Ласкаво просимо до психологічної служби

Психологічна служба є структурним підрозділом ЛА НАУ , який створено за наказом начальника академії №593 від 17.12.2020 р для здійснення соціально-психологічного супроводу освітньо-виховного процесу в академії.
Основною метою діяльності психологічної служби є створення комфортних умов для соціального та інтелектуального розвитку здобувачів вищої освіти, збереження їх психологічного здоров’я, надання психологічної та соціально-педагогічної пітримки всім учасникам освітнього процесу.

ПРИОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

 1. Психолого-педагогічна діагностика – моніторинг змісту та умов індивідуального розвитку здобувачів вищої освіти, динаміки їх соціально-психологічної адаптації та професійного становлення. 
 2. Психологічна діагностика (індивідуальна і групова). Психодіагностична робота передбачає виконання різних методик, тестів, опитувальників з метою виявлення індивідуальних особливостей, міжособистісних стосунків, інтелектуальних здібностей тощо.
 3. Профілактика – систематична робота, спрямована на своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку особистості студента, запобігання виникненню проблем у міжособистісних стосунках та конфліктних ситуацій в освітньому процесі.
 4. Просвіта – формування психологічної та соціальної компетентності учасників освітнього процесу.
 5. Консультування – багатофункціональна індивідуальна робота щодо вирішення запитів учасників освітнього процесу з питань навчання, міжособистісних стосунків.
 6. Корекція – надання психологічної та соціально-педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу у кризових ситуаціях.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ

• психологічний супровід навчально-виховного процесу;
• моніторинг актуальних соціально - психологічних проблем студентського середовища та своєчасне реагування на них;
• створення умов для реалізації творчого, наукового, особистісного й інтелектуального потенціалу студентів;
•  здійснення психопрофілактичних заходів;
• психологічний супровід розвитку особистості студента;
• формування позитивного морально-психологічного клімату в студентському колективі;
• формування у молоді готовності до самостійного життя та професійної діяльності;
• надання психологічної допомоги студентам, викладачам та співробітникам академії у складних життєвих ситуаціях;
• підвищення психолого-педагогічної компетентності учасників освітнього процесу.

Для студентів та працівників ЛА НАУ участь у всіх формах роботи БЕЗКОШТОВНА.

  РОБОТА З ПСИХОЛОГОМ ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ:

 • Пізнати краще себе (свій характер, здібності, можливості, тип особистості і т.д.);
 • Навчитись розуміти себе і свої переживання та адекватно виражати почуття;
 • полюбити себе та життя;
 • позбутися  страхів, переживань, відчуття  самотності та інших неприємних  відчуттів;
 • дізнатися як зберегти або відновити душевну рівновагу;
 • стати впевненим у собі, у своїх силах;
 • навчитись ставити цілі та досягати поставленої мети;
 • навчитись самостійно організувати навчальну діяльність та досягати успішних результатів;
 • навчитись розуміти інших людей та їх проблеми;
 • дізнатися  як налагодити стосунки з оточуючими людьми та зберегти їх;
 • сформувати навички ефективного спілкування;
 • навчитись уникати конфліктів та «правильно» виходити з них;
 • знайти вихід із проблемної ситуації.

Принципи організації псих.служби:

 • особистісно-орієнтований підхід до роботи з клієнтами;
 • стимулювання активної позиції того, хто користується психологічними послугами;
 •  формування у слухачів прагнення до самовдосконалення і самоосвіти.

У своїй діяльності психологічна служба керується:

План заходів по запобіганню булінгу в Льотній академії НАУ на 2022-23 н.р.

Закон України про освіту

Закон України про вищу освіту

Положення про психологічну службу

Положення про психологічну службу в системі освіти України

Положення про протидію та запобігання булінгу (цькуванню) учасників освітнього процесу в ЛА НАУ

РОБОТУ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ:

Практичний психолог Срібна Оксана Володимирівна,

доцент кафедри льотної експлуатації та безпеки польотів, к.псих.н.
т. 0669205017. Email:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

КОНТАКТИ:
Кабінет психологічної служби:
Льотна академія НАУ
25005, м. Кропивницький, вул. Степана Чобану, 1
Медико-санітарна частина, каб.201

Графік роботи Пн-Пт 11.00-13.00, з 13.00-15.00 (самопідготовка)

У зв’язку із епідеміологічною ситуацією та карантинними заходами пропонується дистанційна форма надання послуг.

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА НАУ

Повідомлення про корупцію можна подати таким чином:

Відділ з питань запобігання та виявлення корупції НАУ – за телефонами +38(044)406-61-10, +38(044)406-68-67,
Юрисконсульту Льотної академії НАУ (відповідальній особі з оцінки корупційних ризиків) +38(0522)344021
НАЗК - через спеціальну телефонну лінію, за якою приймаються повідомлення про корупційне правопорушення: +38(044)200-06-91 або захищену електронну поштову скриньку для осіб, які надають допомогу у запобіганні і протидії корупції (викривачів): Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Положення про організацію роботи юридичної клініки "Юрконсалт" ЛА НАУ
Закон України "Про безоплатну правову допомогу"
Наказ від 03.08.2006 №592 "Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України"
Стандарти діяльності юридичних клінік України

Анкета юридичної кліники

Проведення круглого столу юридичною клінікою «Юрконсалт» Льотної академії

Права людини у виборчому процесі

В академії відкрито юридичну клініку «Юрконсалт»

У Кропивницькому відбувся тренінг-семінар для неповнолітніх про конфлікти та шляхи їх розв’язання

Адреса: 25005 м.Кропивницький,
вул. Степана Чобану 1 (I корпус)
Телефон: (095)374-23-58
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Графік роботи:
з 10:00 до 17:00
(крім суботи і неділі)

Юридична клініка «ЮРКОНСАЛТ» є структурним підрозділом Льотної академії Національного авіаційного університету, яка в своїй діяльності керується законодавством України, Статутом та нормативними актами академії, Положенням про юридичну клініку «ЮРКОНСАЛТ» затвердженим від 13.02.2020 р. № 1, яка має за мету надання безоплатної правової допомоги населенню, а також навчанню майбутніх фахівців-юристів практичній роботі, наближення теорії до практики.

Викладачі кафедри виступають кураторами студентів-консультантів з питань надання юридичної допомоги з певних напрямів юриспруденції.

Юридична клінічна діяльність в Україні зумовлена необхідністю надання правової допомоги всім верствам населення.

Функції юридичної клініки «Юрконсалт»:

• надання усних та письмових консультацій всім верствам населення;
• допомога в оформленні позовних заяв, скарг та інших документів правового характеру;
• інша правова допомога.

Мета та завдання юридичної клініки

• підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичної спеціальності;
• формування правової культури громадян;
• надання громадянам соціально-вразливих верств населення безоплатної юридичної допомоги.

Юридична клініка діє за принципами:

• гуманізму;
• верховенства права;
• законності;
• безоплатності надання правової допомоги;
• конфіденційності;
• надання студентам-правознавцям можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;
• створення місць для проходження студентами навчальної та виробничої практик;
• надання громадянам соціально-вразливих верств населення безоплатної юридичної допомоги;
• проведення заходів з правової освіти населення.

Умови надання правової допомоги

Правова допомога надається студентами кафедри права, які не є професійними юристами.

Допомога, що надається працівниками юридичної клініки, є безоплатною.

Юридична клініка здійснює консультування населення з питань сімейного, спадкового, трудового, житлового, земельного, цивільного права, а також з питань захисту прав дитини та соціального забезпечення.

Ідентифікаційні дані клієнта (ім’я, адреса тощо) є конфіденційними і не підлягають розголошенню чи розповсюдженню. Матеріали справи можуть бути використані в навчальному процесі.

Консультант має право відмовити клієнту у наданні правової допомоги або за своєю ініціативою закрити справу:
• у разі непогодження клієнта з умовами надання правової допомоги чи відмовою підписати угоду про надання правової допомоги;
• справа розглядалася в суді, і по якій винесене законне рішення;
• справа одночасно розглядається іншими установами чи організаціями;
• клієнт не може чи відмовляється надати необхідні документи по справі.

Увага!!!
На період карантину юридична клініка «Юрконсалт» проводить прийом громадян дистанційно за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Спеціалізована вчена рада К 23.144.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти»

У Льотній академії Національного авіаційного університету Наказом Міністерства освіти і науки України від 24.05.2018 №527 була створена спеціалізована вчена рада К 23.144.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» строком до 31 грудня 2021 року. Відкриття спеціалізованої вченої ради при Льотній академії сприяло підвищенню наукового потенціалу не тільки її колективу, а й української науки та педагогічної галузі в цілому.

Прийняти рішення щодо необхідності відкриття спеціалізованої вченої ради спонукало декілька причин: 1) Льотна академія НАУ – унікальний заклад вищої освіти, в якому 70 років здійснюється професійна підготовка пілотів та інших фахівців для цивільної авіації, проте бракувало науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; 2) у Льотній академії НАУ понад 25 років діє наукова школа психолого-педагогічного профілю з проблем людського чинника, започаткована доктором педагогічних наук, професором Макаровим Р.М., а також міжкафедральний науково-практичний семінар з удосконалення професійної підготовки фахівців професійної освіти («Перспективні шляхи професійної підготовки сучасного фахівця»), метою якого є попередній розгляд дисертаційних робіт з 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 3) у Льотній академії Національного авіаційного університету діяла аспірантура зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти, наразі аспірантура готує здобувачів за спеціальністю 011-Освітні, педагогічні науки.

За період існування спеціалізованої вченої ради К 23.144.02  успішний захист в ній пройшли 16 молодих науковців. Серед них аспіранти та працівники Льотної академії НАУ, працівники Національного авіаційного університету, Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, Одеського національного університету імені І. Мечникова, Криворізького професійного гірничо-технологічного ліцею, Комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад № 30 Вінницької міської ради», Комунального закладу «Центральноукраїнський науковий ліцей-інтернат Кіровоградської обласної ради», Комунальної установи «Інклюзивний ресурсний центр «Міської ради міста Кропивницького». 

Персональний склад спеціалізованої вченої ради об’єднував провідних учених закладів вищої освіти Кропивницького, Києва, Кривого Рогу та Харкова. Очолювала спеціалізовану вчену раду завідувачка кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук Льотної академії НАУ, доктор педагогічних наук, професор Плачинда Тетяна Степанівна. Виконувала обов’язки вченого секретаря доцент кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук Льотної академії НАУ, кандидат педагогічних наук, доцент Крижевська Катерина Володимирівна. 

Голова
Спеціалізованої вченої ради,
д.пед.н., професор Т.С. Плачинда

Напрями роботи та курси Бізнес школи (PDF, 280 КБ)
- Менеджмент підприємницької діяльності
- Менеджмент та інформаційні технології підприємницької діяльності
- Інформаційні технології підприємницької діяльності
- Основи міні МВА
- Підготовчі до вступу до КЛА НАУ
- Першої долікарської допомоги
- Підготовка громадських інспекторів охорони довкілля
- Робота у Фейсбуці
- Просування товару в соцмережах
- Методика викладання робототехніки для освітян
- Робототехніка для початківців на платформі Arduino
- Робототехніка на базі Lego Mindstorms EV3
- Розмовна англійська для роботи за кордоном
- Підготовка на рівень В 2
- Підготовка на рівень С 1
- Тестування на рівень B 2
- Тестування на рівень С 1
- Англійська для менеджерів міжнародних проектів та грантів
- Англійська для студентів для навчання в закордонних ВНЗ та по англомовним проектам (в Україні)
- Літня англомовна школа
- Англійський для ІТ-фахівців
- Вивчення основ управління та польоту мультикоптерів (спортивні, сільськогосподарські)
- Основи конструювання мультикоптерів
- Використання мутьтикоптерів для відео- та фотозйомки
- Безпека підприємницької діяльності
- Організація офісу вдома
- Управління розумним будинком мобільними пристроями
- Програмування
- WEB-програмування на JAVASCRIPT
- Основи теорії баз даних. MYSQL в розробці WEB-проектів
Цей курс займе тебе цікавими завданнями та покаже про дизайн те, чого ти ще не знаєш! Впродовж нього ми будемо працювати над композицією, кольорами та шрифтами. Розглянемо успішні портфоліо, проаналізуємо роботи найкращих світових студій та дизайнерів. Навчимось перетворювати ідеї у якісний візуальний продукт. Навчимось працювати із загальновизнаними програмами графічного дизайну: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign та виконувати самостійні проекти.
- Підвищення кваліфікації по STEM-напрямку
- STEM-освіта в початковій школі
- Технології case-study
- Інтегрований підхід у викладанні STEM-дисциплін в загальноосвітніх навчальних закладах різного типу та профілю.
- STEM – освіта та «3D» - моделювання.
- «Розумні пристрої» Інтернет речей
- Основи фандрайзингу
- Написання проектів
- Еразмус+
- Горизонт 2020
- Англійська для проектів
- Тайм-менеджмент: організація часу і самоорганізація (семінар) - 4 год.
- Публічні виступи: вміння опанувати страх перед публікою та психологічні прийоми саморегуляції (семінар) – 4 год.
- Тренінг самопізнання та особистісного зростання (тренінг) – 20 год.
- Лідерство та робота в команді (тренінг) – 20 год.
- Резюме: правила складання (лекція) – 2год.
- Самопрезентація на співбесіді (лекція) – 2 год.
- Тренінг ефективної комунікації (тренінг) – 20 год.
- Тренінг вирішення конфліктів – 20 год.
- Психотехніка ведення переговорів (семінар) – 4 год.
- Розвиток креативності (тренінг) – 20 год.

Адреса: м. Кропивницький, вул. Короленка 22
Реєстратура: тел. (0522) 39 – 47 – 33
Секретар сертифікаційної комісії: тел. (0522) 34 – 40 – 42
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Льотна академія Національного авіаційного університету, як провідний авіаційний навчальний заклад України та у відповідності до вимог Повітряного Кодексу України, має в своїй структурі медико – санітарну частину, яка реалізує питання медичної сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації України та забезпечує нагляд за здоров'ям курсантів академії.

МСЧ ЛА НАУ

Медико – санітарна частина ЛА НАУ має Державну ліцензію, акредитаційний сертифікат першої категорії МОЗ України та дозволи відповідних вповноважених органів на надання медичних послуг і на медичну сертифікацію авіаційного персоналу.

Медико – санітарна частина ЛА НАУ здійснює:

- медичну сертифікацію авіаційного персоналу цивільної авіації України згідно наказу Державіаслужби від 20.07.2017 № 565 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2017 р. «Про затвердження Авіаційних правил України "Технічні вимоги та адміністративні процедури для льотних екіпажів цивільної авіації";
- медичний нагляд у між сертифікаційний період;
- надання діагностично-лікувальної допомоги;
- диспансерний нагляд;
- профілактичні огляди;
- клініко-лабораторні методи діагностики;
- інструментальні методи діагностики.

До послуг відвідувачів:
- спеціалізована експертна комісія по сертифікації авіаційного персоналу цивільної авіації України;
- обов’язкові профілактичні огляди
- проведення медичного огляду при первинному влаштуванні на роботу, періодичні медогляди;
- стоматологічні послуги;
- клінічні та біохімічні лабораторні дослідження;
- рентгендіагностичні послуги;
- медичне обслуговування курсантів - іноземців;
- медичні огляди кандидатів (абітурієнтів) до вступу на навчання в ВНЗ.

Структурні підрозділи:
1. Діагностичні кабінети:
- клініко-діагностична лабораторія;
- рентгенологія;
- функціональна діагностика.
2. Лікарі-спеціалісти:
- лікар авіаційної та космічної медицини;
- хірург;
- терапевт;
- гінеколог;
- уролог;
- отоларинголог;
- офтальмолог;
- кардіолог;
- невропатолог;
- психофізіолог;
- дерматолог;
- лікар-стоматолог;

3. Інші кабінети:
- фізіотерапевтичний;
- маніпуляційний;
- кабінет масажу;
- кімната матері та дитини.

4. Лікарсько-консультативні (експертні) комісії:
- медична сертифікація авіаційного персоналу ;
- оформлення санітарної книжки та проведення профілактичного огляду працівників служби громадського харчування .
- проведення медичного огляду при влаштуванні на роботу, періодичні медогляди
- медичні огляди кандидатів до вступу на навчання у ВНЗ (абітурієнтів)
- по проведенню медоглядів працівників, зайнятих на важких роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, а також осіб віком до 21 року

Дочірні категорії