XXII Міжнародний науково-практичний семінар "КОМБІНАТОРНІ КОНФІГУРАЦІЇ ТА ЇХНІ ЗАСТОСУВАННЯ" вперше розпочав свою роботу у дистанційному режимі.

Семінар організований Льотною академією Національного авіаційного університету, Національним університетом «Запорізька політехніка спільно з Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України, Центральноукраїнським національним технічним університетом, Центральноукраїнським державним педагогічним університетом ім, В. Винниченка, Донецьким національним медичним університетом.

В семінарі взяли участь представники:

-Білоруського державного університету;

- Військового інституту телекомунікацій та інформатизації ім. ГероївКрут;

- Вірменського державного педагогічного університету ім. Х. Абовяна;

- Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»;

- Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»;

- Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет»;

- Дніпровського національного університету ім. О.Гончара;

- Національного університету «Запорізька політехніка»;

-Запорізького обласного інституту післядипломного педагогічного навчання;

- Донецького національного медичного університету;

- ДП "Івченко-Прогрес";

- Єреванського державного університету;

- Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України;

- Інституту фізики Національної академії наук України;

- Київського національного університету ім. Т. Шевченка;

-Луцького національного технічного університету;

- Льотної академії Національного авіаційного університету;

- Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України;

- Національного авіаційного університету;

- Національного університету «Львівська політехніка»;

- Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

- Національного дослідницького університету «МІЕТ»;

- Національного технічного університету «Дніпровська політехніка;

- Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»;

- Національного університету водного господарства та природокористування;

- Харківського національного університету радіоелектроніки;

- Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;

- Центральноукраїнського національного технічного університету;

- ВІНІТІ РАН;

-AleppoUniversity, Syria;

- KTH RoyalInstituteofTechnology, Stockholm, Sweden.

Формат дистанційної роботи вимагає володіння певною культурою, нюанси якої були швидко опановані протягом першої години, присвяченої технічним питанням зв’язку, в процесі підключення понад сорока учасників та тестування деяких необхідних для ефективної роботи функцій.

Відбулося жваве обговорення результатів досліджень, пов'язаних з комбінаторними конфігураціями та їх додатками у практичній галузі. Учасники ділилися своїм науково-практичним досвідом, надавали цінні рекомендації. У цьому сенсі жодна доповідь не залишилася без уваги. Під час наукової дискусії панував дружній позитивний настрій. Так непомітно промайнули понад сім годин роботи семінару.

В обговоренні прийняли участь викладачі Льотної академії НАУ й представники інших навчальних закладів і наукових установ, в тому числі: П. І. Стецюк, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділом негладкої оптимізації Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України; І. В. Козін, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету; В. А. Шендеровський, доктор фізико-математичних наук, професор, віце-президент Українського фізичного товариства;С. Л. Кривий, доктор фізико-математичних наук, професор, професоркафедри інтелектуальних програмних систем Київського національного університету ім. Т. Шевченка;В. В. Різник, доктор технічних наук, професор, професоркафедри автоматизованих систем управління Національного університету "Львівська політехніка»; О.М. Ісаченко, кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем управління Білоруського державного університету;В. І. Дубровін, кандидат технічних наук, професор, професоркафедри програмних засобів Національного університету «Запорізька Політехніка»; Г. В. Неласа, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри захисту інформації Національного університету «Запорізька Політехніка»; Н. К. Тимофієва, доктор технічних наук, старший науковий співробітник відділу комплексних досліджень інформаційних технологій Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України; Є. В. Мелешко, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського національного технічного університету представила до обговорення три теми; О. В.Кривцун, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри системного аналізу та обчислювальної математики Запорізького національного технічного університету; М. Ф. Семенюта, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії НАУ; С. В. Курапов, кандидат фізико-математичних наук, доцент,доцент кафедри математичного моделювання Запорізького національного університету; С. О. Сгадов, ст. викладач кафедри комп’ютерних систем та мереж Національного університету «Запорізька Політехніка»;А.В. Скрябіна, аспірант кафедри загальної математики Запорізького національного університету; В. А. Турчина, кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри обчислювальної математики таматематичної кібернетики Дніпровського національного університету ім. О. Гончара; В. П. Самарай, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри ливарного виробництва чорних і кольорових металів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»; М. Т. Соломко, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри обчислювальної техніки Національного університету водного господарства та природокористування; Є. К. Селютін, аспірант кафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету; Д.В. Широкорад, кандидат фізико-математичних наук, ст. викладач, Запорізький національний університет; KhaledKhattab, аспірант Університет Алеппо, Сирія; В. А. Плахтій, аспірант, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна; А. В. Сиряк, студент кафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара; Т. М. Доманська, студенткакафедри обчислювальної математики та математичної кібернетики Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Учасники доповідали про результати своєї роботи українською, російською та англійською мовами.

Приємно відзначити високий професійний рівень організації дистанційної форми проведення семінару, чітку і системну роботу координаторів, високоякісну технічну підтримку, що забезпечило безперервність та майже миттєве вирішення поточних питань технічного характеру.

Практика цьогорічного дистанційного спілкування дала змогу отримати цінний досвід, дійти деяких важливих висновків, у результаті яких наприкінці роботи семінару було винесено на обговорення питання щодо розширення аудиторії учасників, яке стає можливим у разі забезпечення дистанційної форми роботи разом з традиційною очною присутністю.

Також, однією із запропонованих ідей було розділення семінару на секції за окремими напрямами з огляду на різноплановість цьогорічних доповідей, необхідність більш глибокого їх обговорення та з метою залучення нових учасників.

Автори: Джума Л.М., Семенюта М.Ф., Шерман З.О.