Спеціальність «Менеджмент»
Освітньо–професійна програма «Інформаційний та проєктний менеджмент»

Інформаційні технології вже давно стали невід'ємною частиною розвитку суспільства. Необхідність створювати, розвивати та вдосконалювати інформаційні процеси та технології забезпечення, актуалізує потребу в нових фахівцях даної сфери.

Заклади вищої освіти збільшують кількість місць і розширюють напрямки підготовки майбутніх ІТ-професіоналів. Український ринок інформаційного обслуговування працює надзвичайно потужно, зокрема за останні 3 роки експорт ІТ послуг з України зріс на 20%. На сьогоднішній день ІТ галузь продовжує зростати більш швидкими темпами, ніж економіка країни. За даними компанії HackerRank, Україна займає 11 місце серед 50 держав з найвищим рівнем розробки програмних продуктів в світі і 6 місце в рейтингу кращих програмістів.

*За даними сайту ua.news

Інформаційний та проєктний менеджмент – новий сучасний напрям підготовки фахівців в умовах цифровізації економіки, професійна діяльність яких спрямована на забезпечення розвитку державних, муніципальних, комерційних організацій та бізнес-структур в усіх галузях економіки через призму інформаційних технологій.

Для ОПП «Інформаційний та проєктний менеджмент» робиться акцент на здобутті фахових компетентностей менеджерів (управителів) у сфері галузевого (інформаційного та проєктного) менеджменту для забезпечення ефективності діяльності підприємств та організацій.

*За даними сайту Економічна правда  (www.epravda.com.ua)

Підготовка фахівців з інформаційного та проєктного менеджменту передбачає ґрунтовне вивчення сучасного менеджменту з глибоким розумінням економічного розвитку підприємств, організацій; принципів функціонування управлінських систем різного рівня у поєднанні зі знаннями з управління інформаційними технологіями та ресурсами організацій в усіх сферах економічної діяльності.

Посади, які можуть обіймати випускники.
Бакалавр з інформаційного та проєктного менеджменту здатний виконувати професійну діяльність в усіх галузях економіки (відповідно до Державного класифікатору професій ДК 003: 2010), зокрема

 • з управління інформаційними технологіями у діяльності головних управлінь, відділів промислових і аграрних підприємств, організацій та установ соціальної сфери; менеджер по роботі з клієнтами;
 • фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку; торговець (обслуговування бізнесу та реклами);
 • фахівець інфокомунікацій;
 • фахівець із конференц-сервісу;
 • фахівець з ефективного підприємництва;
 • фахівець з раціоналізації виробництва;
 • керівники підрозділів комп'ютерних послуг;
 • менеджери систем з інформаційної безпеки;
 • керівник підприємств та організацій у сфері захисту інформації;
 • менеджер із комунікаційних технологій, помічники керівників і головні адміністратори на комерційних підприємствах, технічні та торговельні представники, професіонали з розвитку персоналу, директори малого підприємства;
 • консультування з комерційної діяльності й керування тощо.

*За даними сайту ukranews.com

ЗНО:

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України / Іноземна мова / Хімія / Біологія / Фізика / Географія

 

Можливість отримання подвійного диплому
(Вища школа управління охороною праці, м. Катовіце, Польща):

За спеціальностями:

 1. Маркетинг в Інтернеті (бакалаврський освітній рівень)
 2. Управління проєктами (магістерський освітній рівень)
 3. Стратегічне управління підприємством (магістерський освітній рівень)
 4. Управління в логістиці (магістерський освітній рівень)
 5. Управління у міжнародному бізнесі (магістерський освітній рівень, навчання англ. мовою)


Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури"

 

 

 

 

 

 

 

У розробці

Відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 та Правил прийому в Льотну академію НАУ в 2021 році для вступу на навчання на освітньому ступені магістра необхідно скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови (далі ЄВІ).

Для реєстрації бажаючих скласти ЄВІ у Відбірковій комісії Льотної академії НАУ створено спеціальні умови (згідно з листом МОН України від 30.04.2020р. № 1/9-228).

З 11 травня 9:00 до 03 червня 18:00 2020 року вступники мають надіслати на електронну адресу Відбіркової комісії  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. скановані копії (фотокопії):

 • заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
 • документ, що посвідчує особу;
 • облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
 • довідка, видана за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти);
 • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
 • фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
 • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ).

Увага! У темі листа обов’язково зазначте прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Перш ніж надіслати лист, обов’язково перевірте правильність даних, які зазначили у заяві-анкеті.

Представник відбіркової комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації вам буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у відбіркової комісії. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до відбіркової комісії.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до відбіркової комісії, або поштовим зв’язком, якщо ви зазначили про таку необхідність у заяві-анкеті.

Бланк заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листа

Етапи вступної кампанії для здобуття ступеня магістра (денна та заочна форма навчання)

Корисні посилання:

https://testportal.gov.ua/protsedura-reyestratsiyi-yevi-yefvv/

 У сучасних умовах розвитку світового господарства туризм стає однією з найпопулярніших форм змістовного проведення дозвілля та грає одну з ключових ролей в національних економіках багатьох країн. На державному рівні туризм офіційно проголошений як пріоритетна галузь національної економіки України. Динамічний розвиток туризму в нашій країні висуває високі вимоги до рівня підготовки кадрів для галузі, тому їх підготовка – це інвестиції у розвиток туристичної галузі в майбутньому. 

Освітньо-професійна програма «Туризм» пропонується в рамках програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 242 «Туризм» та орієнтована на підготовку фахівців туристичної галузі, які отримують професійні права фахівця з туристського обслуговування.

Професія фахівця з туристичного обслуговування користується попитом на ринку праці як в нашій країні, так і за кордоном. Перевагами професії є: цікава робота, яка вимагає постійної актуалізації професійних знань і підвищення кваліфікації; гідна заробітна плата; різноманітні комунікації; можливість працевлаштування за кордоном.

Здобуття необхідних знань, вмінь та навичок під час навчання за спеціальністю «Туризм» дають змогу випускникам здійснювати професійну діяльність на таких посадах:

 • фахівець з туристичного обслуговування;
 • організатор подорожей (екскурсій);
 • екскурсовод;
 • фахівець із туристичної безпеки;
 • фахівець з організації дозвілля;
 • фахівець з розвитку сільського туризму;
 • фахівець з конференц-сервісу;
 • фахівець із спеціалізованого туризму;
 • інструктор-методист з туризму;
 • інспектор з туризму;
 • інші технічні фахівці в галузі управління.

Для вступу на місця на держзамовлення або за контрактом на спеціальність "Туризм" абітурієнти подають в відбіркову комісію сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з наступних предметів: Українська мова і література, Іноземна мова та Історія України або Математика, або Біологія, або Географія, або Фізика, або Хімія.


Силабус навчальної дисципліни "СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Туристичні ресурси України"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Вступ до фаху"
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Історія туризму"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Туроперейтинг"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Географія туризму"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Основи організації наукових досліджень"
Силабус навчальної дисципліни "Соціологія та політологія"
Силабус навчальної дисципліни "Культурологія, етика й естетика"
Силабус навчальної дисципліни "Активний туризм"
Силабус навчальної дисципліни "Туристична картографія"
Силабус навчальної дисципліни "Туристична топографія"
Силабус навчальної дисципліни "Географія населення"

Силабус навчальної дисципліни "ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА УКРАЇНИ"

Адреса:

25005, м. Кропивницький,

вул. Добровольського 1а  (перший корпус Льотної академії НАУ)

ауд. 217

 

Телефони (0522) 34-40-39, 39-47-17, 066 836 16 29

Командир першого курсу Мороз Дмитро Миколайович 0677788642

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Освітньо-професійна програма «Правове забезпечення авіаційної діяльності» пропонується в рамках програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 081 «Право» та орієнтована на підготовку знавців правової системи, які володіють теоретичними знаннями та практичними уміннями, навичками, достатніми для успішного здійснення професійної діяльності, здатними розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту основних правових інститутів, меж правового регулювання суспільних відносин в авіаційній діяльності.

В результаті навчання за даною спеціалізацією випускник Льотної академії Національного авіаційного університету набуває компетенції з юриспруденції для правового забезпечення практичної діяльності в галузях цивільної авіації, в державних органах виконавчої влади, підприємствах, установах та організаціях різних сфер громадського життя, юридичних та інформаційних відділах.

 

 

 

 

 

Після завершення навчання за спеціальністю 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня випускники мають змогу працювати на таких посадах:

- судові та правоохоронні органи: судовий розпорядник, секретар судового засідання; співробітник правоохоронних органів, державний виконавець;
- органи державної влади та місцевого самоврядування: посади державної служби;
- суб’єкти господарювання: юрисконсульт, юрисконсульт суб’єкту авіаційної діяльності;
- архіваріус, первинні посади фахівців та керівників у галузях загальної та юридичної компетенції;
- самозайняті особи: приватний виконавець.

Посади згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010, які можуть обіймати випускники за умов додаткової (поза межами безпосередньо освітньої програми) відповідності професійним стандартам (за наявності) та вимогам інших нормативних документів:

- Юрист  (2421.2); 
- Юрисконсульт  (2429 ); 
- Відповідальний секретар колегії судової; 
- державний виконавець; 
- конторський (офісний) службовець (недержавні установи юриспруденції);
- конторський (офісний) службовець (страхування); 
- секретар судового засідання; 
- секретар суду (3432); 
- Секретар колегії судової (3432); 
- Судовий виконавець (3432); 
- Судовий розпорядник (3432); 
- Організатори діловодства (державні установи) (3435.1); 
- Організатори діловодства (система судочинства) (3435.3); 
- Помічник адвоката; 
- помічник нотаріуса; 
- помічник нотаріуса державного; 
- помічник судді; 
- помічник юриста (3436.9); 
- Помічник приватного детектива (3450); 
- Дізнавач; 
- дільничний інспектор міліції; 
- інспектор (органи внутрішніх справ);
- інспектор з дізнання; оперуповноважений (3451); 
- Відповідальний (старший) по корпусу (корпусному відділенню) (пенітенціарна система); 
- інспектор (пенітенціарна система) (з дипломом бакалавра); 
- інструктор з професійної підготовки (пенітенціарна система) (3452).

 

Для вступу на місця на держзамовлення або за контрактом на спеціальність 081 «Право» абітурієнти подають в відбіркову комісію сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з:

• української мови та літератури;

• історії України;

• математики або іноземної мови.

 

 

 

 

Програма атестаційного екзамену для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Силабус навчальної дисципліни "Інформаційні технології в юридичній діяльності"
Силабус навчальної дисципліни "Державне (конституційне) право зарубіжних країн"
Силабус навчальної дисципліни "Юридична деонтологія"
Силабус навчальної дисципліни "Конституційне право України"
Силабус навчальної дисципліни "Теорія держави і права"
Силабус навчальної дисципліни "Історія держави і права України"
Силабус навчальної дисципліни "Історія держави і права зарубіжних країн"
Силабус навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності та охорона праці"
Силабус навчальної дисципліни "Адміністративний процес"
 Силабус навчальної дисципліни "Банківське право"
Силабус навчальної дисципліни "Право інтелектуальної власності"
Силабус навчальної дисципліни "Правове регулювання захисту економічної конкуренції"
Силабус навчальної дисципліни "Трудове право"
Силабус навчальної дисципліни "Організаційно-правове забезпечення авіаційної безпеки"
Силабус навчальної дисципліни "Сімейне право"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне право"
Силабус навчальної дисципліни "Правове регулювання аеропортової діяльності"
Силабус навчальної дисципліни "Римське приватне право"
Силабус навчальної дисципліни "Судові та правоохоронні органи України "
Силабус навчальної дисципліни "Кримінальний процес"
Силабус навчальної дисципліни "Митне право"
Силабус навчальної дисципліни "Адміністративне право"
Силабус навчальної дисципліни "Кримінальне право"
Силабус навчальної дисципліни "Основи нормо-проектувальної техніки в цивільній авіації"
Силабус навчальної дисципліни "Виконавче провадження"
Силабус навчальної дисципліни "Психологія"
Силабус навчальної дисципліни "Економічна теорія"
Силабус навчальної дисципліни "Авіаційне законодавство"
Силабус навчальної дисципліни "Правове регулювання виконання польотів"
Силабус навчальної дисципліни "Договірне право"
Силабус навчальної дисципліни "Основи права Європейського Союзу"
Силабус навчальної дисципліни "Інформаційне право"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне космічне право"
Силабус навчальної дисципліни "Повітряне право"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне повітряне право"
Силабус навчальної дисципліни "Нотаріат та адвокатура України"
Силабус навчальної дисципліни "Транспортне право"
Силабус навчальної дисципліни "Цивільний процес"
Силабус навчальної дисципліни "Тайм-менеджмент"
Проект: Силабус навчальної дисципліни "Юридична психологія"
Силабус навчальної дисципліни "Правове забезпечення льотної придатності та експлуатації повітряних суден"
Силабус навчальної дисципліни "ПРОФЕСІЙНА ІНОЗЕМНА МОВА"
Силабус навчальної дисципліни "Культурологія, етика й естетика"
Силабус навчальної дисципліни "Логіка"
Силабус навчальної дисципліни "Політологія"
Силабус навчальної дисципліни "Політична теорія"
Силабус навчальної дисципліни "Правнича логіка"
Силабус навчальної дисципліни "Соціологія"
Силабус навчальної дисципліни "ІНОЗЕМНА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)"
Силабус навчальної дисципліни "Історія України та української культури"
Силабус навчальної дисципліни "ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА"
Силабус навчальної дисципліни "Юридичний аудит"
Силабус навчальної дисципліни "ФІЛОСОФІЯ"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне авіаційне право"
Силабус навчальної дисципліни "Облік і аудит"
Силабус навчальної дисципліни "Господарський процес"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне правове співробітництво в авіаційній галузі"
Силабус навчальної дисципліни "Правове забезпечення льотної придатності"

Силабус навчальної дисципліни "Податкове право"
Силабус навчальної дисципліни "Правове співробітництво в авіаційній галузі"
Силабус навчальної дисципліни "СПЕЦІАЛЬНА ФІЗИЧНА ТА ПСИХОФІЗИОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА"
Силабус навчальної дисципліни "Цивільне право"
Силабус навчальної дисципліни "СТРАХОВЕ ПРАВО"

Силабус виробничої практики 2 курсу
Силабус виробничої практики 3-4 курсів
Силабус навчальної практики 1 курсу (вступ до фаху)
Силабус навчальної дисципліни "Антикорупційне право"
Силабус навчальної дисципліни "Організаційно-правове регулювання авіаційної безпеки"
Силабус навчальної дисципліни "Правове забезпечення авіаційної безпеки"
Силабус навчальної дисципліни "Державне та регіональне управління"
Силабус навчальної дисципліни "Самоменеджмент"
Силабус навчальної дисципліни "Ораторське мистецтво"
Силабус навчальної дисципліни "Антимонопольне право"
Силабус навчальної дисципліни "ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ"
Силабус навчальної дисципліни "Договірне регулювання цивільних відносин"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне космічне законодавство"
Силабус навчальної дисципліни "Законодавче забезпечення виконання польотів"
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна " - 1
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова як іноземна " - 2
Силабус навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)"
Силабус навчальної дисципліни "Риторика"
Силабус навчальної дисципліни "Авіаційне право"
Силабус навчальної дисципліни "БЮДЖЕТНЕ ТА СТРАХОВЕ ПРАВО"
Силабус навчальної дисципліни "Екологічне та земельне право"
Силабус навчальної дисципліни "Господарське право"
Силабус навчальної дисципліни "Міжнародне космічне право"
Силабус з факультативу "Права людини"
Силабус навчальної дисципліни "Правове регулювання наземних служб"


Навчальний план денної форми навчання
Навчальний план заочної форми навчання

Договора на проведення практики