17 липня 2017

Відгук офіційного опонента завідувача кафедри автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнського національного технічного університету, доктора технічних наук, професора Осадчого Сергія Івановича на дисертацію Якуніної Ірини Леонідівни “МЕТОДИ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ АЕРОНАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ОСОБЛИВИХ ВИПАДКАХ ПОЛЬОТУ ДЛЯ СКОРОЧЕННЯ ЧАСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ”, подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом

17 липня 2017

Відгук офіційного опонента професора кафедри повітряної навігації та бойового управління авіацією Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, доктора технічних наук, професора Тимочка Олександра Івановича на дисертацію Якуніної Ірини Леонідівни “МЕТОДИ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ АЕРОНАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ОСОБЛИВИХ ВИПАДКАХ ПОЛЬОТУ ДЛЯ СКОРОЧЕННЯ ЧАСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ”, подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом»

17 липня 2017

Дисертація Якуніної Ірини Леонідівни “МЕТОДИ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ АЕРОНАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ОСОБЛИВИХ ВИПАДКАХ ПОЛЬОТУ ДЛЯ СКОРОЧЕННЯ ЧАСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом»

17 липня 2017

Відгук офіційного опонента завідувача кафедри автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнського національного технічного університету, доктора технічних наук, професора Осадчого Сергія Івановича на дисертацію Піліпьонок Оксани Миколаївни “МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМИ СУДНАМИ ОПЕРАТОРАМИ СИСТЕМ НАВІГАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й УПРАВЛІННЯ РУХОМ”, подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом

17 липня 2017

Відгук офіційного опонента начальника кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, доктора технічних наук, доцента Павленка Максима Анатолійовича на дисертацію Піліпьонок Оксани Миколаївни “МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМИ СУДНАМИ ОПЕРАТОРАМИ СИСТЕМ НАВІГАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й УПРАВЛІННЯ РУХОМ”, подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом»

17 липня 2017

Дисертація Піліпьонок Оксани Миколаївни “МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМИ СУДНАМИ ОПЕРАТОРАМИ СИСТЕМ НАВІГАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й УПРАВЛІННЯ РУХОМ” на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом»

27 червня 2017

Автореферат Піліпьонок Оксани Миколаївни
“МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМИ СУДНАМИ ОПЕРАТОРАМИ СИСТЕМ НАВІГАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Й УПРАВЛІННЯ РУХОМ”

27 червня 2017

Автореферат Якуніної Ірини Леонідівни
“МЕТОДИ АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ АЕРОНАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ОСОБЛИВИХ ВИПАДКАХ ПОЛЬОТУ ДЛЯ СКОРОЧЕННЯ ЧАСУ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ”

19 червня 2017

Відгук офіційного опонента завідувача кафедри енергоефективних технологій Державного університету телекомунікацій, доктора технічних наук, старшого наукового співробітника Трембовецького Максима Петровича
на дисертацію Афкарі Мехрабані Ахмад Реза “МЕТОД І МОДЕЛІ ПОБУДОВИ СУПУТНИКОВІХ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ГЕОСТАЦІОНАРНІЙ ОРБІТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ШУМОПОДІБНИХ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ СИГНАЛІВ”, подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом»

19 червня 2017

Відгук офіційного опонента начальника кафедри математичного та програмного забезпечення АСУ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, доктора технічних наук, доцента Павленка Максима Анатолійовича
на дисертацію Афкарі Мехрабані Ахмад Реза “МЕТОД І МОДЕЛІ ПОБУДОВИ СУПУТНИКОВІХ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ГЕОСТАЦІОНАРНІЙ ОРБІТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ШУМОПОДІБНИХ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ СИГНАЛІВ”, подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом»

19 червня 2017

Дисертація Афкарі Мехрабані Ахмад Реза
“МЕТОД І МОДЕЛІ ПОБУДОВИ СУПУТНИКОВІХ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ГЕОСТАЦІОНАРНІЙ ОРБІТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ШУМОПОДІБНИХ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ СИГНАЛІВ”
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом»

26 травня 2017

Автореферат Афкарі Мехрабані Ахмад Реза
“МЕТОД І МОДЕЛІ ПОБУДОВИ СУПУТНИКОВІХ РАДІОНАВІГАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ГЕОСТАЦІОНАРНІЙ ОРБІТІ З ВИКОРИСТАННЯМ ШУМОПОДІБНИХ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВИХ СИГНАЛІВ ”

25 квітня 2016

Дисертація Пальоного Андрія Сергійовича
“МЕТОД ТА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ”
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом»

25 квітня 2016

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, професора, радника директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) ДЕМ'ЯНЧУКА Вільгельма Степановича
на дисертацію Пальоного Андрія Сергійовича “МЕТОД ТА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ”, подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом»

25 квітня 2016

Відгук офіційного опонента кандидата технічних наук, доцента кафедри автоматизації виробничих процесів Кіровоградського національного технічного університету ГОЛИК Олени Петрівни
на дисертаційну роботу Пальоного Андрія Сергійовича “МЕТОД ТА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ”, подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом»

05 квітня 2016

Автореферат Пальоний Андрій Сергійович
“МЕТОД ТА МОДЕЛІ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРІВ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ”

18 січня 2016

Дисертація Сафарьяна Марата Родіковича
“Методи та моделі координації системи управління повітряним рухом в умовах зональної навігації”
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом»

18 січня 2016

Відгук офіційного опонента доктора технічних наук, професора, професора кафедри технологій управління факультету інформаційних технологій Киівського національного університету імені Тараса Шевченка, КРАВЧЕНКА Юрія Васильовича
на дисертацію САФАРЬЯНА Марата Родіковича "Методи та моделі координації системи управління повітряним рухом в умовах зональної навігації", подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом»

18 січня 2016

Відгук офіційного опонента професора кафедри повітряної навігації та бойового управління авіацією Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба доктора технічних наук професора Тимочка Олександра Івановича
на дисертаційну роботу Сафарьяна Марата Родіковича на тему "Методи та моделі координації системи управління повітряним рухом в умовах зональної навігації", подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом»

24 грудня 2015

Автореферат Сафарьяна Марата Радіковича
“Методи та моделі координації системи управління повітряним рухом в умовах зональної навігації”

November 2, 2015

The KFA NAU Department of Foreign Languages works on many interesting projects motivating future aviation specialists to take active part in the English speaking club and other extracurricular activities. Different contests and competitions are the best ways to create positive atmosphere and make education less formal.
Recently an English-speaking event has been hold devoted to the American holiday “Halloween”, where students appeared enthusiastic and willing to participate
.

Детальніше...

Інформаційний лист (ОКР спеціаліст) заочне навчання

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування вступників на основі базової та повної вищої освіти на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра проводиться КЛА НАУ в такі строки:

Етапи вступної кампанії Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі базової вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 29 жовтня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступний екзамен з англійської мови, що проводить КЛА НАУ 19 листопада 2015 року
Строки проведення вступних екзаменів (фаховий  та з англійської мови) в КЛА НАУ 20 - 27 листопада 2015 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 28 листопада 2015 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням - не пізніше 01 грудня; за кошти фізичних та юридичних осіб після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 05 грудня 2015 року

При вступі подаються такі документи:

 • заява про вступ до КЛА НАУ, в якій вказується напрям підготовки, спеціальність;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
 • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
 • копія паспорта (1,2,11стр.);
 • копія ідентифікаційного коду.

Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти обов'язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови та фахового вступного випробування.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальностями "Льотна експлуатація повітряних суден" та "Обслуговування повітряного руху" приймаються такі особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста відповідного напряму підготовки.

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра використовується рейтинг (з округленням до сотих), який обчислюється як сума балів навчального рейтингу  та наукового рейтингу.

Особи, що одержали освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр в інших акредитованих вищих навчальних закладах, можуть бути зарахованими за програмою магістра на вакантні місця державного замовлення (за конкурсом) або на навчання за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб в межах ліцензованого обсягу за умови розрахунку для них навчального та наукового рейтингу, якщо вони вступають на відповідну спеціальність.

 

Тел. 34-40-39; 394-717.

Інформаційний лист (ОКР спеціаліст) заочне навчання

Прийом заяв і документів, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста проводиться КЛА НАУ в такі строки:

Етапи вступної кампанії Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі базової вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 29 жовтня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають фаховий екзамен, що проводить Кіровоградська льотна академія НАУ 19 листопада 2015 року
Фаховий екзамен 20 - 27 листопада 2015 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 28 листопада 2015 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням - 01 грудня 2015 року; за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 05 грудня 2015 року

При вступі подаються такі документи:

 • заява про вступ до КЛА НАУ, в якій вказується напрям підготовки, спеціальність;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
 • чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;
 • копія паспорта (1,2,11стор.);
 • копія ідентифікаційного коду.

Термін навчання за спеціальністю "Обслуговування повітряного руху", "Льотна експлуатація повітряних суден" та "Менеджмент" - 1 рік.

За спеціальністю "Технічне обслуговування і ремонт повітряних суден та авіадвигунів" - 1,5 року.

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста використовується рейтинг (з округленням до сотих), який обчислюється як сума балів навчального рейтингу та наукового рейтингу.

 

Тел. 34-40-39; 394-717.

Рейтингові списки абітурієнтів

 ОКР Спеціаліст

Льотна експлуатація повітряних суден

Обслуговування повітряного руху

Технічна діагностинка та ремонт ПС і АД

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Ступінь Магістра

Льотна експлуатація повітряних суден

Обслуговування повітряного руху

 

 

КІРОВОГРАДСЬКА ЛЬОТНА АКАДЕМІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ НА ПЕРШИЙ КУРС ФАКУЛЬТЕТУ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ В 2015 РОЦІ

Академія здійснює підготовку фахівців за державним замовлення та на договірній основі. до академії приймаються громадяни України. Підготовка громадян зарубіжних країн здійснюється на договірній основі з компенсацією витрат на навчання, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 №1238.

Напрям підготовки "Аеронавігація"

Кваліфікація - бакалавр з аеронавігації

Професійне спрямування "Льотна експлуатація повітряних суден"

 • Професійні права (робота в якості):
  • комерційний пілот літака (другий пілот) - приймаються на навчання лише особи, які мають діюче свідоцтво пілота.

Професійне спрямування "Обслуговування повітряного руху"

 • Професійні права (робота в якості):
  • диспетчер управління повітряним рухом - приймаються на навчання лише особи, які мають діюче свідоцтво диспетчера УПР;
  • співробітник із забезпечення польотів/диспетчер із забезпечення польотів;
  • фахівець з інформаційних технологій;
  • диспетчер координаційного центру пошуку та рятування/технік з аварійно-рятувальних робіт/оператор технічних засобів контролю на безпеку;
  • фахівець з організаційного забезпечення та управління авіаційним виробництвом.

Напрям підготовки "Обслуговування повітряних суден"

Кваліфікація - бакалавр з обслуговування повітряних суден

Професійне спрямування "Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів"

 • Професійні права (робота в якості):
  • фахівець з технічного обслуговування, ремонту та діагностики авіаційної техніки (літаків).

Напрям підготовки "Менеджмент"

Кваліфікація - бакалавр з менеджменту

Професійне спрямування "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

 • Професійні права (робота в якості):
  • менеджер (управитель): менеджер з міжнародних авіаційних перевезень.

Професійне спрямування "Менеджмент організацій"

 • Професійні права (робота в якості):
  • менеджер (управитель): менеджер з авіаційних перевезень.
 • Професійні права (робота в якості):
  • менеджер (управитель): менеджер з туризму.

Терміни прийому документів

 Початок прийому заяв та документів - 29 жовтня.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні іспити, що проводить КЛА НАУ - 19 листопада.

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних іспитів - 28 листопада.

Право на складання вступних випробувань у КЛА НАУ мають:

 • особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами ЗНО;

Строки проведення вступних іспитів - 20-27 листопада.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників - не пізніше 29 листопада.

Терміни зарахування вступників:

за державним замовленням - не пізніше 01 грудня;

за кошти фізичних та юридичних осіб - після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки - не пізніше 05 грудня.

Сертифікати або вступні іспити

 • на напрям "Аеронавігація" абітурієнти подають до приймальної комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти або складають вступні іспити з української мови і літератури, математики, іноземної мови;
 • на напрям "Менеджмент" абітурієнти подають до приймальної комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти або складають вступні іспити з української мови і літератури, математики, іноземної мови;
 • на напрям "Обслуговування повітряних суден" абітурієнти подають до приймальної комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти або складають вступні іспити з української мови і літератури, математики, іноземної мови.

 

 

При вступі до академії подаються такі документи:

 • заява;
 • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти 2015 року (оригінал або завірена копія) з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань (для усіх напрямків);
 • диплом про середню спеціальну освіту (атестат (диплом) про загальну середню освіту та копію свідоцтва про закінчення курсів в УТЦ);
 • довідка з місця роботи з позначенням посади, класу;
 • витяг з трудової книжки;
 • 4 фотокартки розміром 3х4 см;
 • копію паспорта громадянина України, копію ідентифікаційного коду.

Прибувши до академії, абітурієнти особисто пред'являють паспорт та свідоцтво пілота, диспетчера управління повітряним рухом.


Адреса академії: 25005, м. Кіровоград, вул. Добровольського, 1, тел.: (0522) 34-40-39; fax: (0522) 34-40-10; Internet: www.klanau.kr.ua; e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.