Запрошуємо до участі в II Міжнародному науково-практичному WEB-форумі «РОЗБУДОВА ЄДИНОГО ВІДКРИТОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ОСВІТИ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ», який відбудеться 25-27 березня 2020 року

Центральні офіси трансляції Форуму:

м. Київ, вул. М. Берлинського,9 Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського.
м. Харків, вул. Університетська, 16 Українська інженерно-педагогічна академія.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ ФОРУМУ:

1. Трансдисциплінарна парадигма формування й розвитку інтелектуального і трудового потенціалу держави.
2. Професійний розвиток працівників освіти у сфері інтелектуальної власності.
3. Освіта дорослих в умовах динамічного розвитку інформаційного суспільства.
4. Теоретично-практичні аспекти розвитку освіти і науки в умовах сучасних трансформацій.
5. Адаптивне управління соціально-педагогічними системами.
6. Науково-практичні засади цифрової освіти: засоби, методики, технології, середовища.
7. Інноваційні трансформації в економічній і політичній освіті.
8. Психолого-педагогічні й соціальні комунікації розбудови єдиного відкритого інформаційного простору освіти.
9. Інформаційно-бібліографічний та інформаційно-аналітичний супровід модернізації та реформування освіти.
10. Інтернаціоналізація наукової освіти: стратегії випереджального розвитку суспільства знань.
11. Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції (міжнародна науково-практична конференція Льотної академії Національного Авіаційного університету).
Деталі за посиланням.