Кафедра авіаційної техніки ЛА НАУ заснована одночасно з заснуванням Кіровоградського військового льотного училища льотчиків дальньої авіації в 1951 році, і на сьогоднішній день є випусковою кафедрою академії з підготовки бакалаврів і магістрів спеціалізації «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів».

Матеріально-технічна база кафедри знаходиться на високому рівні і дозволяє здійснювати підготовку висококваліфікованих кадрів відповідно до вимог PART 66 і PART 145.

Лекційні аудиторії кафедри оснащені засобами інтерактивного мультимедійного обладнання. Комплекс практичних занять, як з загальної теоретичної підготовки, так і з підготовки на тип літака, проводиться в спеціалізованих класах і лабораторіях кафедри, які оснащені розрізними макетами авіаційних двигунів, функціональними стендами систем літаків і авіадвигунів, панно кабін літаків а також агрегатами і деталями літаків і авіадвигунів. Курсанти мають можливість закріпити набуті теоретичні знання з конструкції і експлуатації авіадвигунів і систем літака на спеціалізованих тренажерах, при роботі яких можливо відпрацювання процедур, як в умовах нормальної експлуатації, так і умовах складних ситуацій в польоті.

Остаточне формування авіаційного фахівця відбувається під час набуття практичних навичок при виконанні робіт з технічного обслуговування повітряних суден в виробничих умовах не тільки на базі НВВ АТБ ЛА НАУ, але і в таких підприємствах України як МААК «Урга» (м. Кропивницький), ДП «Антонов» (м. Київ), ДП «Завод 410 ЦА» (м. Київ), ПАТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя) і т.д.

Якісний склад науково-педагогічних працівників кафедри авіаційної техніки

Завідувач кафедри
Посада: завідувач кафедри.
Початок роботи на кафедрі: 2008 р.
Кандидат технічних наук, 05.22.13 - Навігація та управління рухом.
Тема дисертації:
«Методи підвищення ефективності експлуатації радіоелектронних навігаційних систем повітряних суден в умовах післягарантійного обслуговування»
Провідний викладач з дисциплін: «Комп'ютерні системи забезпечення життєвого циклу повітряних суден», «Інформаційні технології забезпечення процесів технічного обслуговування авіаційної техніки»
. Інструктор FTO / TRTO з правом ведення теоретичної підготовки з дисциплін: первинної підготовки PPL (A), CPL (A), ATP (A), перепідготовки та підвищення кваліфікації за типами повітряних суден К-10, Cessna-172, Ан-2, Ан -12, Ан-24/26, Іл-76.
Галузь наукової та практичної діяльності: автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології в авіації, інженерія логістичних систем.
Автор більше 30 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких статті в збірнику наукових праць Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Технічні науки»., науково-технічному журналі «Eastern-European Journal of Enterprise Technologies» і т.д.
Посада: доцент, кандидат технічних наук
Початок роботи на кафедрі: 1978 р
Освіта: Ризький інститут інженерів цивільної авіації, 1963 р інженер-механік. Кандидат технічних наук, спеціальність 212 - Будівельна механіка і міцність літальних апаратів, 1970р. Старший науковий співробітник, 1979р. Доцент, 1988р.
Провідний викладач з дисциплін: «Термодинаміка і теорія авіаційних двигунів», «Надійність ПС і АД».
Галузь наукової та практичної діяльності: надійність авіаційної техніки.
Автор понад 60 наукових та навчально-методичних робіт.
Посада: доцент, кандидат технічних наук.
Початок роботи на кафедрі до: 2014 р.
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1996 р., інженер - системотехнік. Кандидат технічних наук, спеціальність 05.13.07 - Автоматизація технологічних процесів, 2003 р. Доцент, 2005 р. Провідний викладач з дисциплін: «Матеріалознавство», «Метрологія», «Інженерна графіка».
Галузь наукової та практичної діяльності: неруйнівний контроль неметалічних матеріалів в технологічних процесах.
Автор близько 40 наукових і навчально-методичних робіт.
Посада: доцент, кандидат технічних наук.
Початок роботи на кафедрі: 1974 р.
Освіта: Харківський авіаційний інститут, 1971 р., інженер-механік (конструювання і виробництво літальних апаратів). Кандидат технічних наук, спеціальність 05.07.01 - Аеродинаміка та тепломасообмін літальних апаратів, 1982р. Доцент, 1990 г.
Провідний викладач з дисциплін: «Планер літака та його системи», «Конструкція і міцність ЛА».
Інструктор FTO / TRTO з правом ведення теоретичної підготовки з дисциплін: первинної підготовки PPL (A), CPL (A), ATP (A), перепідготовки та підвищення кваліфікації за типами повітряних суден НАРП-1, Як-18, Як-52, Ан -2, Ан-12, Ан-24/26, Ан-32, Ан-74, Ан-140, Л-410, Іл-76, Як-40, Як-42.
Галузь наукової та практичної діяльності: оцінка динамічних характеристик управління руху літальних апаратів і його оптимізація; розробка моделей і методів аналізу та оцінки рівня експлуатаційних характеристик авіаційної техніки.
Відзнаки: Почесний працівник авіаційного транспорту України; Відмінник освіти України.
Посада: старший викладач.
Початок роботи на кафедрі: 2010 р.
Освіта: Харківське вище військове авіаційне інженерне червонопрапорне училище, 1991 р., інженер-механік.
Ведучий викладач з дисципліни «Технічне обслуговування повітряних суден».
Інструктор FTO / TRTO з правом ведення теоретичної підготовки з дисциплін: первинної підготовки PPL (A), CPL (A), ATP (A), перепідготовки та підвищення кваліфікації за типами повітряних суден НАРП-1, К-10, Cessna-172, Ан -2, Ан-12, Ан-24/26, Ан-32, Ан-74, Іл-76, Л-410.
Галузь наукової та практичної діяльності: розробка методу інфрачервоної ехо-імпульсної дефектоскопії елементів авіаційних конструкцій з склопластиків і пристрої для його реалізації.
Автор близько 20 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких статті в збірнику наукових праць Полтавського Національного технічного університету імені Юрія Кондратюка «Системи управління навігації і зв'язку», науковому журналі Національного авіаційного університету «Новітні технології» і т.д.
Посада: cтарший викладач.
Початок роботи на кафедрі: 2000 р.
Освіта: Московський державний університет ім. Ломоносова, 1984 р., фізик.
Провідний викладач з дисциплін: «Теоретична механіка», «Інженерна графіка».
Галузі наукової та практичної діяльності: розробка та впровадження в практику нових методичних підходів викладання теоретичної і технічної механіки в авіаційних навчальних закладах; дослідження взаємодії поверхні твердого тіла з ударною хвилею в газах і в рідинах.
Автор понад 60 наукових та навчально-методичних праць, серед яких статті в наступних виданнях:
Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка; Педагогічні науки: теорія, історія, Інноваційні технології. - Суми: Сум. ДПУ імені А.С. Макаренка; Вісник Черкаського університету. - Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького і т.д.
Посада: старший викладач.
Початок роботи на кафедрі: 2010 р.
Освіта: Державна льотна академія України, 2009 р., інженер з експлуатації повітряних суден (і систем повітряних суден). Аспірантура Кіровоградської льотної академії НАУ, спеціальність 05.22.20 - Експлуатація та ремонт засобів транспорту.
Провідний викладач з дисциплін: «Функціональні системи повітряних суден», «Авіаційна наземна техніка».
Інструктор FTO / TRTO з правом ведення теоретичної підготовки з дисциплін: первинної підготовки PPL (A), CPL (A), ATP (A), перепідготовки та підвищення кваліфікації за типами повітряних суден НАРП-1, К-10, Ан-2, Ан -24/26, Л-410.
Галузь наукової та практичної діяльності: оперативний моніторинг умов експлуатації повітряних суден.
Автор близько 30 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких статті в збірнику наукових праць Полтавського Національного технічного університету імені Юрія Кондратюка «Системи управління, навігації та зв'язку», науково-технічному журналі «Electronics and Control Systems» і т.д.
Старший викладач.
Освіта: Військово-повітряна інженерна академія ім. Жуковського, 1980 р. інженер-механік.
Посада: старший викладач.
Початок роботи на кафедрі:2005р.
Галузь наукової та практичної діяльності:технічна діагностика та збереження льотної придатності.
Cтарший викладач.
Освіта: Ризький інститут інженерів цивільної авіації, 1979 р. інженер-механік.
Посада:старший викладач.
Початок роботи на кафедрі:1980 р.
Галузь наукової та практичної діяльності:експлуатація повітряних суден та авіаційних двигунів.
Викладач
Освіта:Державна льотна академія України, 2009 р.,інженер з експлуатації повітряних суден (та систем повітряних суден).
Посада: викладач
Початок роботи на кафедрі:2016 р.
Галузь наукової та практичної діяльності:Розробка авіаційного двигуна нового покоління.
Завідувач лабораторії.
Освіта:Київський інститут інженерів цивільної авіації, інженер-механік .
Посада:завідувач лабораторії.
Початок роботи на кафедрі:2011 р.
Галузь наукової та практичної діяльності:завідувач лабораторіями кафедри.
Завідувач лабораторії.
Освіта:Державна льотна академія України, 2011 р.,інженер-механік.
Посада:завідувач лабораторії.
Початок роботи на кафедрі:2011 р.
Галузь наукової та практичної діяльності:завідувач лабораторіями кафедри.
Cтарший лаборант.
Освіта:Одеський технологічний інститут ім. М. Ломоносова, 1978р., інженер-технолог.
Посада:старший лаборант.
Початок роботи на кафедрі:2001 р.
Лаборант.
Освіта:Державна льотна академія України, 2009 р.,диспетчер з обслуговування повітряного руху.
Посада:лаборант.
Початок роботи на кафедрі:2010 р.
Cтарший викладач, кандидат педагогічних наук.
Освіта: Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2001 рік., вчитель математики, фізики, астрономії, безпеки життєдіяльності.
Вчений ступінь і наукове звання: Кандидат педагогічних наук, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Тема дисертації: «Формування фахових компетентностей курсантів льотних навчальних закладів у процесі вивчення фундаментальних дисциплін», 2015 р.
Посада:старший викладач.
Початок роботи на кафедрі:2015 р.
Галузь наукової та практичної діяльності:Формування фахових компетентностей курсантів льотних навчальних закладів у процесі вивчення загально-технічних дисциплін.
Cтарший викладач.
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1972рік, інженер-механік.
Посада:старший викладач.
Початок роботи на кафедрі:2003 р.
Галузь наукової та практичної діяльності:• Методика формування інженерної культури у майбутніх фахівців ЦА на прикладі курсу "Деталі машин" • Робота над створенням нових матеріалів із заданими властивостями за параметрами жаростійкості для перспективних моделей авіадвигунів.
Завідувач лабораторії.
Освіта: Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, 1968 р., інженер-технолог .
Посада:завідувач лабораторії.
Початок роботи на кафедрі:1980 р.
Старший лаборант.
Освіта: Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування, 1974 р., інженер-механік .
Посада:старший лаборант.
Початок роботи на кафедрі:1979 р.