Завідувачка кафедри менеджменту, економіки та туризму: Смутчак Зінаїда Василівна, доктор економічних наук, доцент.
Адреса: м. Кропивницький, вул. Короленка, 22 (корпус 3), кім. 501
Телефон: (0522) 394708
E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Методичний кабінет: Наталія Анатоліївна Залевська
тел.: 0662033056 (viber)
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кафедра є випусковою з підготовки фахівців зі спеціальності 272 «Авіаційний транспорт» за освітньо-професійною програмою «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом» та зі спеціальності  073 «Менеджмент» за освітньо-професійними програмами «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень» та «Менеджмент туристичної індустрії»  і організаційно входить до складу Факультету менеджменту академії.

На кафедру покладено забезпечення навчального процесу з професійної підготовки спеціалістів з менеджменту, льотної експлуатації та організації повітряного руху.

Для здійснення визначених функцій і вирішення освітніх завдань кафедра менеджменту, економіки, права та туризму проводить необхідну навчально-виховну, науково-методичну та науково-дослідну діяльність за спеціалізаціями спеціальностей «Менеджмент», «Авіаційний транспорт» та профільними курсами дисциплін підготовки студентів та курсантів факультетів менеджменту, льотної експлуатації,  організації повітряного руху.

За період існування кафедри сформувався висококваліфікований професорсько-викладацький склад: доктори і кандидати наук, професори і доценти. Кафедра має у своєму розпорядженні сучасну матеріально-технічну базу освіти і наукових досліджень за профілем діяльності: комп'ютерні класи, новітнє програмне забезпечення, сучасні технології навчання, професійні пакети прикладних програм, електронні навчальні посібники, доступ в Інтернет для викладачів, студентів та курсантів.

В рамках Угоди Д 19-17 від 19.12. 2020 р. про наукове співробітництво та організацію взаємовідносин між кафедрою менеджменту, економіки та туризму Льотної академії НАУ та кафедрою економіки, підприємництва та менеджменту ДЗВО «Університет менеджменту освіти» результати дослідження монографії «Концептуальні та технологічні засади підвищення конкурентоспроможності національної економіки і системи освіти в процесі їх модернізації» (автори Дмитренко Г. А., Хлівна І. В). прийняті до застосування у навчальному процесі при викладанні профільних дисциплін кафедри, що додає можливості підвищити маркетингово-моніторинговий супровід забезпечення якісної підготовки фахівців факультету менеджменту Льотної академії Національного авіаційного університету.

Завідувачка кафедри, д.е.н., доцент.
У 2000 р. закінчила Полтавський кооперативний інститут за спеціальністю «Облік і аудит». У 2001 р. закінчила магістратуру Кіровоградського державного технічного університету за спеціальністю «Облік і аудит». У 2011р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Гармонізація соціально-трудових відносин в умовах модернізації національної економіки». Член спеціалізованої вченої ради К 23.073.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика» у Центральноукраїнському національному технічному університеті. У 2019 році захистила дисертаційну роботу на здобуття ступеня доктора економічних наук на тему: Методологія та практика регулювання міграційних процесів в Україні за умов євроінтеграції. (спеціальність 08.00.07 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика) ПВНЗ «Львівський університет бізнесу та права». Автор понад 110 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: соціально-трудові відносини, соціальне партнерство, соціальна відповідальність, міграція трудових ресурсів, міграційна політика.
Професор кафедри, д.г.н., доцент.
У 1981 р. закінчив географічний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Географ-картограф». У 2005 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за темою «Дитячо-юнацький туризм в Україні як територіальна соціально-економічна система: проблеми та перспективи розвитку». У 2016 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук за темою «Геопросторова організація спортивного туризму: теорія і практика суспільно-географічного дослідження». Відмінник освіти України. Академік міжнародної академії дитячо-юнацького туризму і краєзнавства. Автор понад 200 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: географія туризму, географічне краєзнавство, регіональні суспільно-географічні дослідження, авіаційна географія, педагогіка туризму, менеджмент туризму.
К.т.н., доцент.
У 1985 р. закінчив Київський інститут інженерів цивільної авіації за спеціальністю «Експлуатація літальних апаратів і двигунів». У 1992 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Оцінка якості виконання польотів за перевагами їх визначальних параметрів». У 2000 р. закінчив Харківський фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Облік і аудит». У 2005 р. закінчив Київський університет туризму, економіки і права за спеціальністю – «Професійна освіта. Туризм», Автор понад 200 публікацій наукового та навчально-методичного характеру Сфера наукових інтересів: експлуатація авіаційного транспорту, проблеми авіаційного та туристичного бізнесу, професійна підготовка авіаційних фахівців.
Доцент кафедри, к.е.н, доцент.
У 1979р. закінчила Московський інститут управління ім. Орджонікідзе за спеціальністю «Організація управління виробництвом металургійної промисловості». У 1990 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Економічна відповідальність у системі соціалістичних виробничих відносин». Автор понад 80 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: приватизація та реструктуризація підприємств в контексті сучасної фінансово-економічної кризи.
Доцент кафедри, к.е.н, доцент.
У 1998 р. закінчила Білоцерківський державний аграрний університет за спеціальністю «Аграрний менеджмент (зовнішньоекономічна діяльність)». У 2006 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Стратегія маркетингу молокопереробних підприємств агропромислового комплексу». Автор понад 65 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: розробка маркетингових стратегій для ефективної діяльності авіаційних підприємств.
Доцент кафедри, к.т.н, доцент.
У 2001 р. закінчила Державну льотну академію України за спеціальністю «Обслуговування повітряного руху». У 2004 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою «Моделювання системи підтримки прийняття рішень авіадиспетчера в позаштатних польотних ситуаціях». Член спеціалізованої вченої ради К 23.144.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом». Автор та співавтор 70 навчально-методичних та 160 наукових праць, а також трьох авторських свідоцтв на комп’ютерні програми. Сфера наукових інтересів: підвищення ефективності прийняття рішень людиною-оператором аеронавігаційної системи в позаштатних польотних ситуаціях; оцінювання впливу факторів внутрішнього та зовнішнього середовища менеджменту авіапідприємства на діяльність операторів соціотехнічної системи.
Доцент кафедри, к.пед.н, доцент.
У 2007 р. закінчила Київський університет туризму, економіки і права за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2011 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Формування комунікативних умінь майбутніх менеджерів туризму в процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін». Автор понад 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: конкурентоздатність підприємств сфери туризму та управління якістю послуг в туризмі та гостинності.
Доцент кафедри, к.пед.н, доцент.
У 2004 р. закінчила Кіровоградський державний технічний університет, за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2009 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Формування міжнародної правової культури у майбутніх пілотів у вищих навчальних закладах». Автор понад 130 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: методологічні особливості управління плановою діяльністю авіаційних підприємств в умовах євроінтеграційних процесів.
Доцент кафедри, к.е.н, доцент.
У 2002 р. закінчила Кіровоградський державний технічний університет, за спеціальністю «Фінанси». У 2011 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Організація внутрішнього аудиту в органах Пенсійного фонду України». Автор понад 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: фінанси, внутрішній аудит, міжнародні економічні відносини, інвестиційний менеджмент.
Професор кафедри менеджменту, економіки та туризму, доктор економічних наук, доцент.

У 2005 р. закінчила Кіровоградський державний технічний за спеціальністю «Облік і аудит». У 2008 р. закінчила Харківський Національний університет за спеціальністю «Правознавство». У 2012 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Внутрішній аудит в банківській системі». У 2018 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук за темою: "МЕТОДОЛОГІЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ" (Одеський національний економічний університет), спеціальність – 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). Автор понад 70 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: управління економічними процесами в умовах їх діджиталізації та цифровізації, правове забезпечення, контроль і аналіз системи публічних закупівель.

Доцент кафедри, к.е.н.
У 1995 р. закінчив Вінницький державний технічний університет за спеціальністю «Автоматика та комп’ютерні системи керування». У 2001 р. закінчив Київський національний торгово-економічний університет за спеціальністю «Фінанси». У 2012 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Оцінювання інвестиційного потенціалу підприємства». Автор понад 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру Сфера наукових інтересів: сучасні напрями розвитку економічної теорії, економічна ефективність інноваційних інвестицій підприємства, вирішення сучасних проблем економіки та організації праці.
Доцент кафедри, к.е.н.
У 2001 р. закінчив Кіровоградський державний технічний університет за спеціальністю «Управління трудовими ресурсами». У 2006 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Система додаткового стимулювання праці робітників на промислових підприємствах». Автор понад 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру Сфера наукових інтересів: професійна підготовка управлінців за програмами МВА у розвинених країнах світу та інтеграція програм МВА в Україні.
Доцент кафедри менеджменту, економіки та туризму, кандидат економічних наук, доцент.
У 2005 р. закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Економічна кібернетика». У 2006 р. закінчила Харківський національний економічний університет за спеціальністю «Маркетинг». У 2012 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою «Активізація соціального партнерства у сфері професійного розвитку найманих працівників». Автор понад 50 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: соціально-трудові відносини, активізація соціального діалогу, розвиток персоналу, стратегічне управління авіаційним підприємством.
Cтарший викладач кафедри.
У 2005 р. закінчила Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій». У 2009 р. закінчила аспірантуру Кіровоградського національного технічного університету. Автор понад 60 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: підвищення ефективності управління персоналом, стимулювання професійного розвитку персоналу, менеджмент людських ресурсів, трудові ресурсі, сучасні проблеми ринку праці, ефективної зайнятості та безробіття, проблеми розвитку та управління зовнішньоекономічної діяльності, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, методичні питання організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, економіко-статистичний аналіз.
Cтарший викладач кафедри.
У 2005 р. закінчила Кіровоградський Національний технічний університет за спеціальністю «Менеджент організацій». У 2011 р. закінчила аспірантуру Державної льотної академії України. Автор понад 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: загальний та адміністративний менеджмент, теорія прийняття рішень.
Cтарший викладач кафедри.
У 1995 р. закінчив Київський інститут цивільної авіації за спеціальністю «Організація управління на повітряному транспорті». Автор понад 15 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: інтенсифікація експлуатації парка повітряних суден в авіакомпанії.
Cтарший викладач кафедри.
У 2009 р. закінчила Державну льотну академію України за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». У 2014 р. закінчила аспірантуру Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету. Автор понад 60 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: педагогічні умови впровадження мультимедійних технологій у процес професійної підготовки авіаційних менеджерів, вдосконалення технологічних та організаційних аспектів авіаційної діяльності.
Cтарший викладач кафедри.
У 2001 р. закінчив Кіровоградський державний педагогічний університет за спеціальністю «Географія і біологія». У 2005 р. закінчив Київський університет туризму, економіки та права за спеціальністю «Професійна освіта. Туризм». Автор понад 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру Сфера наукових інтересів: проблеми формування конкурентоспроможних регіональних рекреаційних комплексів України, туристичне країнознавство, вдосконалення маркетингової діяльності туристичних підприємств, проблеми розвитку туристичного бізнесу; вдосконалення професійної підготовки фахівців з менеджменту туризму.
Cтарший викладач кафедри.
У 1996 р. закінчила Інститут регіонального управління та економіки за спеціальністю «Облік і аудит». У 2007 р. закінчила аспірантуру Державної льотної академії. Автор понад 40 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: дослідження процесу аналізу діяльності авіаційних та туристичних підприємств.
Доцент кафедри, канд. пед. наук, доцент.
У 1991 р. закінчила Одеський державний університет імені І.І. Мечникова за спеціальністю «Географія». У 2008 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів географії у процесі професійної підготовки». Член спеціалізованої вченої ради К 23.144.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» у Льотній академії Національного авіаційного університету. Автор майже 60 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: професійна підготовка фахівців туристичної галузі, регіональні особливості розвитку туризму та рекреації, рекреологія та медична географія, геодемографія.
Викладач кафедри.
У 1989 р. закінчила Педагогічне училище ім. В.О. Сухомлинського за спеціальністю «Дошкільне виховання», кваліфікація «Вихователь дитячого садка», у 2009 р. закінчила Державну льотну академію України за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація «Менеджер – економіст». З 2016 р. аспірант Льотної академії Національного авіаційного університету, спеціальність 011 – «Науки про освіту», спеціалізація 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Автор понад 20 публікацій наукового та навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: формування конфліктологічної культури майбутніх менеджерів міжнародних авіаційних перевезень та менеджерів туристичної індустрії в процесі фахової підготовки.