Студенти юристи 4-го курсу факультету менеджменту Льотної академії Національного авіаційного університету відвідали Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС, де для них було проведено практичне заняття на тему «Використання можливостей судової експертизи в процесі доказування та розслідування подій за участю авіаційного транспорту».

За формою заняття було поділено на підготовчу та практичну частини.

Підготовчу частину було проведено у форматі бінарного заняття, доповідачами були Сергій Москаленко – доктор юридичних наук, доцент кафедри права та правового регулювання авіаційної діяльності факультету менеджменту Льотної академії НАУ та Олександр Коломоєць — кандидат юридичних наук, доцент, провідний фахівець з організації наукової роботи відділу забезпечення діяльності Кіровоградського НДЕКЦ МВС.

Під час цього етапу заняття було розглянуто окремі розділи криміналістики та норми Кримінального процесуального кодексу України, що безпосередньо стосуються діяльності Експертної служби МВС, розкрито поняття судової експертизи та експертного дослідження, надана інформація про діяльність Кіровоградського НДЕКЦ МВС, види експертних спеціальностей, за якими в Центрі проводяться дослідження, можливості судової експертизи в процесі доказування та розслідування різного роду подій за участю авіаційного транспорту, окремі факти авіатрощ, до процесу розслідування яких залучалися експерти Експертної служби МВС тощо.

Окремо було обговорено питання продовження співпраці між двома установами, зокрема залучення фахівців Кіровоградського НДКЦ МВС до проведення практичних та семінарських занять зі студентами та курсантами Льотної академії НАУ, а також можливості проходження ними практики на базі Центру та працевлаштування.

Під час практичної частини заняття зі студентами проводили провідні експерти Центру, які мають значний досвід у виконанні експертних досліджень. Зокрема:

Ярослав Вишневий — завідувач сектору трасологічних досліджень відділу криміналістичних видів досліджень Кіровоградського НДЕКЦ МВС розповів та наочно продемонстрував студентам механізм утворення слідів на різних предметах, провів заняття щодо  особливостей виявлення та вилучення слідів на місці вчинення кримінального правопорушення чи катастрофи, продемонстрував інструментарій, яким користується експерт-криміналіст у свої діяльності.

Володимир Антоненко — завідувач сектору дактилоскопічних досліджень відділу криміналістичних видів досліджень Кіровоградського НДЕКЦ МВС під час заняття розкрив сучасний стан та можливості дактилоскопічної експертизи, відповів на значну кількість запитань, пов’язаних із процесом відібрання зразків відбитків папілярних ліній пальців рук та долонь.

Віктор Пічкуренко — завідувач сектору вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень Кіровоградського НДЕКЦ МВС розповів про експертні дослідження, які проводяться його сектором, особливості проведення дослідження вибухових речовин та пристроїв, слідів та обставин вибуху, наголосив на заходах безпеки з підозрілими предметами в повсякденному житті. І, як завжди, особливу увагу було приділено огляду та ознайомленню із інформаційно-довідковою колекцією.

Олександр Пушкарь — судовий експерт сектору фізико-хімічних досліджень відділу досліджень матеріалів, речовин і виробів Кіровоградського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України провів заняття щодо способів вилучення та зберігання різних об’єктів з місця пригоди, зокрема й тих, що належать до групи паливно-мастильних матеріалів, зробив  короткий огляд наркотичних засобів, які надходять на дослідження та способи їх визначення тощо. Особливу увагу було приділено роботі нового сучасного газового хроматографа з масселективним детектором SHIMADZU Nexis GC-2030 та пов’язаним з ним можливостям експертних досліджень.

Сергій Ворона — завідувач сектору біологічних досліджень та обліку Кіровоградського НДЕКЦ МВС розповів про основні задачі, які стоять перед експертом-біологом під час роботи на місці пригоди а також можливості імунологічних досліджень в процесі доказування та розслідування подій за участю авіаційного транспорту, особливості вилучення слідів біологічного походження з місця пригоди та їх зберігання тощо.

По закінченню заняття для гостей було проведено інформаційно-пізнавальну екскурсію по Центру, наочно продемонстровано специфіку діяльності та види експертних досліджень, ознайомлено із роботою спеціальних приладів та пристроїв.

Сподіваємо, що отриманні студентами під час даного заняття знання та професійні навички стануть ще одною сходинкою до їх становлення фахівця-юриста високої кваліфікації!

Також дякуємо колегам з Льотної академії НАУ за співпрацю, впевнені у її продовженні та розвитку.

За інформацією сайту
Кіровоградського науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру МВС України