Наказом Міністерства освіти і науки України № 642 від 26.05.2014 при Кіровоградській льотній академії Національного авіаційного університету була створена спеціалізована вчена рада за спеціальністю 05.22.13 «Навігація та управління рухом».

До складу ради увійшли: голова ради - начальник Кіровоградської, льотної академії Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор Сергій Миколайович Неділько; заступник голови ради - заступник начальника Кіровоградської льотної академії з питань навчальної і наукової роботи, доктор технічних наук, доцент Дмитро Миколайович Обідін; вчений секретар - кандидат технічних наук, старший викладач кафедри фізико-математичних дисциплін Кіровоградської льотної академії Юрій Григорович Ковальов; доктор технічних наук, професор кафедри обслуговування повітряного руху Кіровоградської льотної академії Вільгельм Степанович Дем'янчук; доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних технологій Кіровоградської льотної академії Катерина Сергіївна Козелкова; доктор технічних наук, професор кафедри аеронавігації Кіровоградської льотної академії Рімвідас Вілімович Хращевський; доктор технічних наук, доцент, начальник Криворізького коледжу НАУ Анатолій Олександрович Андрусевич; доктор технічних наук, професор кафедри інформаційних технологій Кіровоградської льотної академії Геннадій Юрійович Маклаков; доктор технічних наук, професор кафедри Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України Євген Олександрович Українець; доктор технічних наук, професор кафедри Харківського університету міського господарства імені О.М. Бекетова Салім Аюпович Калкаманов; доктор технічних наук, доцент кафедри Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України Максим Анатолійович Павленко; кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри інформаційних технологій Кіровоградської льотної академії Віталій Миколайович Неділько; кандидат технічних наук, доцент кафедри менеджменту, економіки та права Кіровоградської льотної академії Юлія Володимирівна Сікірда; кандидат технічних наук, начальник відділу ДП обслуговування повітряного руху України Державної служби України Міністерства інфраструктури України Володимир Олександрович Клименко; доктор технічних наук, доцент кафедри Харківського університету повітряних сил імені Івана Кожедуба Міністерства оборони України Василь Васильович Логінов.

Відкриття спеціалізованої вченої ради при Кіровоградській льотній академії стало новою науковою перемогою не тільки для її колективу, а й сподіваємося перемогою української науки і авіації в цілому. Сподіваємося, що робота ради дозволить виховати багато талановитих вчених навігаційного напрямку і внесе свій вагомий вклад у розвиток української авіації.

Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради К 23.144.01,
к.т.н. Ю.Г. Ковальов

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Надання публічної інформації Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.  

У разі потреби доступу до інформації,
яка є публічною відповідно до
ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«Про доступ до публічної інформації»
але не оприлюднена на цьому сайті,
прохання надсилати відповідні запити
на адресу:
Кіровоградська льотна академія
Національного авіаційного університету
вул. Добровольського, 1
м.Кіровоград,
Україна
25005

Обоснования применения процедуры закупки у одного участника по закупке:

 Для подготовки предложений конкурсных торгов относительно закупки

 Изминения в документации конкурсных торгов относительно закупки: 

  Протоколы раскрытия и отклонения предложений конкурсных торгов, отмены торгов относительно закупки:

- Председатель тендерного комитета
           Москвичёв Владислав Викторович

- Заместитель председателя тендерного комитета
           Громов Александр Николаевич

- Секретарь тендерного комитета
           Кошовая Светлана Фёдоровна

- Члены тендерного комитета
           Галушко Татьяна Ивановна
           Cтазилов В.Г.
           Чмиль Н.М.

 Нормативно-правовая база
 Положение о тендерном комитете
 Приказ «О внесении изменений в состав тендерного комитета»
 Порядок рассмотрения жалоб, поданных участниками до момента заключения договора о закупке.

 

 

Контактный телефон: (0522) 34-40-32