Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук

Завідувач кафедри професійної педагогіки та соціально – гуманітарних наук, доктор педагогічних наук, доцент.
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску – Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В.Винниченка, 2001 р.
Тема та рік захисту докторської дисертації – «Теоретично і методичні засади забезпечення якості професійної підготовки курсантів льотних навчальних закладів в умовах євроінтеграції», 2015 р.
Коло наукових інтересів – Професійна підготовка фахівців авіаційної галузі в умовах євроінтеграції.
Доцент, доцент, кандидат філософських наук.
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску – Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, 1998 р.
Тема та рік захисту кандидатської дисертації – «Міжкультурна комунікація як фактор формування глобального інформаційно-комунікативного простору», 2012 р.
Коло наукових інтересів – Соціально-філософські підвалини гуманістичних обріїв українського суспільства.
Доцент, доцент, кандидат історичних наук.
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску – Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О.С. Пушкіна, 1987 р.
Тема та рік захисту кандидатської дисертації – «Розвиток театрального мистецтва України 1917-1920 рр.», 2000 р.
Коло наукових інтересів: Історія розвитку авіації на Кіровоградщині; історія театру Корифеїв; декоративно-ужиткове мистецтво краю.
Доцент, доцент, кандидат історичних наук.
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску – Пермский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. А. М. Горького, 1976 р.
Тема та рік захисту кандидатської дисертації – «Культурно-історичні умови формування трудової активності молоді України у другій половині ХХ століття», 1986 р.
Коло наукових інтересів – Професійна культура авіафахівців.
Доцент кафедри, кандидат педагогічних наук.
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску – Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. В. Винниченка, 1995 р.
Тема та рік захисту кандидатської дисертації – «Формування культури професійного спілкування майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних методів навчання» 2012, р.
Коло наукових інтересів – Педагогіка вищої школи, інформаційно-комунікаційні технології у навчальному процесі ВНЗ.
Завідувач лабораторії
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску – Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту, 2006.
Cтарший лаборант
Заклад у якому здобуто вищу освіту та рік випуску – Ліпецький педагогічний інститут, 1965 р.
Лаборант
Заклад у якому здобуто освіту та рік випуску – Кіровоград, технікум статистики, 2006 р.