Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету четвертого рівня акредитації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: 

 

1. Кафедра професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук

 

    Посада:   Доцент - 4 посади
    Вимоги:
–   повна вища освіта (профільна);
–  стаж наукової, науково-педагогічної діяльності – не менше 5 років;
–   науковий ступінь кандидата наук;
–   вчене звання доцента (при відсутності вченого звання доцента – обов’язкова умова закінчення аспірантури чи докторантури). 
 
 
 

2. Кафедра іноземних мов

 
    Посада:  Доцент - 10 посад 
    Вимоги:   
–   науковий ступінь кандидата наук;
–   вчене звання доцента та/або наявність міжнародного сертифікату з англійської/німецької мов; 
–   науково-педагогічний стаж не менше 5-ти років; 
–   навчально-методичні праці за профілем кафедри (не менше 1-го видання за рік); 
–   наукові публікації за профілем кафедри у фахових виданнях України та/або у міжнародних виданнях (не менше 1 публікації за рік); 
–   досвід підготовки авіаційних фахівців (не менше 5 років); 
–   вільне володіння державною мовою.
 
   Посада:  Старший викладач  - 6 посад 
   Вимоги:   
–   науковий ступінь кандидата наук та/або володіння авіаційною англійською мовою; 
–   науково-педагогічний стаж не менше 3-х років; 
–   навчально-методичні праці за профілем кафедри (не менше 1-го видання за рік); 
– наукові публікації за профілем кафедри у фахових виданнях України та/або у міжнародних виданнях (не менше 1 публікації за рік); 
–   досвід підготовки авіаційних фахівців (не менше 3-х років); 
–   вільне володіння державною мовою.
 
   Посада:  Викладач  - 7 посад 
   Вимоги:   
–   науково-педагогічний стаж не менше 2-х років; 
–   навчально-методичні праці за профілем кафедри (не менше 1-го видання за рік); 
–   схильність до науково-педагогічної роботи; 
–   вільне володіння державною мовою;
–   вільне володіння загальною та авіаційною англійською мовою.
 
Секція викладачів української мови (за професійним спрямуванням) та російської як іноземної
 
   Посада: Старший викладач   - 2 посади 
  Вимоги:   
–   наявність філологічної освіти та вчена ступінь не нижче магістра; 
–   науково-педагогічний стаж не менше 3-х років; 
–   навчально-методичні праці з української мови (за професійним спрямуванням) та російської як іноземної (не менше 1-го видання за рік); 
–   наукові публікації за профілем кафедри у фахових виданнях України та/або у міжнародних виданнях (не менше 1 публікації за рік); 
–  досвід підготовки іноземних курсантів (студентів) у авіаційному ВНЗ (не менше 3-х років);
–  професійне володіння державною мовою.
 
  Посада: Викладач   - 1 посада 
  Вимоги:   
–   наявність філологічної освіти та вчена ступінь не нижче магістра; 
–   науково-педагогічний стаж не менше 2-х років; 
–   навчально-методичні праці з української мови (за професійним спрямуванням) та російської як іноземної (не менше 1-го видання за рік); 
–  наукові публікації за профілем кафедри у фахових виданнях України та/або у міжнародних виданнях (не менше 1 публікації за рік); 
–   досвід підготовки іноземних курсантів (студентів) у авіаційному ВНЗ (не менше 2-х років); 
–   професійне володіння державною мовою. 
 
 
3. Кафедра обслуговування повітряного руху
 
    Посада:  Старший викладач  - 3 посади 
    Вимоги:  
–  повна вища освіта і кваліфікація за фахом кафедри для викладання дисциплін початкової підготовки спеціалістів з організації повітряного руху;
–  стаж роботи за професією диспетчера управління повітряним рухом;
–  стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років. 
 
 
4. Кафедра фізико-математичних дисциплін
 
    Посада:  Професор - 1 посада 
    Вимоги:  
–  вільне володіння державною мовою;
–  науковий ступінь доктора або кандидата фізико-математичних наук;
–  досвід підготовки (викладання, консультування) курсантів, магістрів і аспірантів авіаційного ВУЗу більше 5 років;–  наявність сертифікатів про проходження курсів з англійської мови.
 
     Посада:  Доцент - 2  посади
    Вимоги:  
–  вільне володіння державною мовою;
–  науковий ступінь кандидата або доктора наук;
–  досвід викладання вищої математики та фізики в авіаційному ВУЗі не менше 5 років.
 
    Посада:  Доцент - 1  посада 
    Вимоги:  
–  вільне володіння державною мовою;
–  науковий ступінь кандидата або доктора наук;
–   досвід викладання вищої математики в авіаційному ВУЗі не менше 5 років.
 
    Посада:  Доцент - 1  посада 
    Вимоги:  
–  вільне володіння державною мовою;
–  науковий ступінь кандидата або доктора наук;
–  досвід викладання фізики в авіаційному ВУЗі не менше 5 років.
 
 
5. Кафедра льотної експлуатації, аеродинаміки та динаміки польоту
 
    Посада:  Доцент - 4 посади 
    Вимоги:  
– науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вчене звання доцента (старшого наукового дослідника), та/ або вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), які мають відповідати профілю кафедри;
– вільне володіння державною мовою;
– стаж науково-педагогічної роботи - не менше п’яти років;
– досвід підготовки авіаційних фахівців не менше п’яти років;
– навчально-методичні праці, що використовуються в навчальному процесі;– наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях;
– досвід викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні; 
– досвід застосування у власній педагогічній діяльності e-learning, мультимедійних та інших інтерактивних засобів навчання та технологій;
– досвід керівництва магістрантами.
 
  Посада:  Старший викладач - 4 посади 
  Вимоги:  
– науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), які мають відповідати профілю кафедри, та/або мають значний досвід практичної діяльності на підприємствах авіаційної галузі;
– вільне володіння державною мовою;
– стаж науково-педагогічної роботи - не менше трьох років;
– досвід підготовки авіаційних фахівців не менше трьох років;
– наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях;
– досвід викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні;
– досвід керівництва магістрантами. 
 
 
6. Кафедра аеронавігації
 
    Посада:   Старший викладач - 3 посади 
    Вимоги:
 – вільне володіння державною мовою;
– повна вища освіта за профілем кафедри;
– досвід на виробництві за професією пілота або штурмана повітряного судна;
– наявність науково-педагогічного стажу не менше7 років;
– досвід викладання повітряної навігації для авіаційних спеціалістів не менше   5 років. 
 
 
7. Кафедра авіаційної техніки
 
    Посада:  Доцент - 4 посади 
    Вимоги:  
– науковій ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вчене звання доцента (старшого наукового дослідника), та/або вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), які мають відповідати профілю кафедри;
– вільне володіння державною мовою;
– стаж науково-педагогічної роботи – не менше 5 років;
– навчально-методичні праці, що використовуються в навчальному процесі;
– наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях;
–  досвід викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні;
– досвід застосування у власній педагогічній діяльності e-learning, мультимедійних та інших інтерактивних засобів навчання та технологій;
– досвід керівництва магістрами.
 
    Посада:  Старший викладач - 6 посад
    Вимоги:  
– науковій ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вчене звання доцента (старшого наукового дослідника), та/або вищу освіту ступеня магістра (спеціаліста), які мають відповідати профілю кафедри, та/або мають значний досвід практичної діяльності по технічному обслуговуванню літаків, авіаційних двигунів та функціональних систем;
– вільне володіння державною мовою;
– стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років;
–  досвід підготовки фахівців з обслуговування авіаційної техніки не менше 3 років;
– наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях;
– досвід викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні;
– досвід керівництва магістрами.
 
    Посада:  Викладач - 4 посади
    Вимоги:  
– вільне володіння державною мовою;
– вищу освіту ступеня магістра, яка має відповідати профілю кафедри;
– навчально-методичні праці, що використовуються в навчальному процесі;
– стаж науково-педагогічної роботи – не менше 3 років;
– наукові праці за профілем кафедри;
– схильність до науково-педагогічної діяльності. 
 
 
8. Кафедра менеджменту, економіки та права
 
    Посада:  Професор - 1 посада 
    Вимоги:  
–  повна вища освіта (профільна);
–  стаж наукової, науково-педагогічної діяльності – не менше 10 років;
–  науковий ступінь доктора наук;
–  вчене звання професора.
 
    Посада:  Доцент - 13 посад
    Вимоги:  
–  повна вища освіта (профільна);
–   стаж наукової, науково-педагогічної діяльності – не менше 5 років;
–  науковий ступінь кандидата наук;
–  вчене звання доцента (при  відсутності вченого звання доцента – обов’язкова умова закінчення аспірантури чи докторантури).
 
    Посада:  Старший викладач - 8 посад
    Вимоги:  
–  повна вища освіта (профільна);
–  стаж наукової, науково-педагогічної діяльності – не менше 5 років;
–  науковий ступінь кандидата наук (при відсутності наукового ступеня – обов’язкова умова – закінчення магістратури, аспірантури). 
 
 

9. Кафедра інформаційних технологій

    Посада:  Доцент - 3 посади
    Вимоги:  
- вільне володіння державною мовою;
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вчене звання доцента (старшого дослідника), вищу освіту ступенямагістра, які мають відповідати профілю кафедри;
- стаж науково-педагогічної роботи - не менше п’яти років,
- навчально-методичні праці, що використовуються в навчальному процесі;
- наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/абоміжнародних рецензованих фахових виданнях;
- досвід викладання навчальних дисциплін кафедри на високому науково-методичному рівні.
 
    Посада:  Старший викладач - 7 посад
    Вимоги:  
- вільне володіння державною мовою;
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вищу освіту ступеня магістра, які мають відповідати профілю кафедри;
- стаж науково-педагогічної роботи - не менше трьох років;
- навчально-методичні праці, що використовуються в навчальному процесі;
-  досвід викладання навчальних дисциплін кафедри на високому науково-методичному рівні.
 
 

10. Кафедра авіаційного обладнання

    Посада:  Професор - 1 посада
    Вимоги:  
- вільне володіння державною мовою;
- володіння авіаційною англійською мовою;
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вчене звання доцента;
- стаж науково-педагогічної роботи - не менше 15 років;
- досвід підготовки фахівців з авіаційного обладнання не менше 10-ти років;
- не менше 20 наукових праць у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях;
- досвід керівництва аспірантами та консультування докторантів;
- мати навчальні посібники (підручники) з грифом МОНУ з дисциплін кафедри.
 
    Посада:  Доцент - 1 посада
    Вимоги:  
- вільне володіння державною мовою;
- володіння авіаційною англійською мовою;
- наукова ступінь кандидата технічних наук; 
- стаж науково-педагогічної роботи - не менше 15-ти років;
- досвід підготовки фахівців з льотної та технічної експлуатації авіаційного обладнання не менше 15-ти років;
- наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях;
- мати навчальні посібники (підручники) з грифом МОНУ з дисциплін кафедри.
 
    Посада:  Старший викладач - 4 посада
    Вимоги:  
- вища освіта, яка відповідає профілю кафедри;
- вільне володіння державною мовою;
- стаж науково-педагогічної роботи - не менше 20-ти років;
- досвід підготовки фахівців з льотної та технічної експлуатації авіаційного обладнання не менше 15-ти років;
- наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях;- досвід викладання навчальних дисциплін по профілю кафедри;
- допуск на проведення занять з льотним та інженерно-технічним складом по авіаційному та радіоелектронному обладнанню.
 
 

11. Кафедра фізичної і психофізіологічної підготовки

    Посада:  Доцент - 3 посади
    Вимоги:  
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вчене звання доцента (старшого дослідника), вищу освіту ступеня магістра, які мають відповідати профілю кафедри;
- стаж науково-педагогічної роботи - не менше 5 років;
- навчально-методичні праці, що використовується а навчальному процессі;
- наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях;
- досвід викладання навчальних дисциплін на високому науковому-методичному рівні.
    Посада:  Старший викладач - 2 посади
    Вимоги:  
- науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії та/або вчене звання доцента (старшого дослідника), вищу освіту ступеня магістра, які мають відповідати профілю кафедри, та виконання дисертаційного дослідження на здобуття освітнього ступеня доктора філософії,  що підтверджується відповідним документом
- стаж науково-педагогічної роботи - не менше 3 років;
- навчально-методичні праці, що використовується а навчальному процессі;
- наукові праці, які опубліковані у фахових виданнях України та/або міжнародних рецензованих фахових виданнях;
- досвід викладання навчальних дисциплін на високому науковому-методичному рівні.

 

12. Кафедра авіаційної метеорології

    Посада:  Старший викладач - 3 посади
    Вимоги:  
-  науковий ступінь кандидата наук або освітній ступінь доктора філософії або вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), які відповідають профілю кафедри, та виконання дисертаційного дослідження на здобуття освітнього ступеня доктора філософії;
-  стаж науково-педагогічної роботи – не менше трьох років;
-  навчально-методичні праці, що використовуються у навчальному процесі;
-  наукові праці, опубліковані у фахових виданнях;
-  досвід викладання навчальних дисциплін на високому науково-методичному рівні.
 
    Посада:  Викладач - 1 посада
    Вимоги:  
-  вища освіта ступеня магістра (спеціаліста), що відповідає профілю кафедри;
-  стаж науково-педагогічної роботи не менше одного року;
-  навчально-методичні праці, що використовуються у навчально-виховному процесі;
-  наукові праці за профілем кафедри;
-  схильність до науково-педагогічної роботи.
 
 
Строк подання документів: протягом одного місяця з дня опублікування оголошення.
звертатися за телефоном: 394-795; 394-593; моб. 050-457-09-25

 

 

У 2015 році на базі Кіровоградської льотної академії НАУ створено «Клуб українсько-норвезького партнерства» для об'єднання всіх, хто зацікавлений у розвитку і зміцненні українсько-норвезьких відносин. Почесним членом клубу є військовий аташе Посольства Королівства Норвегія в Україні Ханс Петтер Мідтун, що підтверджується сертифікатом, який вручили йому під час візиту в м.Кіровоград.

Для реалізації одного з найголовніших завдань Клубу – популяризації Норвегії в Україні – членами Клубу збирається і систематизується відповідна інформація. Дана сторінка створена для того, щоб кожен бажаючий зміг ознайомитись з результатами цієї праці.

Крім того, тут будуть публікуватися анонси майбутніх заходів і звіти про ті, що відбулися. Запрошуємо до співпраці всіх бажаючих! Для вступу до Клубу – пишіть заявку через зворотний зв'язок сайту. А ще – пишіть листи, пропозиції, задавайте питання.

Знайти нас у соціальних мережах дуже просто - 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КЛУБУ УКРАЇНСЬКО-НОРВЕЗЬКОГО ПАРТНЕРСТВА

ДЕТАЛІЗАЦІЯ НАПРЯМКІВ

Відеофільм про Норвегію

Відеофільм про Норвегію, створений нашими партнерами, громадською організацією "Західноукраїнська ініціативна група" за їх ініціативою і за підтримки Міжнародного фонду соціальної адаптації. Фільм розкриває найбільш важливі і цікаві факти про Норвегію, отримав схвалення представників Посольства Королівства Норвегія в Україні.

Історія Норвегії

Історична довідка.

Загальна інформація про Норвегію

Інформація про Норвегію (клімат, природа, географія, культура, релігія); Осло – інформація про столицю Норвегії; Берген – кілька зауважень про Берген.

Нерухомість в Норвегії

Про стан ринку нерухомості Норвегії.

Нафта в Норвегії

Про видобування, експорт нафти в Норвегії.

Гроші

Грошова одиниця Норвегії – норвезька крона.

Адміністративно-територіальний поділ у Норвегії

Фюльке – норвезькі губернії.

Імміграція в Норвегію

Про те, як виїхати до Норвегії і що може чекати Вас там. Становище іммігрантів в Норвегії.

Біженці в Норвегії

Про біженців в Норвегії, про отримання статусу біженця.

Посольства Норвегії

Посольства Норвегії в Україні

Віза в Норвегію

Інформація, яка допоможе Вам отримати візу для в'їзду в Норвегію.

Шенгенська віза

Про Шенгенську угоду та Шенгенську візу детально.

Оформлення закордонного паспорта

Докладно про оформлення закордонного паспорта.

Робота в Норвегії

Робота в Норвегії, як влаштуватися на роботу в Норвегії, розмір заробітної плати в Норвегії.

Вчитися і працювати в Норвегії

Про програми Au-Pair та LEAPS.

Освіта в Норвегії

Бергенський тест. Детально про здачу Бергенського тесту - тесту №1 на знання норвезької мови.

Про норвезьку мову

Загальна інформація про норвезьку мову. Словники норвезької мови. Різні онлайн і оффлайн словники норвезької мови.

Підручники з норвезької мови

Збірник підручників з норвезької мови.

Курси норвежської мови

Найбільш популярні курси норвежської мови.

Освіта

Про отримання освіти в Норвегії (початкова, середня, старша школи в Норвегії).

Навчання за обміном в Норвегії

Норвегія для туриста, гірськолижні курорти

Популярні туристичні маршрути, гірськолижні курорти Норвегії.

Визначні пам'ятки Норвегії

В допомогу мандрівникам. Історичні пам'ятники та інші визначні пам'ятки.

Про норвезькі фіорди

На це варто подивитися, подорожуючи по Норвегії.

Карта Норвегії

Підбірка карт Норвегії і норвезьких міст.

Шпіцберген

Найпопулярніший серед туристів архіпелаг Шпіцберген.

Фестиваль культур

Представлення культурних цінностей Норвегії в Україні.

Каучсерфінг

Сучасний міжнародний напрямок. Couchsurfing (www.couchsurfing.org) – це найбільше міжнародне співтовариство мандрівників і тих, хто їм співчуваює, що об'єднує людей, спільною метою яких є "обмін гостинністю" по всьому світу. Концепція couchsurfing'a передбачає безоплатну допомогу учасниками спільноти один одному, яка може виражатися в чому завгодно – надання житла та/або їжі, знайомство з місцевою культурою, традиціями та пам'ятками, спільне проведення дозвілля або об'єднання для поїздок куди-небудь або просто відпочинку на природі.

Кухня Норвегії

Що скуштувати у Норвегії.

Музика Норвегії

Культура, традиції та звичаї Норвегії

Населення Норвегії

Правова система Норвегії

Свята в Норвегії

Головним національним святом Норвегії є День Конституції, який відзначають 17 травня. Щорічно в цей день проходять святкові ходи та паради.

Релігія в Норвегії

Державною релігією в Норвегії є лютеранство. Також існує значна кількість прихильників інших протестантських церков. 78,9% євангелічно-лютеранських церков країни належать до державної Церкви Норвегії.

Економіка Норвегії

Вже багато років Норвегія вважається однією з найкращих країн для проживання у світі, згідно рейтингу, який щорічно складається Організацією об'єднаних націй.