Спеціалізована вчена рада К 23.144.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

У Льотній академії Національного авіаційного університету Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2018 №527 була створена спеціалізована вчена рада К 23.144.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком до 31 грудня 2021 року. Відкриття спеціалізованої вченої ради при Льотній академії сприяло підвищенню наукового потенціалу не тільки її колективу, а й української науки та педагогічної галузі в цілому.

Прийняти рішення щодо необхідності відкриття спеціалізованої вченої ради спонукало декілька причин: 1) Льотна академія НАУ – унікальний заклад вищої освіти, в якому 70 років здійснюється професійна підготовка пілотів та інших фахівців для цивільної авіації, проте бракувало науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; 2) у Льотній академії НАУ понад 25 років діє наукова школа психолого-педагогічного профілю з проблем людського чинника, започаткована доктором педагогічних наук, професором Макаровим Р.М., а також міжкафедральний науково-практичний семінар з удосконалення професійної підготовки фахівців професійної освіти («Перспективні шляхи професійної підготовки сучасного фахівця»), метою якого є попередній розгляд дисертаційних робіт з 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 3) у Льотній академії Національного авіаційного університету діяла аспірантура зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, наразі аспірантура готує здобувачів за спеціальністю 011-Освітні, педагогічні науки.

За період існування спеціалізованої вченої ради К 23.144.02  успішний захист в ній пройшли 16 молодих науковців. Серед них аспіранти та працівники Льотної академії НАУ, працівники Національного авіаційного університету, Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Одеського національного університету імені І. Мечникова, Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею, Комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 30 Вінницької міської ради», Комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради», Комунальної установи «Інклюзивний ресурсний центр «Міської ради міста Кропивницького». 

Персональний склад спеціалізованої вченої ради об’єднував провідних учених закладів вищої освіти Кропивницького, Києва, Кривого Рогу та Харкова. Очолювала спеціалізовану вчену раду завідувачка кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук Льотної академії НАУ, доктор педагогічних наук, професор Плачинда Тетяна Степанівна. Виконувала обов’язки вченого секретаря доцент кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук Льотної академії НАУ, кандидат педагогічних наук, доцент Крижевська Катерина Володимирівна. 

Голова
Спеціалізованої вченої ради,
д.пед.н., професор Т.С. Плачинда