Завідувач кафедри: Стецюк Богдан Романович, доктор юридичних наук, професор

Адреса: м. Кропивницький, вул. Добровольського, 1 (корпус 1), кім. 310
Телефон: (0522) 394474
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
E-mail кафедри: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Положення про кафедру права та правового регулювання авіаційної діяльності

Положення про діяльність дискусійно-правового гуртка «ФЕМІДА» кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності ЛА НАУ

Положення про організацію роботи науково - методичного семінару кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності

Кафедра права та правового регулювання авіаційної діяльності створена в в серпні 2019 року.
Кафедра є випусковою з підготовки фахівців зі спеціальності 081 «Право» за спеціалізацією «Правове забезпечення міжнародної авіаційної діяльності».
На кафедру покладено забезпечення навчального процесу з професійної підготовки спеціалістів з права та правового регулювання авіаційної діяльності.
Для здійснення визначених функцій і вирішення освітніх завдань кафедра права та правового регулювання авіаційної діяльності проводить необхідну навчально-виховну, науково-методичну та науково-дослідну діяльність.
На кафедрі сформований висококваліфікований професорсько-викладацький склад: доктори і кандидати наук, професори і доценти. Кафедра має у своєму розпорядженні сучасну матеріально-технічну базу освіти і наукових досліджень за профілем діяльності: комп'ютерні класи, новітнє програмне забезпечення, сучасні технології навчання, професійні пакети прикладних програм, електронні навчальні посібники, доступ в Інтернет для викладачів, студентів та курсантів.

 Склад кафедри:

Доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності.

Освіта.
1991 р. – закінчив філологічний факультет Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. За спеціальністю "Вчитель української мови та літератури, російської мови та літератури".
2003 р. – закінчив Запорізький юридичний інститут МВС України за спеціальністю «Правознавство».
Досягнення.
1999 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 «українська мова».
2005 р. – отримав вчене звання доцента кафедри загальноправових дисциплін Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ.
2008 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень.
2014 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за 12.00. 01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень.
2019 р. – отримав вчене звання професора кафедри історії держави і права Національного університету "Львівська політехніка".
Наукові публікації:
Є автором понад 80 друкованих праць, з яких:
монографія "Процесуальне право в Україні: тисяча років історії";
вісім навчальних посібників та методичних рекомендацій;
У співавторстві два підручники з Грифом МОН України:
статті, що індексуються міжнародною науково-метричною базою Web of science. Викладає навчальні дисципліни:
Теорія держави і права,
Історія держави і права зарубіжних країн.
Конституційне право України.
Державне право зарубіжних країн.

Доктор юридичних наук, заслужений юрист України. Професор кафедри.

2005 р. - Закінчив Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Правознавство»
2011 р. - закінчив Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Державне управління».
2011 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 «Трудове право; право соціального забезпечення».
2016 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».
Сфера наукових інтересів: міжнародне приватне право, міжнародне право, правове регулювання аеропортної діяльності, правове забезпечення льотної придатності та експлуатації повітряних суден.

Доцент кафедри, доктор юридичних наук

В 2006г. закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом, за спеціальністю «Правознавство», в 2010 р. - закінчив Кіровоградський національний технічний університет за спеціальністю «Міжнародна економіка». В 2011 р. Захистив дисертаційну роботу на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Адміністративно-правове забезпечення сфери екологічної безпеки». В 2018р. Захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню доктора юридичних наук, на тему «Організаційні та правові засади регулювання відносин у сфері цивільної авіації в Україні: адміністративно-правова теорія і практика». Автор першої юридичної, докторської дисертації в Україні в галузі відносин в сфері цивільної авіації.

Автор більш, ніж 130 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, переважна частина яких в сфері цивільної авіації,співавтор 3 навчальних посібників, 1 монографії - «Державне управління в галузі цивільної авіації».

Сфера наукових інтересів: забезпечення діяльності цивільної авіації, безпека в авіації, правове регулювання безпілотних літальних апаратів, вдосконалення авіаційного законодавства.

К.ю.н., доцент кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності Льотної академії Національного авіаційного університету.

У 1999 році закінчила Кіровоградський педагогічний університет ім. Володимира Винниченка за спеціальністю «Історія та народознавство» здобула кваліфікацію вчитель історії народознавства.
У 2005 році закінчила Київський юридичний інститут МВС за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юрист.
2014 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук із спеціальності 12.00.07. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Є автором понад сорока наукових та науково-методичних праць.

Доцент кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності, к.ю.н., доцент.

У 2002 р. закінчив магістратуру Національної академії внутрішніх справ України, спеціальність «Правознавство».
У 2007 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у Київському національному університеті внутрішніх справ за темою «Провадження у справах осіб, які не досягли віку кримінальної відповідальності»
Автор понад 70 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.
Сфера наукових інтересів: теорія і практика реалізації процесуальних та правових засад правосуддя; адміністративне право і процес; трудове право; господарське право, правове регулювання міжнародної авіаційної діяльності.

доцент кафедри, к.ю.н., доцент

У 1999 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет за спеціальністю «Початкове навчання», а у 2006 році - Національний університет внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». У 2010 році захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидатта юридичних наук за темою: «Адміністративно-правове регулювання службової діяльності жінок у міліції». Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць. Сфера наукових інтересів: особливості регулювання суспільних інтересів в агропромисловому комплексі.

Старший лаборант

У 1998 р. - закінчила Кіровоградський педагогічний університет ім. В.Винниченка, за спеціальністю «Музика та народознавство», вчитель музики та народознавства.

Інженер

У 2007 р. - закінчила Кіровоградський інститут комерції за спеціальністю «Маркетинг».
З 2014 р. - здобувач Льотної академії Національного авіаційного університету, спеціальність 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти».
Автор понад 10 публікацій наукового та навчально-методичного характеру.
Сфера наукових інтересів: Формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності авіакомпаній