Освітньо-професійна програма «Правове забезпечення авіаційної діяльності» пропонується в рамках програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 081 «Право» та орієнтована на підготовку знавців правової системи, які володіють теоретичними знаннями та практичними уміннями, навичками, достатніми для успішного здійснення професійної діяльності, здатними розв’язувати складні спеціалізовані завдання у сфері права з розумінням природи і змісту основних правових інститутів, меж правового регулювання суспільних відносин в авіаційній діяльності.

В результаті навчання за даною спеціалізацією випускник Льотної академії Національного авіаційного університету набуває компетенції з юриспруденції для правового забезпечення практичної діяльності в галузях цивільної авіації, в державних органах виконавчої влади, підприємствах, установах та організаціях різних сфер громадського життя, юридичних та інформаційних відділах.

 

 

 

 

 

Після завершення навчання за спеціальністю 081 «Право» першого (бакалаврського) рівня випускники мають змогу працювати на таких посадах:

- судові та правоохоронні органи: судовий розпорядник, секретар судового засідання; співробітник правоохоронних органів, державний виконавець;
- органи державної влади та місцевого самоврядування: посади державної служби;
- суб’єкти господарювання: юрисконсульт, юрисконсульт суб’єкту авіаційної діяльності;
- архіваріус, первинні посади фахівців та керівників у галузях загальної та юридичної компетенції;
- самозайняті особи: приватний виконавець.

Посади згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010, які можуть обіймати випускники за умов додаткової (поза межами безпосередньо освітньої програми) відповідності професійним стандартам (за наявності) та вимогам інших нормативних документів:

- Юрист  (2421.2); 
- Юрисконсульт  (2429 ); 
- Відповідальний секретар колегії судової; 
- державний виконавець; 
- конторський (офісний) службовець (недержавні установи юриспруденції);
- конторський (офісний) службовець (страхування); 
- секретар судового засідання; 
- секретар суду (3432); 
- Секретар колегії судової (3432); 
- Судовий виконавець (3432); 
- Судовий розпорядник (3432); 
- Організатори діловодства (державні установи) (3435.1); 
- Організатори діловодства (система судочинства) (3435.3); 
- Помічник адвоката; 
- помічник нотаріуса; 
- помічник нотаріуса державного; 
- помічник судді; 
- помічник юриста (3436.9); 
- Помічник приватного детектива (3450); 
- Дізнавач; 
- дільничний інспектор міліції; 
- інспектор (органи внутрішніх справ);
- інспектор з дізнання; оперуповноважений (3451); 
- Відповідальний (старший) по корпусу (корпусному відділенню) (пенітенціарна система); 
- інспектор (пенітенціарна система) (з дипломом бакалавра); 
- інструктор з професійної підготовки (пенітенціарна система) (3452).

 

Для вступу на місця на держзамовлення або за контрактом на спеціальність 081 «Право» абітурієнти подають в відбіркову комісію сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з:

• української мови та літератури;

• історії України;

• математики або іноземної мови.