Інформаційний лист (ОКР спеціаліст) заочне навчання

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування вступників на основі базової та повної вищої освіти на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра проводиться КЛА НАУ в такі строки:

Етапи вступної кампанії Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі базової вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 29 жовтня 2015 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які складають вступний екзамен з англійської мови, що проводить КЛА НАУ 19 листопада 2015 року
Строки проведення вступних екзаменів (фаховий  та з англійської мови) в КЛА НАУ 20 - 27 листопада 2015 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 28 листопада 2015 року
Терміни зарахування вступників за державним замовленням - не пізніше 01 грудня; за кошти фізичних та юридичних осіб після зарахування на місця державного замовлення відповідної спеціальності - не пізніше 05 грудня 2015 року

При вступі подаються такі документи:

  • заява про вступ до КЛА НАУ, в якій вказується напрям підготовки, спеціальність;
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або завірені копії;
  • шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см;
  • копія паспорта (1,2,11стр.);
  • копія ідентифікаційного коду.

Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти обов'язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови та фахового вступного випробування.

На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальностями "Льотна експлуатація повітряних суден" та "Обслуговування повітряного руху" приймаються такі особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста відповідного напряму підготовки.

Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра використовується рейтинг (з округленням до сотих), який обчислюється як сума балів навчального рейтингу  та наукового рейтингу.

Особи, що одержали освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр в інших акредитованих вищих навчальних закладах, можуть бути зарахованими за програмою магістра на вакантні місця державного замовлення (за конкурсом) або на навчання за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб в межах ліцензованого обсягу за умови розрахунку для них навчального та наукового рейтингу, якщо вони вступають на відповідну спеціальність.

 

Тел. 34-40-39; 394-717.