Шановні колеги!

    Запрошуємо вас взяти участь у ІIІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблемы и перспективы профессиональной подготовки специалистов в условиях евроинтеграции»яка відбудеться 18 – 19 квітня 2019 року в Льотній академії Національного авіаційного університету.
    До участі у конференції запрошуються науковці, викладачі, докторанти, аспіранти та всі зацікавлені особи.

Напрями роботи за секціями:

1. Психолого-педагогічні аспекти організації освітнього процесу у закладах вищої освіти.
2. Зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців.
3. Інноваційні підходи до професійної освіти на засадах сталого розвитку.
4. Актуальні аспекти розвитку STEАM-освіти та дуальної освіти в умовах євроінтеграції.
5. Особливості викладання мовних дисциплін професійного спрямування.
6. Фізична підготовка фахівця як умова професійної надійності.

Інформаційний лист конференції

Програма Міжнародної науково-практичної конференції

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у VІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Управління високошвидкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем», яка відбудеться 22-23 листопада 2018 року в Льотній академії Національного авіаційного університету.

Інформаційний лист конференції

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у II Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграції», яка відбудеться 19 – 20 квітня 2018 року в Льотній академії Національного авіаційного університету.

Оргкомітет конференції

Програма Міжнародної науково-практичної конференції

Рішення Міжнародної науково-практичної конференції

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі І-ої Міжнародної науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ У НАВЧАННІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН», яка відбудеться 16-17 травня 2018 р. в Льотній академії Національного авіаційного університету (І-й навчальний корпус, ауд. 317, о 10:00). Обговорення напрямів роботи конференції буде проходити як в аудиторному так і в on-line режимах.

Умови участі в конференції

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі XX Міжнародного науково-практичного семінару "КОМБІНАТОРНІ КОНФІГУРАЦІЇ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ".

Мета семінару - об'єднання вітчизняних та зарубіжних наукових сил, які вивчають і застосовують комбінаторний конфігурації; обмін інформацією і науковими досягненнями в цьому напрямку. 

Тематика семінару:

1. Комбінаторні розміщення, графи і завдання оптимізації на них, автомати, кінцеві алгебри, математична логіка і теорія множин, теорія ігор і теорія прийняття рішень, кодування і розпізнавання образів, їх застосування в різних галузях. 

2. Реалізація математичних моделей на дискретних і безперервних множинах (автоматизовані системи управління, системи автоматизованого проектування, системи підтримки ухвалення рішень, інформаційна безпека і т. п). 

3. Програмне забезпечення синтезу та аналізу комбінаторних конфігурацій. 

Детальніше ознайомитись з умовами участі у конференції можна тут