Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:

- документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");

- свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;

- військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

- документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифікат (сертифікати) 2016, 2017 або 2018 року відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), крім сертифікату з іноземної мови - тільки 2018 рік;

- документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копії документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- копію сертифіката 2016, 2017 або 2018 року відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), крім сертифікату з іноземної мови - тільки 2018 рік;

- копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

- копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).

- вісім кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Згідно з наказом Державіаслужби України від 27.03.2007 р. №223 «Про застосування в цивільній авіації України спільних авіаційних вимог JAR-FCL 1, 2, 3, 4», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.04.2006 р. за №426/12300, при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра додатково подаються такі документи:

для пілота та диспетчера УПР:

- медична довідка за формою 086-о;

- оригінал довідки з протитуберкульозного диспансеру, затверджений круглою печаткою; довідка з психоневрологічного диспансеру з голограмою, затверджена круглою печаткою, сертифікат з наркологічного диспансеру; рентгенограма грудної клітини (плівка та висновки рентгенолога) давністю не більше одного року (при відсутності рентгенограми – обстеження в МСЧ льотної академії);

- УЗД молочних залоз або мамографія (для абітурієнток), завірене лікарем та печаткою медичного закладу;

- довідка щодо визначення групи крові та резус-фактору;

для фахівця з аварійного обслуговування та безпеки на авіаційному транспорті,

для фахівця з технічного обслуговування, ремонту та діагностики авіаційної техніки:

- медична довідка за формою 086-о;

- оригінал довідки з протитуберкульозного диспансеру, затверджений круглою печаткою; довідка з психоневрологічного диспансеру з голограмою, затверджена круглою печаткою, та сертифікат з наркологічного диспансеру;

- довідка щодо визначення групи крові та резус-фактору;

- флюорограма або рентгенограма грудної клітини (плівка з висновками рентгенолога) давністю не більше одного року (при відсутності рентгенограми – обстеження в МСЧ льотної академії).

При вступі на Спеціалізації "Льотна експлуатація повітряних суден" та "Обслуговування повітряного руху" для навчання без відриву від виробництва вступники особисто пред'являють свідоцтво пілота та диспетчера управління повітряним рухом відповідно.

Вступники подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією КЛА НАУ, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

На період вступної кампанії вступники забезпечуються платним гуртожитком.