Вибачте, сторінка в розробці.

Протягом більш ніж півстолітньої історії «Кіровоградського льотного» навчатися сюди з’їжджаються юнаки та дівчата з усіх регіонів України та багатьох країн світу. Традиції гостинності та толерантності є ключовими нормами корпоративної культури нашого ВНЗ. Можна з упевненістю сказати, що у Кропивницькому серед відмінних особливостей міста - дружелюбність і гостинність по відношенню до своїх гостей. Кожний іногородній випускник льотної академії, швидше за все, вважає себе «трішечки кіровоградцем» і згадує наше місто з теплом і любов'ю.

Про історію нашого міста можна дізнатися на таких сайтах:
http://ukraine.ui.ua/ua/istoriya-gorodov-ukrainy/istoriya-kirovograda
http://www.kr-rada.gov.ua/istoriya_mista_kirovograd.html
http://www.biz.kr.ua/info/kirovograd/history/history-elisavetgrad/

Про найбільш цікаві й корисні місця сучасного Кропивницького інформацію можна подивитися тут – http://tusovka.kr.ua/catalog?from=top

Новини Кіровоградщини:
http://tusovka.kr.ua/news?from=top
http://www.kirovograd.net/
http://www.biz.kr.ua/info/kirovograd/history/history-elisavetgrad/

Наша обласна телерадіокомпанія викладає в Інтернет свої основні інформаційні продукти: http://www.kodtrk.tv/

Ласкаво просимо до Кіровоградської льотної академії КЛА НАУ, розташовану в затишному і гостинному Кропивницькому!

Сьогодні суспільство досягло того етапу розвитку, коли технічні спеціальності знов виходять на пік затребуваності та престижності. Ринок праці (а особливо - його авіаційний сегмент) потребує великої кількості інженерно-технічних кадрів нової генерації. Про це свідчать офіційні данні таких впливових інстанцій, як ІКАО (Міжнародна організація цивільної авіації), ІАТА (Міжнародна асоціація повітряного транспорту) та багато інших.

Вже прийнята Програма ІКАО з питань наступного покоління авіаційних фахівців (NGAP), яка повинна протидіяти дефіциту кваліфікованих працівників авіаційного транспорту, що охоплює усю галузь. Дефіцит професій з технічного обслуговування та роботи у складі льотних екіпажів, що насувається, вперше став ясним для широкого кола авіаційного співтовариства в результаті досліджень у рамках Програми IATA з питань навчання і професійної підготовки фахівців (ITQI).

Так, відповідно до Звіту ІАТА про процес здійснення програми з питань навчання і професійної підготовки фахівців (ITQI) за 2009 рік:

Необхідна кількість фахівців з технічного обслуговування 2018 2026
Загальна кількість фахівців з технічного обслуговування для додаткового парку ПС 247,100 420,00
Загальна кількість фахівців з технічного обслуговування для заповнення вакантних посад, які виникають у результаті коливання попиту та кількості працівників, що виходять на пенсію 405,500 739,000

Ось які прогнози на те, яка кількість нових пілотів та інженерів, пов'язаних з технічним обслуговуванням авіаційної техніки буде потрібна в найближчі 20 років по різних регіонах світу, публікує на своєму офіційному сайті корпорація "БОЇНГ" http://www.boeing.com/commercial/market/long-term-market/pilot-and-technician-outlook/

Кіровоградська льотна академія НАУ за роки свого функціонування на ринку освітянських послуг, невпинне реагувала на міжнародні вимоги й трансформувала свою діяльність під повну відповідність ним. Підготовка авіаційних кадрів з технічного обслуговування – це той напрямок роботи КЛА НАУ, що активно розвивається та вдосконалюється, вже відповідаючи європейським стандартам та тим критеріям, які сформувало ІКАО у своїй Програмі з питань майбутнього покоління авіаційних фахівців (NGAP).

Спеціальність «Авіаційний транспорт»
Спеціалізація «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів»

Навчання проводиться на основі Державних стандартів освіти України та галузевих стандартів, відповідно вимог європейського стандарту Part-66/147. Курсанти вивчають широкий спектр як загальноосвітніх, так і спеціальних дисциплін - конструкцію літаків та двигунів. Курсанти-майбутні фахівці з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден і авіадвигунів вивчають літаки з поршневими та газотурбінними двигунами, проходять практичну підготовку в учбових майстернях авіаційно-технічної бази КЛА НАУ та практику на виробництві з обслуговування діючих літаків на базі АТБ КЛА НАУ, в інженерних службах АТБ авіакомпаній України та у авіапромисловості.

По завершенню навчання випускники отримують диплом про освіту державного зразка Міністерства освіти і науки України. У разі проходження базового курсу за Part-147 та стажування, Державною авіаційною адміністрацією України видається відповідне свідоцтво з кваліфікаційними відмітками авіаційного персоналу з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден і авіадвигунів.

Технічне обслуговування, діагностування та ремонт авіаційної техніки – це:

- інженерно-авіаційне забезпечення безпеки та регулярності польотів
- підтримка встановленого рівня льотної придатності повітряних суден, що експлуатуються
- організація і виконання технічного обслуговування та ремонту авіаційної техніки у відповідності до вимог експлуатаційної та ремонтної документації
- збір, облік та обробка даних, що були виявлені у польоті і на землі, про відмови та несправності авіаційної техніки
- аналіз фактичного рівня надійності авіаційної техніки за даними обліку відмов та несправностей, а також за результатами діагностування і контролью технічного стану авіаційної техніки
- контроль відповідності льотно - технічних характеристик повітряних суден, значенням, що висвітлені у керівництвах з льотної експлуатації
- розробка та впровадження у виробництво прогресивних методів та технологій технічного обслуговування і ремонту високоефективних засобів обслуговування, ремонту і контролю стану авіаційної техніки
- розробка пропозицій з удосконалення експлуатаційної та ремонтної документації
- узагальнення і розповсюдження передового досвіду експлуатації і ремонту авіаційної техніки

Навички, котрі Ви здобуваєте при навчанні:

- виходячи з перспектив викладання дисциплін іноземною (англійською) мовою, володіння іноземною мовою на професійному технічному рівні
- удосконалення знань з конструкції та правил технічної експлуатації повітряних суден
- методи визначення причин відмов і несправностей, їх попередження і усунення
- пошук необхідної інформації в технічних спеціалізованих джерелах
- виконання операцій з технічного обслуговування і ремонту повітряних суден та авіадвигунів
- оволодіння сучасними комп’ютерними технологіями
- основи ведення економіки виробництва, менеджменту та маркетингу
- оволодіння сучасними методами проведення об’єктивного контролю технічного стану авіаційної техніки

Після закінчення навчання, випускникам присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (термін навчання 4 роки). На базі бакалавра є можливість отримати освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (термін навчання 1 рік).

Безумовно, фахівець, що засвоїв систему знань з технічного обслуговування найскладнішої сучасної техніки – повітряних суден та їх двигунів – за бажанням зможе легко адаптуватися до роботи у будь-яких інших галузях технічного виробництва і працевлаштуватися на машинобудівних підприємствах або підрозділах, пов'язаних з технічним обслуговуванням будь-яких видів технічних пристосувань, конструкцій та механізмів.

Авіація – галузь, яка, безумовно, знаходиться на вершині науково-технічного прогресу. Практика створення і експлуатація повітряних суден – це розробка, а також першочергове використання і впровадження самих передових технологій. Сьогодні лідируючі позиції належать тим, хто досконало володіє найсучаснішими можливостями комп'ютерних систем. Ринок праці диктує необхідність залучення до системи обслуговування повітряного руху фахівців нової формації – тих, хто "на ти" з інформаційними технологіями.

Так, на факультеті обслуговування повітряного руху Кіровоградської льотної академії НАУ можна отримати (за рахунок державного бюджету або на договірних умовах) сучасну і цікаву спеціальність, яка дає змогу працювати в авіаційній галузі - фахівець з інформаційних технологій.

Спеціальність «Авіаційний транспорт»
Спеціалізація «Автоматизовані інформаційні системи авіаційного транспорту»

Той, хто обирає собі цю спеціальність, готується до виконання широкого кола завдань, пов’язаних зі створенням та експлуатацією програмно-технічних засобів та з інформаційним забезпеченням підготовки екіпажів до польоту. Фахівець з інформаційних технологій авіакомпанії забезпечує підготовку, розрахунок і надання екіпажам даних на землі. Перш за все це підготовка і обробка документів і повідомлень для екіпажів, розрахунок і планування польотів, забезпечення передпольотної підготовки екіпажів (брифінг). Саме він стає тією інстанцією, яка зв’язує в єдине ціле і надає систематизовану інформацію екіпажам повітряних суден. Тому від якості його роботи значною мірою залежить безпека, ефективність та економічна доцільність кожного окремого польоту. Саме він має забезпечити надійну роботу програмно-технічних засобів для розробки та надання екіпажу комплекту інформації, враховуючи всі чинники виконання польоту, пов'язані з метеорологічними умовами за маршрутом, на аеродромі призначення і запасних аеродромах, роботу навігаційних засобів і обладнання, устаткування аеропортів, технічний стан повітряного судна та його льотні характеристики, а також визначення необхідної кількості палива для виконання польоту з урахуванням усіх вищезазначених умов.

Отже курсанти, які обрали цю спеціальність, вивчають широкий спектр як загальноосвітніх, так і спеціальних дисциплін. Майбутня робота вимагає також безумовної відповідальності, дисциплінованості, бездоганного володіння англійською мовою – система підготовки майбутнього фахівця з інформаційних технологій для авіаційної галузі враховує все це.

Випускники можуть працювати:

1) у спеціалізованих авіаційних наукових та проектних організаціях;
2) у структурних підрозділах служби аеронавігаційної інформації (відділ міжнародних повідомлень (NОТАМ); відділ інформації; відділ публікацій; картографічний відділ; аеродромна служба аеронавігаційної інформації (брифінг));
3) в авіакомпаніях як фахівець з інформаційних технологій;
4) у комерційних відділах авіакомпаній.

Після закінчення навчання, випускникам присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (термін навчання 4 роки). На базі бакалавра є можливість отримати освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста або магістра (термін навчання 1 рік).

Спеціальність «Менеджмент»
Спеціалізація «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»

Цивільна авіація вважається однією із найважливіших і найпрестижніших галузей сучасного світу, рівень розвитку якої красномовно свідчить про конкурентоспроможність країни, її економічну, технічну та наукову могутність. Авіація є найважливішою ланкою світової транспортної системи, незамінним засобом комунікації, що з’єднує людей, країни та континенти.

Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень – комерційна діяльність авіаційних підприємств, пов'язана з зовнішньою торгівлею, експортом та імпортом авіаційних послуг, іноземними кредитами та інвестиціями.

Фахівець з менеджменту міжнародних авіаційних перевезень є професійним керівником, який здійснює планування, організацію, координацію, мотивацію та контроль діяльності авіаційних підприємств на зовнішніх ринках авіаційних послуг.

Менеджер міжнародних авіаційних перевезень – це універсальний фахівець широкого профілю, ефективний організатор виробництва, високооплачуваний управитель принципово нової формації, здатний успішно вирішувати актуальні проблеми інноваційного розвитку суспільства в умовах глобалізації та інтернаціоналізації бізнесу, зокрема, в найбільш перспективній, динамічній та високотехнологічній сфері міжнародної авіаційної діяльності.

Основний обов’язок менеджера міжнародних авіаційних перевезень – забезпечити своєчасне виконання міжнародного рейсу: отримати дозвіл на виконання рейсу та узгодити маршрут польоту з відповідними органами, організувати та проконтролювати процес обслуговування повітряних суден, екіпажів, пасажирів, багажу, вантажу в аеропортах вильоту та прибуття, розрахуватися за надані послуги. Також він бере участь у рекламних кампаніях, проводить попередні переговори з комерційних питань, розробляє і здійснює заходи щодо підвищення економічної ефективності рейсів тощо.

Менеджеру міжнародних авіаційних перевезень доводиться спілкуватися з представниками замовника рейсу, численними службами аеропортів, прикордонними та митними органами, швидко і оперативно вирішувати завдання і проблеми, часто нестандартні. Від його знань, уміння аналізувати ситуацію, швидко знаходити оптимальне рішення, будувати взаємини з людьми і різними службами багато в чому залежить ефективність роботи авіаційного підприємства. Тому ключові якості, якими повинен володіти менеджер, – це комунікабельність та стресостійкість.

Випускники за даним фахом затребувані на внутрішньому та міжнародному ринках праці в якості керівників лінійних і функціональних структурних підрозділів авіаційних підприємств, орієнтованих на зовнішньоекономічну діяльність, які безпосередньо виконують, обслуговують та забезпечують виконання міжнародних авіаційних перевезень та авіаційних робіт на міжнародних ринках авіаційних послуг (авіакомпаній та їх представництв, аеропортів, хендлінгових компаній, авіабудівних і ремонтних підприємств, регіональних структурних підрозділів державного підприємства обслуговування повітряного руху України «Украерорух»), а також менеджерів (управителів) в інших видах економічної діяльності (торгівлі, фінансовій та страховій діяльності, операціях з нерухомістю тощо).

Прийом на навчання на факультет менеджменту здійснюється без будь-яких обмежень.

Спеціальність "Менеджмент"

Спеціалізація «Менеджмент туристичної індустрії»

Індустрія туризму сформувалася і отримала визнання у світі як найбільша сфера діяльності з надання послуг. Це стало можливим в результаті більш широкого відкриття кордонів між державами, появи у населення додаткових коштів, розвитку інфраструктури транспорту. Послуги з перевезення, проживання, харчування, дозвілля, що сприймалися раніше як самостійні види послуг, нині стали складовими елементами єдиного туристичного комплексу. Туризм входить до числа найбільш перспективних галузей національної економіки, на частку якої припадає близько 10% світового валового національного продукту, інвестицій, всіх робочих місць і світових споживчих витрат.

Менеджер з туризму – це одна з найбільш затребуваних професій в індустрії відпочинку та розваг. Ця професія багатофункціональна. Функціональні обов'язки менеджера залежать від того, яким родом діяльності він займається: туроператорською чи турагентською діяльністю, працює в засобах розміщення, на підприємствах харчування або в транспортних компаніях. До незаперечних плюсів професії можна віднести: перспективність галузі в цілому і постійна затребуваність в кадрах; можливість побувати в багатьох країнах, виконуючи свої професійні обов'язки або за гарячими путівками та спецпропозиціями; високий рівень зарплати; багатопрофільність професії, що дозволяє працювати в різних підприємствах індустрії туризму.

Професійна підготовка менеджера з туризму, яка здійснюється на основі державних стандартів, формує вміння: працювати з нормативними та законодавчими документами, з довідковою літературою та іншими джерелами інформації в сфері туризму російською та іноземною мовами; вести ділову переписку і телефонні переговори; організувати діловодство; обслуговувати споживачів туристських послуг; вирішувати конфліктні ситуації; формувати перелік туристських послуг; застосовувати на практиці спеціальні туристські технології: формувати тури, укладати договори, організовувати прийом і розміщення туристів; організовувати транспортне обслуговування, харчування, страхування, екскурсійну, рекламну діяльність та ін.; застосовувати вітчизняний та зарубіжний інноваційний досвід в туристської діяльності; використовувати комп'ютерні технології в професійній діяльності.

Для здійснення ефективної діяльності менеджер з туризму повинен засвоїти комплекс знань, які охоплюють: правове регулювання туристської діяльності, законодавчі акти та нормативні документи з організації туризму; основи стандартизації та сертифікації в туризмі; методи документаційного забезпечення управління; організацію сервісної діяльності; іноземні мови для спілкування з іноземними партнерами і споживачами туристських послуг; специфіку менеджменту і маркетингу в сфері туризму; організацію галузі туризму; технологію туристської діяльності, організацію обслуговування споживачів в готелях, на підприємствах харчування; екскурсійну, рекламну діяльність; інформаційні та комунікаційні технології в туристській діяльності.

Індустрія туризму є однією з найбільш перспективних в питаннях працевлаштування фахівців: випускники можуть працювати в туристичних компаніях всіх форм власності, різноманітних засобах розміщення, санаторно-курортних комплексах, на підприємствах харчування, транспортних підприємствах, а також в державних органах національного, регіонального, муніципального рівня та наукових установах.

Прийом на навчання на факультет менеджменту здійснюється без будь-яких обмежень.

Спеціальність «Авіаційний транспорт».
Спеціалізація «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом».
Професійні права (робота в якості) – Диспетчер служби перевезень/інженер з організації керування виробництвом/менеджер (управитель) з транспортно-експедитерської діяльності

Авіаційна галузь є одним із найбільш складних та високотехнологічних сучасних виробництв, оскільки перебуваючи на вістрі науково-технічного прогресу, реалізує передові, інноваційні науково-технічні ідеї, забезпечуючи прискорений рух та соціально-економічний розвиток суспільства.

Діяльність авіаційного транспорту, виконання авіаційних робіт та послуг, функціонування галузевої транспортної інфраструктури в умовах ринкової економіки потребують висококваліфікованих фахівців з організації галузевого виробництва, а саме: професіоналів з організаційного забезпечення та управління авіаційним виробництвом.

Диспетчер міжнародних перевезень/транспортний менеджер організовує регулярні та чартерні пасажирські та вантажні авіаперевезення, авіаційні роботи та послуги, функціонування елементів інфраструктури авіаційного транспорту, які здійснюють: експлуатаційну діяльність, аеропортову діяльність, діяльність підприємств авіаційного інжинірингу, діяльність по обслуговуванню повітряного руху, авіабудівну діяльність, діяльність навчальних закладів цивільної авіації, діяльність організацій із продажу авіаперевезень, взаємодію всіх видів транспорту, обслуговування клієнтів із надання широкого спектра послуг, забезпечуючи ефективність управління авіаційним виробництвом.

Професійна підготовка фахівців проводиться на основі державних стандартів вищої освіти України, з гармонізацією профільної галузевої підготовки з потужними циклами економічних, управлінських та правових дисциплін, з поглибленим вивченням двох іноземних мов, з глибоким засвоєнням та професійним володінням сучасними інформаційними та телекомунікаційними технологіями, з широким використанням інноваційних освітніх технологій, з ефективним поєднанням теоретичного навчання з наскрізними (щорічними) практиками-стажуваннями, в т.ч., за кордоном, із залученням до освітнього процесу висококваліфікованих науково-педагогічних працівників (докторів та кандидатів наук, професорів та доцентів, провідних фахівців-практиків).

Високий рівень фахової підготовки з організаційного забезпечення та управління авіаційним виробництвом забезпечує затребуваність випускників не тільки на підприємствах авіаційної галузі: авіакомпаніях, приватних компаніях з управління аеропортами, хендлінгових, кейтерингових, паливозаправних компаніях, інжинірингових центрах, державному підприємстві обслуговування повітряного руху (Украерорух), авіабудівних компаніях, конструкторських бюро, навчальних закладах та навчально-тренувальних центрах цивільної авіації, агентствах з продажу авіаперевезень, а також у профільних підрозділах різних підприємств, організацій та установ.

Прийом на навчання на факультет менеджменту здійснюється без будь-яких обмежень.