Спеціальність «Авіаційний транспорт».
Спеціалізація «Організаційне забезпечення та управління авіаційним виробництвом».
Професійні права (робота в якості) – Диспетчер служби перевезень/інженер з організації керування виробництвом/менеджер (управитель) з транспортно-експедитерської діяльності

Авіаційна галузь є одним із найбільш складних та високотехнологічних сучасних виробництв, оскільки перебуваючи на вістрі науково-технічного прогресу, реалізує передові, інноваційні науково-технічні ідеї, забезпечуючи прискорений рух та соціально-економічний розвиток суспільства.

Діяльність авіаційного транспорту, виконання авіаційних робіт та послуг, функціонування галузевої транспортної інфраструктури в умовах ринкової економіки потребують висококваліфікованих фахівців з організації галузевого виробництва, а саме: професіоналів з організаційного забезпечення та управління авіаційним виробництвом.

Диспетчер міжнародних перевезень/транспортний менеджер організовує регулярні та чартерні пасажирські та вантажні авіаперевезення, авіаційні роботи та послуги, функціонування елементів інфраструктури авіаційного транспорту, які здійснюють: експлуатаційну діяльність, аеропортову діяльність, діяльність підприємств авіаційного інжинірингу, діяльність по обслуговуванню повітряного руху, авіабудівну діяльність, діяльність навчальних закладів цивільної авіації, діяльність організацій із продажу авіаперевезень, взаємодію всіх видів транспорту, обслуговування клієнтів із надання широкого спектра послуг, забезпечуючи ефективність управління авіаційним виробництвом.

Професійна підготовка фахівців проводиться на основі державних стандартів вищої освіти України, з гармонізацією профільної галузевої підготовки з потужними циклами економічних, управлінських та правових дисциплін, з поглибленим вивченням двох іноземних мов, з глибоким засвоєнням та професійним володінням сучасними інформаційними та телекомунікаційними технологіями, з широким використанням інноваційних освітніх технологій, з ефективним поєднанням теоретичного навчання з наскрізними (щорічними) практиками-стажуваннями, в т.ч., за кордоном, із залученням до освітнього процесу висококваліфікованих науково-педагогічних працівників (докторів та кандидатів наук, професорів та доцентів, провідних фахівців-практиків).

Високий рівень фахової підготовки з організаційного забезпечення та управління авіаційним виробництвом забезпечує затребуваність випускників не тільки на підприємствах авіаційної галузі: авіакомпаніях, приватних компаніях з управління аеропортами, хендлінгових, кейтерингових, паливозаправних компаніях, інжинірингових центрах, державному підприємстві обслуговування повітряного руху (Украерорух), авіабудівних компаніях, конструкторських бюро, навчальних закладах та навчально-тренувальних центрах цивільної авіації, агентствах з продажу авіаперевезень, а також у профільних підрозділах різних підприємств, організацій та установ.

Прийом на навчання здійснюється без будь-яких обмежень.