завдання соціальної діяльності, зокрема: засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації, займати активну життєву та громадську позицію, ефективно використовувати сучасні засоби комунікаційної взаємодії, нести соціальну відповідальність, засвоювати нові знання та самовдосконалюватись.

Головним напрямом діяльності факультету менеджменту по реалізації його місіїєпідготовка фахівців з менеджменту відповідно до Державних стандартів вищої освіти України за галуззю знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»:

– розробка стандартів вищої освіти КЛА НАУ за напрямом 6.030601 «Менеджмент» та зі спеціальності 7.03040104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»: варіативні частини освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм і засобів діагностики якості вищої освіти, відповідно, бакалавра та спеціаліста (за спеціалізаціями);

– реалізація галузевих стандартів вищої освіти України та розроблених стандартів вищої освіти КЛА НАУ за напрямом 6.030601 «Менеджмент» та зі спеціальності 7.03040104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»: освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм і засобів діагностики якості вищої освіти та їх варіативних частин, відповідно, бакалавра та спеціаліста.

Основними напрямами діяльності факультету менеджменту як організаційного та навчально-наукового підрозділу академії з підготовки курсантів-менеджерів, що реалізують його місію, функції та завдання, є наступні:

- організаційна діяльність (участь в науково-методичних і науково-технічних радах і комісіях академії та факультету, організація та проведення наукових конференцій і семінарів, виховної та кураторської роботи, організація та керівництво курсантськими науковими гуртками та проблемними групами, організація та проведення профорієнтаційної роботи, курсантських олімпіад і конкурсів, позанавчальних культурно-спортивних заходів);

- навчальна діяльність (проведення лекційних та практичних занять, консультацій; перевірка модульних контрольних і курсових робіт; проведення заліків та екзаменів;, керівництво практиками (навчальною, виробничою, переддипломною); проведення державної атестації (державних екзаменів та захисту дипломних робіт); рецензування рефератів і проведення вступних екзаменів до аспірантури та кандидатських екзаменів, керівництво аспірантами);

- наукова діяльність (виконання планових наукових досліджень із звітністю в формах науково-технічних звітів, дисертацій, монографій, підручників і навчальних посібників, наукових статей і тезисів доповідей; рецензування підручників і навчальних посібників, авторефератів і наукових статей; доопрацювання для перевидання монографій, підручників і навчальних посібників; керівництво науковою роботою курсантів з підготовкою наукових статей, робіт на конкурси та доповідей на конференцію);

- методична діяльність (розробка навчальних планів і програм, робочих навчальних планів і програм; підготовка інтерактивних (електронних) комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін за вимогами кредитно-модульної системи забезпечення навчального процесу підготовки фахівців з менеджменту в складі: тематика та плани лекцій і практичних занять, тематика та зміст самостійної, індивідуальної та науково-дослідної роботи, методи навчання, засоби діагностики якості навчання, методи оцінювання та критерії успішності навчання; конспекти і опорні конспекти лекцій, в т.ч. в електронні; розробка методичних рекомендацій та тематики курсових та дипломних робіт і програм державних екзаменів).

Для реалізації основних функцій та завдань діяльності факультет менеджменту має в своєму розпорядженні висококваліфікований професорсько-викладацький склад (більшість якого науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації – доктори наук, професори, кандидати наук, доценти, котрі забезпечують традиційно високий рівень викладання навчальних дисциплін підготовки фахівців з менеджменту) та сучасну матеріально-технічну базу освіти і наукових досліджень за профілем основної діяльності факультету: комп’ютерні класи, новітнє програмне забезпечення, сучасні інноваційні освітні технології: європейська кредитно-модульна система організації навчального процесу та інтерактивні комплекси навчально-методичного забезпечення дисциплін, професійні пакети прикладних програм, відкритий доступ в Інтернет для викладачів і курсантів.

Важливим напрямом діяльності факультету менеджменту є також організаційне та методичне забезпечення практичної підготовки майбутніх фахівців з менеджменту в процесі організації, проведення та керівництва наскрізними (щорічними) практиками-стажуваннями курсантів в провідних міжнародних авіакомпаніях, аеропортах, хенндлінгових компаніях, туристичних фірмах і готельно-ресторанних комплексах як в Україні, так і за кордоном.

На факультеті менеджменту розроблена та реалізується наскрізна програма практичної підготовки фахівців з менеджменту, яка передбачає наступні види практик курсантів-менеджерів: для бакалаврів: навчальна практика «Вступ до фаху» (1 курс, 2 тижні), технологічна практика (2 курс, 2 тижні), організаційна практика (3 курс, 2 тижні), виробнича практика (4 курс, 5 тижнів), для спеціалістів: виробнича практика (5 курс, 6 тижнів), переддипломна практика (5 курс, 2 тижні).

Невід’ємною складовою діяльності факультету є позааудиторна та позанавчальна робота – організація та проведення предметних олімпіад, конкурсів науково-дослідницьких робіт, науково-практичних конференцій, в т.ч., курсантських; організація та керівництво науково-дослідною роботою викладачів і курсантів, роботою наукових гуртків і проблемних груп, організація диспутів, круглих столів, тематичних екскурсій; організація та керівництво роботою спортивних секцій (футбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика, ручний м’яч, настільний теніс, боротьба дзю-до, карате, бодібілдінг), організація спортивних змагань на Кубки першокурсників з різних видів спорту та Спартакіади академії серед працівників і курсантів, участь у міських, обласних та всеукраїнських спортивних змаганнях.

Курсанти та викладачі факультету менеджменту завжди активно та успішно приймають участь в усіх культурно-масових, спортивно-розважальних, інтелектуально-творчих та корпоративних заходах академії, зокрема: є чинним володарем перехідного Кубку академії «Факультет року» (з 2011 р.), зіркові пари факультету менеджменту (викладач-курсант) уже традиційно є переможцями конкурсу «Дві зірки», курсантка факультету менеджменту є цьогорічним переможцем конкурсу «Міс Академія», успішно виступає в однойменному конкурсі команда КВК факультету «П’ятий поверх», команда «Кіровоград-ФМ» завжди достойно репрезентує факультет в спортивно-розважальних змаганнях «Козацькі забави», щорічно факультет креативно відмічає своє корпоративне свято «День факультету менеджменту».

Підсумковим етапом діяльності факультету менеджменту є підготовка, організація та проведення державної атестації якості підготовки фахівців з менеджменту (бакалаврів та спеціалістів) щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої і професійної підготовки вимогам Державних стандартів вищої освіти України за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» (для бакалавра) та зі спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (для спеціаліста), що здійснюється Державною екзаменаційною комісією академії з цього фаху, голова якої затверджується Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

За результатами успішної державної атестації випускникам факультету менеджменту (бакалаврам та спеціалістам, відповідно) рішенням Державної екзаменаційної комісії присвоюється кваліфікація: «Бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор» з видачею диплома бакалавра державного зразка або «Спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності» з видачею диплома спеціаліста державного зразка.

Випускники факультету менеджменту завдяки якісній освітній та професійній підготовці, яку забезпечує колектив факультету, затребувані як на внутрішньому, так і на міжнародному ринкові праці в якості керівників лінійних та функціональних структурних підрозділів авіаційних підприємств і організацій (міжнародних авіаційних компаній, аеропортів, хендлігнових компаній, авіабудівних, експлуатаційних та ремонтних підприємств цивільної авіації, регіональних структурних підрозділів державного підприємства «Украерорух»); авіаційних підприємств, орієнтованих на зовнішньоекономічну діяльність – авіакомпаній та їх зарубіжних представництв, що виконують міжнародні авіаційні перевезення та авіаційні роботи на міжнародних ринках авіаційних послуг; туристичних підприємств (туристичних фірм, агенцій, готельно-ресторанних комплексів, санаторно-курортних комплексів, центрів дозвілля, інших суб’єктів туристської діяльності), а менеджерів-адміністраторів, менеджерів (управителів) із зовнішньоекономічної діяльності в інших видах економічної діяльності (комерційній, банківській та фінансовій діяльності, торгівлі, операціях з нерухомістю тощо).

Підготовка фахівців з менеджменту на факультеті проводиться на основі Державних стандартів вищої освіти України:

1. Галузевих стандартів вищої освіти України:

а) освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм та засобів діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент»;

б) освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм та засобів діагностики якості вищої освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»;

2. Стандартів вищої освіти КЛА НАУ:

а) варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм та засобів діагностики якості вищої освіти бакалавра галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 030601 «Менеджмент»;

б) варіативних частин освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм та засобів діагностики якості вищої освіти спеціаліста зі спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму підготовки 030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування».

Галузеві стандарти вищої освіти України визначають нормативні компоненти вищої освіти – загальні обов’язкові державні вимоги щодо цілей освітньо-професійної підготовки фахівця, кваліфікаційних вимог до його соціально-виробничої діяльності, змісту, обсягу й рівня освіти та професійної підготовки і державної атестації бакалавра за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент» та спеціаліста зі спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», відповідно.

Стандарти вищої освіти КЛА НАУ визначають варіативні компоненти вищої освіти, які доповнюють та конкретизують загальні вимоги відповідно до спеціалізації підготовки фахівця: «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» і «Менеджмент туристичної індустрії» (бакалавра за напрямом підготовки 030601 «Менеджмент») та «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» і «Менеджмент міжнародного авіаційного туризму» (спеціаліста зі спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»).

Державні стандарти вищої освіти України визначають перелік, зміст та обсяг нормативних (обов’язкових) навчальних дисциплін підготовки (34 – бакалавр, 9 – спеціаліст), що задаються Галузевими стандартами вищої освіти, та вибіркових навчальних дисциплін (за спеціалізаціями) (25 – бакалавр, 3 – спеціаліст), які задаються Стандартами вищої освіти КЛА НАУ.

Таким чином, курсанти-менеджери, які навчаються на факультеті, окрім загальної підготовки з менеджменту за напрямом 030601 «Менеджмент» на рівні бакалавра та зі спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» на рівні спеціаліста, отримують також профільні професійні знання, вміння та навички за спеціалізацією в сфері галузевого авіаційного або туристичного менеджменту.

Вимоги Державних стандартів вищої освіти України конкретизуються в навчальних планах і програмах (на період навчання), щорічних робочих навчальних планах і програмах, методичних вказівках по виконанню курсових і дипломної роботи, програмах практик та державних екзаменів.

Окрім вивчення нормативних навчальних дисциплін та дисциплін спеціалізації, начальними планами підготовки бакалаврів і спеціалістів передбачається також виконання 5 курсових робіт (4 – бакалавр, 1 – спеціаліст), проходження 6 практик (4 – бакалавр, 2 – спеціаліст) та державна атестація фахівців (державний екзамен – бакалавр та його поєднання з захистом дипломної роботи – спеціаліст).

Змістову складову програми комплексного кваліфікаційного державного екзамену на рівні бакалавра складають 24 навчальних дисципліни (22 нормативних і 2 вибіркових), на рівні спеціаліста – 7 навчальних дисциплін (6 нормативних і 1 вибіркова).

Перелік
навчальних дисциплін, курсових робіт, практик
та дисциплін державного екзамену фахівців з менеджменту:

БАКАЛАВР (4 роки):

Нормативні (обов’язкові) дисципліни:

Філософія. Історія України. Історія української культури. Українська мова (за професійним спрямуванням). Іноземна мова (за професійним спрямуванням). Психологія. Соціологія. Політологія. Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці. Вища та прикладна математика. Статистика. Інформаційні системи та технології. Економічна теорія. Державне та регіональне управління. Менеджмент і адміністрування (Теорія організації. Менеджмент. Операційний менеджмент. Управління персоналом. Самоменеджмент. Управління інноваціями. Стратегічне управління. Адміністративний менеджмент). Право (Правознавство. Адміністративне право. Трудове право. Господарське право). Фінанси, гроші та кредит. Економіка і фінанси підприємства. Облік і аудит. Маркетинг. Логістика. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Міжнародні економічні відносини.

Загальні вибіркові дисципліни:

Вступ до фаху. Економетрія. Теорія економічного аналізу. Контролінг. Інформаційні системи в менеджменті. Основи наукових досліджень. Друга іноземна мова (за професійним спрямуванням). Фізичне виховання.

Вибіркові дисципліни за спеціалізаціями:

«Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»

«Менеджмент туристичної індустрії»

Основи міжнародної цивільної авіації. Основи забезпечення міжнародних авіаційних перевезень (Основи авіаційної техніки та льотно-технічні характеристики повітряних суден. Основи авіаційної метеорології. Основи міжнародної аеронавігації. Основи планування міжнародних польотів). Технологія міжнародних авіаційних перевезень і робіт (Технологія міжнародних пасажирських авіаперевезень. Технологія міжнародних вантажних авіаперевезень. Технологія авіаробіт на міжнародних ринках). Організація міжнародних авіаційних перевезень і робіт (Організація міжнародних регулярних польотів. Організація міжнародних пасажирських авіаперевезень. Організація міжнародних вантажних авіаперевезень. Організація міжнародних чартерів. Організація авіаційних робіт на міжнародних ринках). Економіка і аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства. Маркетинг зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства. Бізнес-планування зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства.

Рекреаційна географія. Основи туристичного бізнесу (Основи туризмології. Активний туризм. Рекреаційні комплекси. Рекреологія). Технологія туристської діяльності. (Технологія туризму. Технологія готельної справи. Технологія ресторанних послуг). Організація туристської діяльності (Організація туризму. Організація екскурсійних послуг. Організація транспортних подорожей. Організація послуг гостинності. Організація рекреаційних і анімаційних послуг). Економіка і аналіз діяльності туристичного підприємства. Маркетингова діяльність туристичного підприємства. Менеджмент туристичного підприємства. Бізнес-планування туристичного підприємства.

Курсові роботи з навчальних дисциплін:

Основи міжнародної цивільної авіації. Технологія міжнародних авіаперевезень і робіт. Менеджмент і адміністрування. Економіка і аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіаційного підприємства.

Рекреаційна географія. Технологія туристської діяльності. Менеджмент і адміністрування. Економіка і аналіз діяльності туристичного підприємства.

Практики:

Навчальна практика (1 курс). Технологічна практика (2 курс). Організаційна практика (3 курс). Виробнича практика (4 курс).

Комплексний кваліфікаційний державний екзамен з дисциплін:

Державне та регіональне управління. Теорія організації. Менеджмент. Операційний менеджмент. Управління персоналом. Самоменеджмент. Управління інноваціями. Стратегічне управління. Адміністративний менеджмент. Правознавство. Адміністративне право. Трудове право. Господарське право. Фінанси, гроші та кредит. Економіка і фінанси підприємства. Облік і аудит. Маркетинг. Логістика. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Міжнародні економічні відносини. Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці. Менеджмент (зовнішньоекономічної діяльності авіаційного)/туристичного підприємства. Бізнес-планування (зовнішньоекономічної діяльності авіаційного)/туристичного підприємства.

Диплом бакалавра державного зразка
з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».
Кваліфікація: бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор

СПЕЦІАЛІСТ (1 рік):

Нормативні (обов’язкові) дисципліни:

Інтелектуальна власність. Охорона праці в авіаційній/туристичній галузі. Цивільний захист. Міжнародне приватне право. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародний маркетинг. Інвестиційний менеджмент. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю.

Загальна вибіркова дисципліна:

Чинники успішного працевлаштування за фахом.

Вибіркові дисципліни за спеціалізаціями:

«Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»

«Менеджмент міжнародного авіаційного туризму»

Технологія реструктуризації зовнішньо-економічної діяльності авіаційного підприємства. Міжнародний авіаційний транспорт.

Технологія реструктуризації зовнішньо-економічної діяльності туристичного підприємства. Міжнародний авіаційний туризм.

Курсова робота з навчальної дисципліни:

Технологія реструктуризації зовнішньоекономічної діяльності авіаційного/туристичного підприємства.

Практики:

Виробнича практика (6 тижнів). Переддипломна практика (2 тижні).

Комплексний кваліфікаційний державний екзамен з дисциплін:

Міжнародне приватне право. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародний маркетинг. Інвестиційний менеджмент. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю. Технологія реструктуризації зовнішньоекономічної діяльності авіаційного/туристичного підприємства.

Підготовка та захист випускної кваліфікаційної роботи –
дипломної роботи (12 тижнів)

Диплом спеціаліста державного зразка
зі спеціальності 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
Кваліфікація: спеціаліст з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,
менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності.

Висока якість підготовки фахівців з менеджменту на факультеті забезпечується на основі використання сучасних інноваційних освітніх технологій – європейської кредитно-модульної системи організації навчального процесу (з 2006 р.) та впровадження розроблених викладачами факультету менеджменту інтерактивних (електронних) комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін (з 2009 р.).

Розробка та впровадження інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу підготовки фахівців з менеджменту передбачає широке застосування комп’ютерного тестування при проведенні поточного, модульного та підсумкового контролю знань, в т.ч., при складанні комплексного кваліфікаційного державного екзамену на рівні бакалавра та спеціаліста, що сприяє підвищенню об’єктивності оцінювання професійних компетенцій курсантів та випускників факультету менеджменту.

За підсумками проведення контрольних заходів результати оцінювання якості навчання за 100-бальною шкалою за критеріями успішності за європейською та національною шкалою перераховуються у відповідні оцінки академічної успішності за цими шкалами. Оцінки академічної успішності навчання курсантів-менеджерів заносяться в картки навчальних досягнень електронних журналів контролю успішності навчання.

Див. презентацію «Науково-практичні засади застосування інтерактивних комплексів навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з менеджменту».

Найважливішою складовою професійної підготовки фахівців з менеджменту на факультеті є наскрізна практична підготовка, яка передбачає наступні види практик курсантів-менеджерів:

а) для бакалаврів (за спеціалізаціями «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» і «Менеджмент туристичної індустрії»):

1) навчальна практика «Вступ до фаху» (1 курс, 2 тижні),

2) технологічна практика (2 курс, 2 тижні),

3) організаційна практика (3 курс, 2 тижні),

4) виробнича практика (4 курс, 5 тижнів),

б) для спеціалістів (за спеціалізаціями «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» і «Менеджмент міжнародного авіаційного туризму»):

1) виробнича практика (5 курс, 6 тижнів),

2) переддипломна практика (5 курс, 2 тижні).


Система
наскрізних практик підготовки фахівців з менеджменту

Назва практики

Курс, семестр

Мета практики

Бакалавр:

Навчальна «Вступ до фаху»

1 курс,

2 семестр

Ознайомлення курсантів особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями управлінської діяльності, роллю керівників в управлінні сучасними підприємствами, особливостями організації підготовки фахівців з менеджменту.

Технологічна

2 курс,

4 семестр

Поглиблення та закріплення курсантами набутих знань, вмінь та навичок з технології міжнародних авіаційних перевезень і робіт/технології туристської діяльності.

Організаційна

3 курс,

6 семестр

Поглиблення та закріплення курсантами придбаних знань, вмінь та навичок з організації комерційної діяльності на авіаційному/туристичному підприємстві, основою якої є договірні відносини.

Виробнича

4 курс,

8 семестр

Формування у курсантів професійних умінь та навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах; опанування курсантами сучасних прийомів, методів та знарядь праці в галузі їх майбутньої професії; виховання у курсантів потреби постійно поповнювати свої знання та творчо застосовувати їх в практичній діяльності.

Спеціаліст:

Виробнича

5 курс,

8 семестр

Оволодіння курсантами сучасними методами ведення бізнесу, розрахунково-аналітичними операціями, процедурами та технічними засобами управління в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Переддипломна

5 курс,

8 семестр

Підготовка курсанта до виконання дипломної роботи, формування необхідного інформаційного забезпечення відповідно до обраного об’єкта дослідження, апробація розроблених пропозицій та рекомендацій.


КЛА НАУ як потужний навчально-науково-виробничий комплекс є не тільки навчальним закладом, але й сучасним авіаційним підприємством зі всією необхідною виробничою інфраструктурою, тому навчальна практика «Вступ до фаху» для курсантів першого курсу спеціалізації «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» проводиться, як правило, на базі виробничих структурних підрозділів і служб академії.

Основні бази практики
підготовки фахівців з менеджменту, в т.ч. за кордоном

Спеціалізація
«Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»

Спеціалізація
«Менеджмент туристичної індустрії»/міжнародного авіаційного туризму»

- Державна авіаційна адміністрація (м. Київ).

- ДП МА "Бориспіль" (м. Київ).

- ТОВ "Авіаційна компанія "АЕРОСТАР" (м. Київ).

- ПрАТ «Авіакомпанія «АЕРОСВІТ» (м. Київ).

- ТОВ «Українсько-середземноморські авіалінії» (м. Київ).

- ВАТ «Авіакомпанія «Дніпроавіа» (м. Дніпропетровськ).

- ЗАТ "МААК "Урга" (м. Кіровоград).

- ТОВ "Нью системс АМ" (м. Харків).

- ТОВ "Авіакомпанія "Донбасаеро" (м. Донецьк).

- ДП "Антонов" (м. Київ).

- аеродром "Кременчук" (Велика Кохнівка).

- авіакомпанія "ЄвроЧартер" (м. Кіровоград).

- ДП ОПР України "Украерорух" (м. Київ).

- Кіровоградська льотна академія НАУ (м. Кіровоград).

- Кіровоградська СОПР Дніпропетровського РСП України (м. Кіровоград).

- ПрАТ «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (м. Київ).

- ТОВ "Авіакомпанія „Південні авіалінії” (м. Одеса).

- ВАТ «Авіакомпанія «Одеські авіалінії» (м. Одеса).

- ТОВ "Міжнародний аеропорт "Дніпропетровська" (м. Дніпропетровськ).

- ДП "Міжнародний аеропорт Львів ім. Д. Галицького" (м. Львів).

- ТОВ "Свіспорт Україна" (міжнародні аеропорти Харків, Бориспіль та Київ (Жуляни).

- ТОВ "Фірма "Кримавіасервіс ЛТД".

- аеропорт "Туркменховайоллари" (Туркменістан, м. Туркменабат).

- аеропорт ім. Сапармурата Туркменбаши (Туркменістан, м. Ашхабад).

– Українська корпорація з іноземного туризму «Укрзовнішінтур» (м. Київ).

– ТОВ СП «Тур-Етно» (м. Севастополь).

– міні-пансіонат «Ракета» (Крим, Чорноморський р-н, с. Оленівка).

– пансіонат «На куті» (м. Коломия).

– ТОВ «Юридична компанія «Інеко» (готель).

– т/а «ВоТур» (м. Кіровоград).

– ПП Олена Капустян (м. Кіровоград).

– т/а «NEO-ТУР» (м. Кіровоград).

– ПП Шишацька Н.М. (м. Кіровоград).

– т/а «Мелодія-Тур» (м. Кіровоград).

– Кіровоградське бюро подорожей і туризму «Кіровоград-Турист» (м. Кіровоград).

– т/а «Максі-тур» (м. Кіровоград).

– ТОВ «Інтурист-Кіровоград» (м. Кіровоград).

– т/а «Форте-В» (м. Кіровоград).

– т/а «Анастасія» (м. Кіровоград).

– т/а «Супутник» (м. Кіровоград).

– т/а «Царська подорож» (м. Кіровоград).

– ТОВ «GRAND TOUR» (м. Кіровоград).

– т/а «АКІТА-ТУР» (м. Кіровоград).

– т/а ТОВ «Авіатур» (Кіровоградська філія).

– т/а Raido tour» (м. Кіровоград).

– ТОВ АГП Фірма «Мідас» (м. Кіровоград).

– СПД Бойко Н.Є. «Магазин горящих путівок в Кіровограді».

– ПФ Інкопмарк-центр, готель «Каталунія» (м. Кіровоград).

– т/а «Мегаполіс-Континент» (м. Кіровоград).

– т/а «Глорія» (м. Кіровоград).

– турбюро «Бонамі» (м. Кіровоград).

– готель «Інгул» Кіровоградської обласної споживчої спілки.

– ЗАТ «Максим» (м. Кіровоград).

– ПП Пірогов (м. Кіровоград).

т/ф «KaryaTour» (Туреччина).

т/о «Selenga Tours» (Туреччина).

т/о «TURKUAZ» (Туреччина).


Фундаментальною основою сучасного туризму є активний туризм, а майбутньої професійної діяльності фахівців в сфері туризму – ефективне використання туристсько-рекреаційних ресурсів територій, тому для курсантів першого курсу спеціалізації «Менеджмент туристичної індустрії» проводиться навчальна польова практика з активного туризму в Автономній республіці Крим для ознайомлення з рекреаційно–туристськими комплексами і заповідними територіями рівнинного та гірського Криму.

Важливою складовою професійної підготовки курсантів-менеджерів є комплексні практики-стажування за кордоном, зокрема в Турції та США.

Заслуговує на увагу варіант практичної підготовки курсантів-менеджерів зі спеціалізації «Менеджмент туристичної індустрії» – комплексна організаційно-технологічна шестимісячна (квітень-жовтень) практика-стажування за кордоном в Турції за договорами з місцевими туристичними фірмами з наданням робочого місця в сфері туризму в якості трансферменів (фахівців туристичного супроводу) та аніматорів (фахівців з організації дозвілля).

Договорами передбачається безкоштовний переліт курсанта туди-назад, безкоштовне навчання, проживання, харчування, забезпечення фірмовим одягом та інвентарем, необхідним для роботи, виплата заробітної плати – оклад 350 $ на місяць та бонуси.

По завершенні практики курсантам-менеджерам видається відповідний сертифікат про проходження практики на бланку фірми, завірений печаткою та підписом відповідального керівника практики.

За період з 2009 по 2012 рр. організаційно-технологічну практику в Турції пройшло 59 курсантів-менеджерів спеціалізації «Менеджмент туристичної індустрії», в поточному планується проходження практики ще 10-15 курсантами.

Курсанти факультету менеджменту також задіяні за програмою «Work and Travel», проходячи 4-х місячні (травень-серпень) практики-стажування в США, маючи можливість працювати, заробляючи від 7,25 $ до 12,75 $ за годину, поглибити знання з англійської мови, перебуваючи у відповідному середовищі спілкування, знайти нових друзів зі всього світу та подорожувати у вільний від роботи час.

Шкала та критерії оцінювання
навчальної діяльності курсантів за вимогами кредитно-модульної системи

Сума балів за видами навчальної діяльності

Якісна оцінка та критерії оцінювання

Оцінка за шкалою ECTS

Відсоток курсантів, які зазвичай досягають відповідної оцінки

Оцінка за національною шкалою

екзамен

залік

90-100

ВІДМІННО –

відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

 

А

 

10%

Відмінно

Зараховано

82-89

ДУЖЕ ДОБРЕ –

вище середнього рівня з кількома помилками

 

В

 

25%

Добре

75-81

ДОБРЕ –

в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

С

30%

68-74

ЗАДОВІЛЬНО –

непогано, але зі значною кількістю недоліків

 

D

 

25%

 

Задовільно

 

60-67

ДОСТАТНЬО –

виконання задовольняє мінімальні критерії

E

10%

35-59

НЕЗАДОВІЛЬНО -

виконання не задовольняє мінімальні критерії
з можливістю повторного складання; робота потребує доробки

 

FX

 

-

Незадовільно

Не зараховано

1-34

НЕЗАДОВІЛЬНО -

виконання не задовольняє мінімальні критерії
з обов’язковим повторним курсом; робота потребує повної переробки

F

-

 

Об’єкти досліджень
курсової роботи «Вдосконалення авіаційної транспортної інфраструктури регіону ІКАО»
з навчальної дисципліни «Основи міжнародної цивільної авіації»
(1 курс, 2 семестр).

Останній номер залікової книжки

Регіон ІКАО

1

Регіон Африки й Індійського океану.

2

Регіон Південно-Східної Азії.

3

Європейський регіон.

4

Північноатлантичний регіон.

5

Північноамериканський регіон.

6

Південноафриканський регіон.

7

Регіон Карибського моря.

8

Регіон Ближнього і Середнього Сходу.

9

Тихоокеанський регіон.

0

Територія країн СНД.

 

Варіанти завдань курсової роботи
з «Технології міжнародних авіаційних перевезень і робіт»
(2 курс, 4 семестр)Варіанти завдань курсової роботи

Предмет курсової роботи (технологія):

Технологія обслуговування пасажирів в аеропорту

Технологія обслуговування (перевезення) пасажирів в авіакомпанії

Технологія обслуговування вантажів в аеропорту

Технологія обслуговування (перевезення) вантажів в авіакомпанії

Технологія обслуговування (виконання) авіаційних робіт в авіакомпанії

Об’єкт курсової роботи (аеропорт/авіакомпанія):

1

Бориспіль

       

2

 

МАУ

     

3

   

МАП Внуково

   

4

     

Туркменхавайолари

 

5

       

Кременчуцький ЛК

6

Львів

       

7

 

Аеросвіт

     

8

   

МАП Ашхабат

   

9

     

Авіалінії Антонова

 

10

       

Універсал-Авіа

11

Одеса

       

12

 

Роза вітрів

     

13

   

МАП Г.Алієва

   

14

     

Аерофлот

 

15

       

КЛА НАУ

16

Донецьк

       

17

 

Дніпроавіа

     

18

   

Миколаїв

   

19

     

Центр діл. авіації

 

20

       

Обласний АЦ АС»

21

Київ (Жуляни)

       

22

 

Донбасаеро

     

23

   

Сімферополь

   

24

     

Аерочартер

 

25

       

Промінтерсервіс

26

Сімферополь

       

27

 

Аерочартер

     

28

   

Київ (Жуляни)

   

29

     

Донбасаеро

 

30

       

Укр. вертольоти

31

Миколаїв

       

32

 

Центр діл. авіації

     

33

   

Донецьк

   

34

     

Дніпроавіа

 

35

       

Глобал Ейр Ко

36

МАП Г.Алієва

       

37

 

Аерофлот

     

38

   

Одеса

   

39

     

Роза вітрів

 

40

       

Оренж Прайвіт

41

МАП Ашхабат

       

42

 

Авіалінії Антонова

     

43

   

Львів

   

44

     

Аеросвіт

 

45

       

Миколаїв-Аеро

46

МАП Внуково

       

47

 

Туркменхавайолари

     

48

   

Бориспіль

   

49

     

МАУ

 

50

       

Аеро-Камов

 

Тематика курсових робіт
з блоку навчальних дисциплін «Менеджмент і адміністрування»
(3 курс, 6 семестр)

 1. Аналіз ефективності застосування законів організації.
 2. Дослідження взаємозв’язку основних властивостей та ефективності діяльності організації.
 3. Підвищення ефективності реалізації принципів організації.
 4. Шляхи вдосконалення управління життєвим циклом організації.
 5. Аналіз ефективності реалізації сучасної організаційної парадигми в діяльності підприємства.
 6. Напрями вдосконалення моделі організації.
 7. Системна характеристика та її вплив на ефективність діяльності організації.
 8. Підвищення ефективності управління формальними групами в організації.
 9. Вдосконалення механізмів регулювання діяльністю неформальних груп в організації.
 10. Дослідження впливу взаємозв’язків між формальними та неформальними групами на ефективність діяльності організації.
 11. Шляхи вдосконалення управління організаційним процесом підприємства.
 12. Аналіз ефективності застосування принципів управління підприємством.
 13. Підвищення ефективності використання методів управління підприємством.
 14. Дослідження ефективності реалізації синергетичної концепції самоорганізації в діяльності підприємства.
 15. Напрями підвищення гнучкості організації.
 16. Аналіз ефективності забезпечення сталості розвитку організації.
 17. Вдосконалення управління факторами внутрішнього середовища організації.
 18. Підвищення ефективності зовнішнього моніторингу мікро- і макрооточення організації.
 19. Дослідження взаємозв’язку факторів зовнішнього та внутрішнього середовища та його впливу на ефективність діяльності підприємства.
 20. Шляхи вдосконалення організаційних форм управління підприємством.
 21. Аналіз впливу організаційних форм управління на ефективність діяльності підприємства.
 22. Дослідження перспектив розвитку галузевих організаційних утворень.
 23. Аналіз факторів організаційної культури підприємства.
 24. Вдосконалення механізму трансформації корпоративної культури організації.
 25. Підвищення ефективності управління організаційною культурою підприємства.
 26. Дослідження системи менеджменту організації.
 27. Аналіз ефективності використання існуючих парадигм менеджменту в діяльності підприємства.
 28. Напрями вдосконалення сучасної моделі менеджменту організації.
 29. Аналіз ефективності застосування підходів, законів і закономірностей менеджменту в діяльності підприємства.
 30. Дослідження взаємозв’язку та ефективності реалізації принципів менеджменту в діяльності організації.
 31. Аналіз взаємозв’язку та механізму реалізації функцій менеджменту підприємства.
 32. Підвищення ефективності використання методів менеджменту в організації.
 33. Шляхи вдосконалення процесів управління підприємством.
 34. Підвищення ефективності прийняття управлінських рішень в організації.
 35. Напрями вдосконалення системи планування на підприємстві.
 36. Підвищення ефективності процесів планування в системі управління організацією.
 37. Шляхи підвищення ефективності організаційної діяльності на підприємстві.
 38. Дослідження впливу організаційного процесу на ефективність діяльності підприємства.
 39. Вдосконалення системи мотивування працівників організації.
 40. Підвищення ефективності механізму мотиваційного впливу в системі управління підприємством.
 41. Напрями підвищення ефективності управлінського контролювання в організації.
 42. Аналіз впливу процесу контролювання на ефективність діяльності підприємства.
 43. Шляхи вдосконалення системи регулювання в організації.
 44. Підвищення ефективності механізму регулювання в системі управління підприємством.
 45. Вдосконалення системи інформаційного забезпечення менеджменту організації.
 46. Підвищення ефективності комунікаційних процесів на підприємстві.
 47. Аналіз ефективності системи керівництва організації.
 48. Дослідження проблем лідерства на підприємстві.
 49. Напрями підвищення ефективності менеджменту в організації.
 50. Шляхи вдосконалення культури менеджменту на підприємстві.
 51. Дослідження взаємозв’язку виробничого та операційного менеджменту організації.
 52. Аналіз особливостей операційного менеджменту підприємства.
 53. Підвищення ефективності операційної стратегії організації.
 54. Формування стратегії виробництва продукції на підприємстві.
 55. Напрями вдосконалення стратегії процесів організації.
 56. Аналіз особливостей і властивостей операційної системи підприємства.
 57. Оптимізація складу операційної системи організації.
 58. Шляхи вдосконалення операційної системи підприємства.
 59. Дослідження ефективності операційної діяльності організації
 60. Оптимізація просторової організації операційних процесів підприємства.
 61. Підвищення ефективності управління тривалістю операційного циклу організації.
 62. Напрями вдосконалення проектування операційної системи підприємства.
 63. Підвищення ефективності управління процесом проектування операційної системи організації.
 64. Шляхи вдосконалення оперативного управління виробництвом на підприємстві.
 65. Аналіз ефективності технологій контролювання за поточним функціонуванням операційної системи організації.
 66. Підвищення ефективності управління матеріальними ресурсами та запасами на підприємстві.
 67. Дослідження організації робіт в процесі функціонування операційної системи підприємства.
 68. Аналіз ефективності проектного підходу до управління організацією.
 69. Шляхи вдосконалення планування проектів операційної системи підприємства.
 70. Підвищення ефективності управління проектами операційного системи організації.
 71. Дослідження системи управління якістю підприємства.
 72. Вдосконалення програми забезпечення якості організації.
 73. Підвищення ефективності менеджменту якості підприємства.
 74. Аналіз продуктивності операційної діяльності організації.
 75. Підвищення ефективності управління результативністю операційної діяльності підприємства.
 76. Аналіз проблем управління персоналом в системі менеджменту організації.
 77. Дослідження ефективності реалізації сучасних концепцій і теорій управління персоналом в діяльності підприємства.
 78. Підвищення ефективності управління персоналом організації на основі його категоризації.
 79. Дослідження основних характеристик і структури персоналу підприємства.
 80. Шляхи підвищення ефективності управління кадровою політикою організації.
 81. Вдосконалення стратегії управління персоналом підприємства.
 82. Дослідження ефективності методів визначення потреб організації у персоналі.
 83. Напрями вдосконалення кадрового планування на підприємстві.
 84. Аналіз процесів набору та наймання працівників організації.
 85. Вдосконалення управління професіональною орієнтацією працівників підприємства.
 86. Дослідження ефективності моделей та методів відбору працівників організації.
 87. Вдосконалення механізму трудової адаптації працівників підприємства.
 88. Аналіз ефективності діяльності кадрових служб організації.
 89. Оптимізація інформаційно-методичного забезпечення служби персоналу підприємства.
 90. Дослідження структури колективу та його впливу на ефективність діяльності організації.
 91. Шляхи підвищення ефективності формування колективу підприємства.
 92. Підвищення ефективності управління факторами згуртованості колективу організації.
 93. Вдосконалення управління соціальним розвитком колективу підприємства.
 94. Напрями вдосконалення механізму оцінювання та атестації персоналу організації.
 95. Підвищення ефективності управління розвитком і рухом персоналу підприємства.
 96. Напрями підвищення ефективності управління процесом вивільнення персоналу організації.
 97. Вдосконалення механізмів управління якістю трудового життя працівників і регулювання соціально-трудових відносин на підприємстві.
 98. Аналіз стану та перспектив розвитку соціального партнерства в організації.
 99. Шляхи вдосконалення оцінювання ефективності управління персоналом підприємства.
 100. Аналіз взаємозалежності результативності роботи персоналу та ефективності діяльності організації.

 

Рекомендована тематика
курсових робіт з навчальної дисципліни «Економіка і аналіз (зовнішньоекономічної) діяльності авіаційного/туристичного підприємства»
(4 курс, 8 семестр)

 1. Аналіз стану, тенденцій та перспектив розвитку світової цивільної авіації.
 2. Аналіз стану, тенденцій та перспектив розвитку цивільної авіації України.
 3. Диверсифікація виробництва як засіб підвищення фінансової стійкості авіакомпанії.
 4. Аналіз діяльності авіакомпанії як фінансового холдингу.
 5. Аналіз інвестиційної привабливості авіакомпанії.
 6. Аналіз факторів впливу на обсяг авіаперевезень.
 7. Методи прогнозування авіаперевезень та їх аналіз.
 8. Комерційна експлуатація як інструмент діяльності авіакомпаній в умовах ринку.
 9. Аналіз тарифів та тарифної політики авіакомпаній.
 10. Нецінові методи стимулювання продажу авіаперевезень.
 11. Співпраця авіакомпаній на авіалініях, аналіз досягнень.
 12. Основні засоби авіакомпанії. Аналіз стану та ефективності їх використання.
 13. Оборотні засоби авіакомпанії. Склад, структура та аналіз ефективності їх використання.
 14. Трудові ресурси авіакомпаній та ефективність їх використання.
 15. Форми і системи заробітної плати в авіакомпаніях. Аналіз фонду заробітної плати.
 16. Розрахунок структури експлуатаційних витрат та аналіз собівартості авіаперевезень пасажирів.
 17. Розрахунок структури експлуатаційних витрат та аналіз собівартості авіаперевезень вантажів.
 18. Розрахунок собівартості рейсу, та аналіз факторів впливу на її структуру та розмір.
 19. Визначення та аналіз доходів авіакомпанії.
 20. Визначення та аналіз прибутку та інших показників ефективності роботи авіакомпаній.
 21. Безпека польотів та аналіз її економічних аспектів.
 22. Система взаєморозрахунків на повітряному транспорті, аналіз ії переваг та недоліків.
 23. Аналіз фінансового стану авіакомпанії.
 24. Аналіз та оцінка конкурентних позицій та переваг авіакомпаній.
 25. Ризики діяльності авіакомпанії та напрями їх запобігання.
 26. Аеропорти світу, тенденції та перспективи розвитку аеропорту (на прикладі).
 27. Аналіз стану, тенденцій та перспектив розвитку аеропортів України.
 28. Диверсифікація виробництва як засіб підвищення фінансової стійкості аеропорту.
 29. Аналіз діяльності аеропорту як фінансового холдингу.
 30. Аналіз тарифів зборів та цінової політики аеропорту.
 31. Основні засоби аеропорту. Аналіз стану та ефективності їх використання
 32. Оборотні засоби аеропорту. Склад, структура та аналіз ефективності їх використання.
 33. Трудові ресурси аеропорту та ефективність їх використання.
 34. Форми і системи заробітної плати в аеропортах. Аналіз фонду заробітної плати.
 35. Розрахунок експлуатаційних витрат та аналіз структури собівартості послуг аеропортів.
 36. Розрахунок експлуатаційних витрат та аналіз собівартості послуг по відправленню вантажів.
 37. Визначення та аналіз доходів аеропорту.
 38. Визначення та аналіз прибутку та інших показників ефективності роботи аеропорту.
 39. Аналіз фінансового стану аеропорту.
 40. Аналіз інвестиційної привабливості аеропорту.
 41. Умови забезпечення конкурентоспроможності послуг аеропортів.
 42. Аналіз використання паливно-мастильних матеріалів та оптимізація їх запасів.
 43. Джерела підвищення доходів аеропортів.
 44. Аналіз забезпеченості туристського підприємства трудовими ресурсами та оцінка їх використання.
 45. Аналіз фонду заробітної плати підприємства туристичної галузі.
 46. Аналіз використання основних засобів на підприємстві туристичної галузі.
 47. Аналіз забезпеченості та використання товарно-сировинних ресурсів підприємства харчування.
 48. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства туристичної галузі.
 49. Аналіз обсягу, асортименту та структури випуску продукції на підприємстві харчування.
 50. Аналіз забезпеченості підприємств готельного господарства та сфери харчування матеріальними ресурсами.
 51. Аналіз реалізації продукції та послуг підприємств туристичної галузі.
 52. Аналіз формування загальної суми витрат виробництва та обігу, їх структури.
 53. Аналіз собівартості одиниці продукції (послуг) підприємства туристичної галузі.
 54. Аналіз фінансових результатів діяльності та рентабельності на підприємстві туристичної галузі.
 55. Оцінка рівня беззбитковості турфірми.
 56. Аналіз фінансового стану турфірми.
 57. Оцінка фінансової стійкості підприємства туристичної галузі.
 58. Визначення резервів зниження собівартості послуг на основі аналізу витрат турфірми.
 59. Комплексний аналіз діяльності підприємства туристичної галузі.
 60. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства туристичної галузі.
 61. Характеристика послуг готелю та аналіз їх якості.
 62. Маркетинговий аналіз на підприємстві туристичної галузі.
 63. Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу турфірми як основа для розрахунку резервів підвищення результативності поточної діяльності.
 64. Аналіз активів та пасивів підприємства туристичної галузі.
 65. Аналіз руху грошових коштів підприємства туристичної галузі.
 66. Аналіз ділової активності підприємства туристичної галузі.
 67. Аналіз взаємозв’язку «витрати – обсяг – прибуток» на підприємстві туристичної галузі
 68. Аналіз впливу використання прибутку на фінансовий стан підприємства.
 69. Аналіз прямих та непрямих витрат турфірми.
 70. Аналітична оцінка ймовірності банкрутства підприємства туристичної галузі.

 

Об’єкти
курсових робіт «Розробка плану реструктуризації підприємства»
з навчальної дисципліни «Технологія реструктуризації зовнішньоекономічної діяльності авіаційного/туристичного підприємства»
(5 курс, 9 семестр)

Спеціалізація «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»

Спеціалізація «Менеджмент міжнародного авіаційного туризму»

 1. Авіакомпанія "Авіалінії Антонова".
 2. Авіакомпанія "Авіалінії Візз Ейр Україна".
 3. Авіакомпанія "АероСвіт".
 4. Авіакомпанія "АЕРОСТАР".
 5. Авіакомпанія "Аеро-Чартер".
 6. Авіакомпанія "Бізнес Авіація".
 7. Авіакомпанія "Буковина".
 8. Авіакомпанія "Ветеран".
 9. Авіакомпанія "ГлоБал Ейр Компані".
 10. Авіакомпанія "Дніпроавіа".
 11. Авіакомпанія "Донбасаеро".
 12. Авіакомпанія "Ілліч-Авіа".
 13. Авіакомпанія "ІСД АВІА".
 14. Авіакомпанія "Колумбус".
 15. Авіакомпанія "Конкордавіа".
 16. Авіакомпанія "Константа".
 17. Авіакомпанія "Луганські авіалінії".
 18. Авіакомпанія "Львівські авіалінії"
 19. Авіакомпанія "Марс РК".
 20. Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України".
 21. Авіакомпанія "Миколаїв-Аеро".
 22. Авіакомпанія "Мотор Січ".
 23. Авіакомпанія "Одеські авіалінії".
 24. Авіакомпанія "Південні авіалінії".
 25. Авіакомпанія "Поділля-Авіа".
 26. Авіакомпанія "Роза вітрів".
 27. Авіакомпанія "Украерорух".
 28. Авіакомпанія "Україна".
 29. Авіакомпанія "Україна-АероАльянс".
 30. Авіакомпанія "Українсько-середземноморські авіалінії".
 31. Авіакомпанія "Універсал-Авіа" (АР Крим).
 32. Авіакомпанія "Урга".
 33. Авіакомпанія "Центр ділової авіації".
 34. Авіакомпанія "ЧЕЛЕНДЖ АЕРО ЮКРЕЙН".
 35. Авіакомпанія "Херсон-Авіа".
 36. Авіакомпанія "ХОРС".
 37. Авіакомпанія "ЮТЕЙР-Україна".
 1. Туроператорская компания "ИВАННА ТУР".
 2. 7 футов.
 3. Универсальное агентство по продаже авиаперевозок.
 4. Аквавита.
 5. Феєрверк мрій.
 6. ТУРФИРМА АМД-ЦЕНТР.
 7. СафариКрым Тур.
 8. Чудо остров.
 9. КОНТИНЕНТАЛЬ.
 10. Аратта - Тур.
 11. Туроператор ЕТНОТУР.
 12. Малибу.
 13. Восточный Экспресс.
 14. Золотая подкова.
 15. Туристическое агентство Синькевич Л.
 16. Вертикаль-Тур.
 17. Глобальные Системы Путешествий.
 18. Антарес-Тур.
 19. Транспортно-туристическое агентство "MARINA EXPRESS".
 20. 7 Ветров.
 21. Тандем-Тур.
 22. Amira Tour.
 23. Карст Тур.
 24. Астрея.
 25. МИКС-тур.
 26. Экстримтур.
 27. "Риэлти-Тур".
 28. Західно-українська туристична компанія "Компас".
 29. Туристическая фирма "Асириус - Питер".
 30. Авиа Плюс Тур.
 31. Остров Крым.
 32. ДЕЛЬМАР-ТРЕВЕЛ.
 33. Аванталь.
 34. "Турбюро".
 35. "Фортуна".
 36. МАНГО.
 37. АМИГО ТРЕВЕЛ.

 

Типова структура курсових робіт

Вступ

Розділ 1. Науково-методичні засади … (предмету дослідження)

1.1. Теоретичні основи … (предмету дослідження)

1.2. Особливості / зарубіжний досвід … (предмету дослідження) в авіаційній галузі / туристичній індустрії / в умовах зовнішньоекономічної діяльності

Розділ 2. Аналіз … (предмету дослідження на об’єкті дослідження)

2.1. Загальна характеристика … (об’єкту дослідження)

2.2. Оцінка стану / ефективності … (предмету дослідження на об’єкті дослідження)

Розділ 3. Вдосконалення / підвищення ефективності … (предмету дослідження на об’єкті дослідження)

3.1. Розробка пропозицій / заходів зі вдосконалення / підвищення ефективності … (предмету дослідження на об’єкті дослідження)

3.2. Програма впровадження / реалізації пропозицій / заходів зі вдосконалення / підвищення ефективності … (предмету дослідження на об’єкті дослідження)

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

 

Параметри та критерії
оцінювання курсових робіт за 100-бальною шкалою

Параметри оцінювання

Діапазон оцінки, бали

Критерії оцінювання за бальною шкалою

Оцінювання якості курсових робіт

0 – 75

 

1. Відповідність змісту вступу встановленим вимогам

0-5

0 – зміст вступу звіту не відповідає встановленим вимогам

5 – зміст вступу звіту відповідає встановленим вимогам

2. Відповідність змісту теоретико-методологічного розділу встановленим вимогам

0-15

0 – зміст жодного підрозділу не відповідає встановленим вимогам

5 – зміст одного підрозділу відповідає встановленим вимогам

10 – зміст двох підрозділів відповідає встановленим вимогам

15 – зміст всіх підрозділів відповідає встановленим вимогам

3. Відповідність змісту аналітичного розділу встановленим вимогам

0-15

0 – зміст жодного підрозділу не відповідає встановленим вимогам

5 – зміст одного підрозділу відповідає встановленим вимогам

10 – зміст двох підрозділів відповідає встановленим вимогам

15 – зміст всіх підрозділів відповідає встановленим вимогам

4. Відповідність змісту розробницько-впроваджувального розділу встановленим вимогам

0-15

0 – зміст жодного підрозділу не відповідає встановленим вимогам

5 – зміст одного підрозділу відповідає встановленим вимогам

10 – зміст двох підрозділів відповідає встановленим вимогам

15 – зміст всіх підрозділів відповідає встановленим вимогам

5. Відповідність змісту висновків встановленим вимогам

0-5

0 – зміст висновків звіту не відповідає встановленим вимогам

5 – зміст висновків звіту відповідає встановленим вимогам

6. Обсяг та адекватність використаних при написанні роботи першоджерел та дотримання етики посилань

0-10

0 – залучені матеріали лише навчальних підручників та посібників (до 10 джерел), етика посилань не дотримана

5 – залучені нормативно-правові документи, матеріали навчальних підручників та посібників, періодичних видань (11-24 джерел), етика посилань дотримана частково

10 – залучені нормативно-правові документи, матеріали навчальних підручників та посібників, монографій, статистичних збірників та довідників, періодичних видань та мережі Internet (25 джерел і більше), етика посилань дотримана

7. Відповідність оформлення курсової роботи встановленим вимогам

0-10

0 – текст курсової роботи оформлено з суттєвими порушеннями встановлених вимог

5 – текст курсової роботи оформлено з незначними порушеннями встановлених вимог

10 – текст курсової роботи оформлено у відповідності до встановлених вимог

Оцінювання захисту звітів з курсових робіт

0 – 25

 

8. Вміння чітко та стисло викласти основні результати дослідження

0-10

0 – студент неспроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження

5 – студент невпорядковано викладає основні результати дослідження

10 – студент спроможний чітко та стисло викласти основні результати дослідження

9. Використання роздаткового ілюстративного матеріалу

0-5

0 – роздатковий ілюстративний матеріал не використано

5 – доповідь супроводжена роздатковим ілюстративним матеріалом

10.Повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання

0-10

0 – студент неспроможний надати відповіді на поставлені питання

5 – студент надає неповні, поверхові, необґрунтовані відповіді на поставлені питання

10 – студент надає повні, глибокі, обґрунтовані відповіді на поставлені питання

Підсумкова оцінка

100

 

 

Перелік дисциплін,
що виносяться на комплексний кваліфікаційний державний екзамен

Освітньо-кваліфікаційний рівень
«Бакалавр»

Освітньо-кваліфікаційний рівень
Спеціаліст

Державне та регіональне управління. Теорія організації. Менеджмент. Операційний менеджмент. Управління персоналом. Самоменеджмент. Управління інноваціями. Стратегічне управління. Адміністративний менеджмент. Правознавство. Адміністративне право. Трудове право. Господарське право. Фінанси, гроші та кредит. Економіка і фінанси підприємства. Облік і аудит. Маркетинг. Логістика. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Міжнародні економічні відносини. Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці. Менеджмент (зовнішньоекономічної діяльності авіаційного) / туристичного підприємства. Бізнес-планування (зовнішньоекономічної діяльності авіаційного) / туристичного підприємства.

Міжнародне приватне право. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Міжнародний маркетинг. Інвестиційний менеджмент. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції. Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю. Технологія реструктуризації зовнішньоекономічної діяльності авіаційного / туристичного підприємства.

Види
та найменування економічної діяльності,
за якими підготовлений до роботи фахівець з менеджменту (бакалавр, спеціаліст)
зі спеціалізації «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»

Секція

Розділ

Група

Клас

Н. Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність.

51. Авіаційний транспорт

51.1. Пасажирський авіаційний транспорт.

51.2. Вантажний авіаційний транспорт і космічний транспорт.

51.10. Пасажирський авіаційний транспорт.

51.2. Вантажний авіаційний транспорт.

52. Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту.

 

52.1. Складське господарство.

52.2. Допоміжна діяльність у сфері транспорту.

 

52.10. Складське господарство.

52.23. Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту.

52.24. Транспортне оброблення вантажів.

52.29. Інша допоміжна діяльність в сфері транспорту.

 

Професійні назви робіт,
які здатний виконувати фахівець з менеджменту (бакалавр, спеціаліст)
зі спеціалізації "Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень"

з/п

Назва і шифр

професійної групи

Професійна назва

роботи

1.

1210.1.* Керівники підприємств, установ, організацій

Директор відділення

Начальник агентства (повітряних сполучень, рекламно-інформаційного, транспортно-експедиційного та ін.)

2.

1226.1.* Головні фахівці – керівники виробничих підрозділів на транспорті, у складському господарстві та зв'язку

Головний диспетчер (транспорт, складське господарство)

Директор з транспорту

3.

1226.2.* Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті, у складському господарстві та зв'язку

Завідувач бюро (квиткового, з розшуку вантажу та багажу та ін.)

Завідувач складу

Начальник відділу (авіаційний транспорт)

Начальник відділу транспорту

Начальник зміни (транспорт, складське господарство, зв'язок)

Начальник каси (квиткової на вокзалі, головної, міської квиткової)

Начальник контори (вантажної, транспортно-складської та ін.)

Начальник перевантажувального комплексу

Начальник пункту (заготівельного, навантажувально-розвантажувального, навчально-тренувального та ін.)

Начальник складу (вантажного)

Начальник служби (транспорт)

Начальник структурного підрозділу (відокремленого)

4.

1227.* Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні

Головний адміністратор (на комерційних підприємствах)

5.

1229.4.* Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання

Завідувач лабораторії (освіта)

6.

1229.7.* Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності

Генеральний менеджер (управитель)

Головний інспектор

Керівник групи

Начальник відділу

7.

1231.* Керівники фінансових, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів

Директор-розпорядник

Завідувач каси

Начальник бюро (функціональний підрозділ)

Начальник управління

8.

1233.* Керівники підрозділів маркетингу

Директор комерційний

Начальник відділу збуту (маркетингу)

Начальник комерційного відділу

9.

1235.* Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання

Начальник відділу зовнішньої кооперації

Начальник складу (паливно-мастильних матеріалів, матеріально-технічного та ін.)

Начальник відділу матеріально-технічного постачання

Начальник управління

10.

1237.2.* Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва

Начальник бюро

Начальник відділу науково-технічної інформації

Начальник лабораторії (науково-дослідної, дослідної та ін.)

Начальник сектора (науково-дослідного та ін.)

11.

1239.* Керівники інших функціональних підрозділів

Завідувач господарства

Начальник господарського відділу

12.

1316.* Керівники малих підприємств без апарату управління на транспорті, у складському господарстві та зв'язку

Директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського)

13.

1317.* Керівники малих підприємств без апарату управління у комерційному обслуговуванні

Керуючий агентством (повітряних сполучень, рекламно-інформаційного, транспортно-експедиційного та ін.)

14.

1443. Менеджери (управителі) на транспорті

Менеджер (управитель) з транспортно-експедиційної діяльності

15.

1475.4. Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління

Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності

Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності

Менеджер (управитель) з постачання

Менеджер (управитель) із збуту

16.

1476.1. Менеджери (управителі) з реклами

Менеджер (управитель) з реклами

17.

1477.1. Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу

Менеджер (управитель) з персоналу

18.

1493. Менеджери (управителі) систем якості

Менеджер (управитель) систем якості

19.

2320. Викладачі середніх навчальних закладів

Викладач професійного навчально-виховного закладу

Викладач професійно-технічного навчального закладу

20.

2412.2. Фахівці в галузі праці та зайнятості

Інженер з нормування праці

Інженер з організації праці

Інженер з організації та нормування праці

21.

2419.2. Фахівці в галузі маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва

Експерт із зовнішньоекономічних питань

Інженер з організації керування виробництвом

Консультант

Консультант з ефективності підприємництва

Консультант із зовнішньоекономічних питань Консультант з раціоналізації виробництва Фахівець з ефективності підприємництва

Фахівець з методів розширення ринків збуту (маркетолог)

Фахівець з раціоналізації виробництва

22.

2441.2. Економісти

Економіст з договірних та претензійних робіт

Економічний радник

Консультант з економічних питань

23.

3119. Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук і техніки

Диспетчер з міжнародних перевезень

Диспетчер служби перевезень

24.

3415. Технічні та торговельні представники

Агент

Агент комерційний

25.

3419. Інші молодші фахівці в галузі фінансів і торгівлі

Інспектор кредитний

Інспектор обмінного пункту

Організатор із збуту

26.

3422. Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції

Агент з митного оформлення вантажів та товарів

Агент з передачі вантажу на прикордонній станції (пункті)

Агент із замовлень населення на перевезення

Адміністратор пасажирської служби

Експедитор

Експедитор транспортний

Черговий по транспортно-експедиційному підприємству

Черговий служби перевезень аеропортів

27.

3435.2. Організатори діловодства (види економічної діяльності)

Організатор діловодства (транспорт, складське господарство)

28.

3439. Інші технічні фахівці в галузі управління

Інструктор

Фахівець

29.

3441.* Інспектори митної служби

Інспектор митний

30.

3449.* Інші державні інспектори

Інспектор з експорту

31.

4222. Службовці з інформування (довідок)

Адміністратор

 

Види
та найменування економічної діяльності,
за якими підготовлений фахівець з менеджменту
зі спеціалізацій: «Менеджмент туристичної індустрії» (бакалавр),
«Менеджмент міжнародного авіаційного туризму» (спеціаліст)

Секція

Розділ

Група

Клас

І. Тимчасове розміщування й організація харчування.

 

55. Тимчасове розміщування.

55.1. Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.

55.9. Діяльність інших засобів тимчасового розміщування.

55.10. Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.

55.90. Діяльність інших засобів тимчасового розміщування.

56. Діяльність
із забезпечення стравами та напоями.

56.1. Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

56.10. Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.

N. Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування.

79. Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'язана з цим діяльність.

79.1. Діяльність туристичних агентств і туристичних операторів.

79.9. Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність.

79.11. Діяльність туристичних агентств.

79.12. Діяльність туристичних операторів.

79.90. Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність.

 

Професійні назви робіт,
які здатний виконувати фахівець з менеджменту
зі спеціалізацій: «Менеджмент туристичної індустрії» (бакалавр),
«Менеджмент міжнародного авіаційного туризму» (спеціаліст)

з/п

Назва і шифр

професійної групи

Професійна назва

роботи

1.

1210.1.* Керівники підприємств, установ, організацій

Директор відділення

Директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського)

Начальник агентства (туристичного, повітряних сполучень, рекламно-інформаційного та ін.)

2.

1225.* Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення

Завідувач туристичного агентства

Завідувач корпусу готелю

Завідувач поверху готелю

Завідувач філіалу готелю

Завідувач гуртожитку

3.

1226.2. Начальники (інші керівники) виробничих підрозділів

Завідувач бюро (квиткового, з розшуку вантажу та багажу та ін.)

Начальник каси (квиткової на вокзалі, головної, міської квиткової)

Начальник структурного підрозділу (відокремленого)

4.

1227.* Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні

Головний адміністратор (на комерційних підприємствах)

5.

1229.4.* Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання

Завідувач лабораторії (освіта)

6.

1229.6.* Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту

Головний адміністратор

Завідувач бази туристської

Начальник бази туристської

Начальник табору туристського

7.

1229.7.* Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності

Генеральний менеджер (управитель)

Головний інспектор

Керівник групи

Начальник відділу

8.

1231.* Керівники фінансових, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів

Директор-розпорядник

Завідувач каси

Начальник бюро (функціональний підрозділ)

Начальник управління

9.

1233.* Керівники підрозділів маркетингу

Директор комерційний

Начальник відділу збуту (маркетингу)

Начальник комерційного відділу

10.

1237.2.* Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва

Начальник бюро

Начальник відділу науково-технічної інформації

Начальник лабораторії (науково-дослідної, дослідної та ін.)

Начальник сектора (науково-дослідного та ін.)

11.

1315.* Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління

Керуючий готелем (пансіонатом, кемпінгом і т. ін.)

Керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.)

Ресторатор

12.

1317.* Керівники малих підприємств без апарату управління у комерційному обслуговуванні

Керуючий агентством (повітряних сполучень, рекламно-інформаційного, транспортно-експедиційного та ін.)

13.

1448.1. Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей

Менеджер (управитель) з туризму

14.

1455.1.* Менеджери (управителі) в готельному господарстві

Менеджер (управитель) в готельному господарстві

15.

1456.1.* Менеджери (управителі) в ресторанах

Менеджер (управитель) ресторану

16.

1456.2.* Менеджери (управителі) в кафе (барах, їдальнях)

Менеджер кафе (бару, їдальні)

17.

1475.4. Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління

Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності

Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності

18.

1476.1. Менеджери (управителі) з реклами

Менеджер (управитель) з реклами

19.

1477.1. Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу

Менеджер (управитель) з персоналу

20.

1493. Менеджери (управителі) систем якості

Менеджер (управитель) систем якості

21.

2320. Викладачі середніх навчальних закладів

Викладач професійного навчально-виховного закладу

Викладач професійно-технічного навчального закладу

22.

2412.2. Фахівці в галузі праці та зайнятості

Інженер з нормування праці

Інженер з організації праці

Інженер з організації та нормування праці

23.

2419.2. Фахівці в галузі маркетингу, ефективності підприємництва та раціоналізації виробництва

Експерт із зовнішньоекономічних питань

Інженер з організації керування виробництвом

Консультант

Консультант з ефективності підприємництва

Консультант із зовнішньоекономічних питань Консультант з раціоналізації виробництва Фахівець з ефективності підприємництва

Фахівець з методів розширення ринків збуту (маркетолог)

Фахівець з раціоналізації виробництва

24.

2441.2. Економісти

Економіст з договірних та претензійних робіт

Економічний радник

Консультант з економічних питань

25.

2482. Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи

Фахівець із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні комплекси та ін.)

Фахівець із готельної справи

Фахівець із ресторанної справи

26.

3414. Консультанти з подорожей та організатори подорожей

Екскурсовод

Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)

Організатор подорожей (екскурсій)

Організатор туристичної і готельної діяльності

Фахівець з готельного обслуговування

Фахівець з туристичного обслуговування

Фахівець із організації дозвілля

27.

3415. Технічні та торговельні представники

Агент

Агент комерційний

28.

3419. Інші молодші фахівці в галузі фінансів і торгівлі

Інспектор кредитний

Інспектор обмінного пункту

Організатор із збуту

29.

3422. Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції

Агент із замовлень населення на перевезення

Адміністратор пасажирської служби

Черговий служби перевезень аеропортів

30.

3435.2. Організатори діловодства (види економічної діяльності)

Організатор діловодства (тимчасове розміщування, організація харчування, адміністративне та допоміжне обслуговування)

31.

3439. Інші технічні фахівці в галузі управління

Інструктор

Інспектор з туризму

Фахівець

32.

3441.* Інспектори митної служби

Інспектор митний

33.

3449.* Інші державні інспектори

Інспектор з експорту

34.

4221. Агенти з туризму

Агент з організації туризму

35.

4222. Службовці з інформування (довідок)

Адміністратор

Конторський (офісний) службовець (подорожі)

Ресепшіоніст