Вступ 2023 бакалаврат. Дати. Події.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

На цьому рівні здобувається ступінь бакалавра. Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти чи ступеню молодшого бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівню молодшого спеціаліста).

Бакалавр – це освітній ступінь, що присуджується закладом вищої освіти у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 240 кредитів ЄКТС на основі повної загальної середньої освіти. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста становить 120–180 кредитів ЄКТС.

Вступ на бакалавра здійснюється на основі:

- свідоцтва про повну загальну середню освіту;
- диплому молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста;
- диплому бакалавра.

Термін підготовки на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту – 4 роки.

Термін підготовки на основі диплому молодшого бакалавра, молодшого спеціаліста, диплому бакалавра – згідно з нормативним терміном навчання.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ

272 «Авіаційний транспорт»

Льотна експлуатація повітряних суден
Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів
Управління повітряним рухом
Аеронавігаційне забезпечення та планування польотів
Авіаційні робототехнічні системи
Аварійне обслуговування та безпека на авіаційному транспорті
Організаційне забезпечення і управління авіаційним виробництвом

073 «Менеджмент»

Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень
Менеджмент туристичної індустрії
Інформаційний та проєктний менеджмент

081 «Право»

Правове забезпечення авіаційної діяльності

ФОРМА НАВЧАННЯ

- денна (очна)
- заочна

ОПЛАТА НАВЧАННЯ

- за кошти державного бюджету (бюджет)
- за кошти фізичних та/або юридичних осіб (контракт)

 

ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ

Вартість навчання курсантів/студентів-контрактників в ЛА НАУ (для громадян України), 2023 рік

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

  • ксерокопія документа, що посвідчує особу (паспорт, ІD-картка з пропискою тощо) – 2 екз.;
  • ксерокопія облікової картки платника податків (РНОКПП) – 2 екз.;
  • ксерокопія військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць) – 2 екз.;
  • ксерокопія документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • ксерокопія сертифіката ЗНО-2020, ЗНО-2021 / сертифіката НМТ-2022, НМТ-2023;
  • мотиваційний лист, підписаний вступником;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3х4 см;
  • медичний сертифікат першого класу (для пілотів) або третього класу (для авіадиспетчерів);
  • пільгові документи, які підтверджують право вступника на зарахування за пільговими умовами (за наявності).

МЕДИЧНА СЕРТИФІКАЦІЯ

Для вступу на освітню програму «Льотна експлуатація повітряних суден» потрібен діючий медичний сертифікат першого класу відповідно до Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу.

Для вступу на освітню програму «Управління повітряним рухом» потрібен діючий медичний сертифікат третього класу відповідно до Правил медичної сертифікації авіаційного персоналу.

Терміни проходження медичної сертифікації для вступу на зазначені освітні програми до 30 липня 2023 року включно.

Телефони секретаря медичної сертифікаційної комісії: 050 0245783 (Анна Сергіївна)

Медична сертифікація

Перелік авіаційних медичних центрів

СКЛАДАННЯ НОРМАТИВІВ З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Для вступу на освітню програму «Льотна експлуатація повітряних суден» потрібно скласти нормативи з фізичної підготовленості. Тестування фізичної підготовленості проводиться на спортивній базі ЛА НАУ.

Терміни тестування фізичної підготовленості з 1 травня до 30 липня 2023 року включно.

Телефони секретаря для реєстрації на тестування з фізичної підготовленості: 0668361629, 0504572139

Фізичні нормативи

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Написання мотиваційного листа при вступі до ЛА НАУ впроваджено Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», а саме до статті 44 Закону України «Про вищу освіту».

Терміни подання мотиваційного листа – одночасно з поданням документів.

Зразок написання мотиваційного листа

Критерії оцінювання мотиваційного листа

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ-2023

У 2023 році згідно з Правилами прийому організовано дві вступні кампанії:

ЛІТНЯ(липень - серпень) – для вступу на денну та заочну форми навчання як на бюджетній, так і на контрактній основі.

Основні етапи вступу на бакалавра
на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту, диплому молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста

з 1.07.2023

Реєстрація електронних кабінетів вступника

19.07.2023 – 31.07.2023

Реєстрація вступних заяв особами, які вступають за результатами НМТ-2023 р., НМТ-2022 р., ЗНО-2021 р., ЗНО-2020 р.

до 05.08.2023

Оприлюднення рейтингових списків на бюджет

до 18:00 08.08.2023

Підтвердження бажання навчатись на бюджеті в ЛА НАУ, подання документів

10.08.2023

Зарахування на бюджет

з 09.08.2023

Надання рекомендацій на контракт

до 30.08.2023

Зарахування на контракт

до 18.08.2023

Переведення на вакантні бюджетні місця

Основні етапи вступу на бакалавра
співбесіда (пільгові категорії)
на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту, диплому молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста

з 1.07.2023

Реєстрація електронних кабінетів вступника

03.07.2023 – 10.07.2023 (до 18:00)

Реєстрація вступних заяв особами, які вступають на основі співбесіди (бюджет)

03.07.2023 – 25.07.2023 (до 18:00)

Реєстрація вступних заяв особами, які вступають на основі співбесіди (контракт)

07.07.2023 – 18.07.2023

Співбесіди (бюджет)

07.07.2023 – 31.07.2023

Співбесіди (контракт)

до 05.08.2023

Оприлюднення рейтингових списків на бюджет

до 18:00 08.08.2023

Підтвердження бажання навчатись на бюджеті в ЛА НАУ

10.08.2023

Зарахування на бюджет

з 09.08.2023

Надання рекомендацій на контракт

до 30.08.2023

Зарахування на контракт

до 18.08.2023

Переведення на вакантні бюджетні місця

 

ОСІННЯ (жовтень) – для вступу на денну та заочну форми навчання виключно на контрактній основі.

Основні етапи вступу на бакалавра
на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту, диплому молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста

02.10.2023 – 20.10.2023

Реєстрація вступних заяв особами, які вступають за результатами НМТ-2023 р., НМТ-2022 р., ЗНО-2021 р., ЗНО-2020 р. (або співбесід для пільгових категорій) за спеціальностями 073 «Менеджмент», 081 «Право» або розгляду мотиваційних листів за спеціальністю 272 «Авіаційний транспорт»

23.10.2023 - 25.10.2023

Проведення співбесід, розгляд мотиваційних листів

з 26.10.2023

Оприлюднення рейтингових списків на контракт

до 18:00 30.10.2023

Виконання вимог до зарахування

31.10.2023

Зарахування на контракт

 

 ЕЛЕКТРОННИЙ КАБІНЕТ

https://vstup.edbo.gov.ua/

 КОНКУРСНИЙ БАЛ

для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями
272 «Авіаційний транспорт»,
073 «Менеджмент»,
081 «Право» 
на основі ПЗСО та НРК5
за результатами НМТ 2023 р. або НМТ 2022 р.:

КБ = (К1 × П1 + К2 × П2 + К3 × П3) /(К1 + К2 + К3) + ОУ,

де П1, П2, П3 – оцінки з першого, другого та третього предметів;

ОУ – бал за успішне закінчення у рік вступу підготовчих курсів ЛА НАУ для вступу до нього за шкалою від 0 до 10 балів у разі вступу на спеціальність 272 «Авіаційний транспорт»;

К1, К2, К3 – вагові коефіцієнти оцінок конкурсних предметів для кожної спеціальності, які визначені Порядком прийому МОН України та вказані в таблиці.

Спеціальність

Конкурсні предмети

основний блок

вибірковий блок

українська мова

математика

історія України

іноземна мова

біологія

фізика

хімія

перший

К1

другий

К2

третій

К3

третій

К3

третій

К3

третій

К3

третій

К3

073 «Менеджмент»

0,35

0,4

0,25

0,25

0,2

0,2

0,2

081 «Право»

0,35

0,25

0,4

0,4

0,25

0,25

0,25

272 «Авіаційний транспорт»

0,3

0,5

0,2

0,5

0,2

0,5

0,2

 

ПРОГРАМИ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Для вступників на основі диплому бакалавра на другий і старші курси за спеціальностями 073 «Менеджмент», 081 «Право»

073 «Менеджмент»

Менеджмент міжнародних авіаперевезень

Менеджмент туристичної індустрії

Інформаційний та проєктний менеджмент

081 «Право» 

Правове забезпечення авіаційної діяльності

 

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ НА БАКАЛАВРАТ - 2023