В сучасних умовах, коли більшість населення нашої країни не має змоги відпочивати та відновлювати своє здоров’я у визнаних курортно-лікувальних регіонах України та закордоном, пандемії короновірусу з непердбачуваними наслідками, дуже актуальною постає проблема дослідження рекреаційно-туристських ресурсів саме свого регіону, пошук та запровадження нових видів і форм відпочинку і оздоровлення населення, в т.ч. учнівської та студентської молоді.

Наукові дослідження туризму в Льотній академії проводяться на кафедрі менеджменту, економіки та туризму в межах науково-методичної роботи на тему «Підвищення туристичної привабливості регіону на основі створення туристсько-рекреаційного кластеру» (науковий керівник – к.п.н., доц. Щоголєва І.В.). Так шість років поспіль на базі Льотної академії НАУ проводиться науково-практична конференція «Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України», яка п'ять останніх років має статус міжнародної, адже отримала широкий резонанс не тільки у наукових колах України, а й закордоном.

Результатом наукових досліджень туризму на Кіровоградщині стала колективна монографія «Пошуки туристської привабливості Кіровоградської області: наукові розвідки» за загальною редакцією доктора географічних наук, професора кафедри менеджменту, економіки та туризму О.В. Колотухи.

У монографії розглядаються теоретичні засади створення туристсько-рекреаційних кластерів, економічні проблеми туризму, менеджмент та маркетинг в туризмі, питання щодо географічних аспектів туризму та рекреації, екологічні аспекти туризму Кіровоградської області, наукові засади краєзнавчого туризму з метою наукових розвідок щодо пошуків туристської привабливості Кіровоградщини.

Монографія розрахована на науковців, широкий загал фахівців з туризму, краєзнавства, студентів туризмознавчих спеціальностей.

До вирішення проблем розвитку рекреаційно-туристської галузі, пошуків туристської привабливості Кіровоградської області долучилися науковці різних спеціальностей – економісти, географи, біологи, екологи, педагоги, фахівці туризму, краєзнавці тощо. Наукові розвідки здійснювали 25 науковців та фахівців туризму з різних закладів Кіровоградської, Черкаської, Львівської областей та м. Києва. В першу чергу, – Льотної академії Національного авіаційного університету (Колотуха О.В., Щоголєва І.В., Миргородська О.Л., Соколовський В.А., Неділько С.М., Залевський А.В., Смутчак З.В., Столярчук Н.В., Остапенко О.М.); Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка; Центральноукраїнського національного технічного університету; Інституту географії НАНУ; Львівського державного університету фізичної культури; Уманськогодержавного педагогічного університету ім. П. Тичини. Важливим вбачається долучення до співпраці фахівців-практиків з туризму, фактично «замовників» цих наукових досліджень – з департаменту культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської облдержадміністрації; Кіровоградського обласного центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді, музейних працівників та ряду інших.

Після закінчення карантину очікується широка презентація монографії в стінах Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. Д. Чижевського.

 

Олександр Колотуха,
доктор географічних наук, професор кафедри менеджменту, економіки та туризму Льотної академії Національного авіаційного університету,
президент Кіровоградської обласної федерації спортивного туризму