Відповідно до рішення Вченої ради академії Льотної академії НАУ від 29.09.2021р., введеного в дію наказом начальника академії №465 від 01.10.2021р., з 6 жовтня 2021 року вступає в дію організаційна структура Льотної академії Національного авіаційного університету.

Підпорядкування служб начальнику та заступникам начальника академії, відповідно до цієї структури, регламентовано наказом начальника академії №476 від 07.10.2021р.