19 – 20 жовтня 2017 р. відбулася міжнародна наукова конференція на тему «Проблеми освіти у XXI-му столітті» на базі Єреванського державного університету. Організатором виступила кафедра педагогіки на чолі з д.пед.н., професором Арутюнян Назік Карапетовною. У конференції взяли участь педагоги різних країн: Вірменії, Німеччини, Австрії, Нідерландів, України та ін.

З вітальним словом звернувся до учасників конференції ректор ЄДУ професор Симонян Арам Грачикович, який наголосив, що тільки співпраця науковців і педагогів різних країн допоможе вирішити проблемні питання сучасної освіти та знайти шляхи її вдосконалення. На конференції піднімалися актуальні проблеми сучасної педагогіки та пропонувалися шляхи їх вирішення.

У відповідності до договору про співпрацю між вищими навчальними закладами, Кіровоградську льотну академію НАУ на конференції в Єревані представляла завідувач кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук, д.пед.н., доцент Плачинда Тетяна Степанівна, яка головувала на секційному засіданні. У своїй доповіді автор розповіла про основну діяльність і перспективні шляхи вдосконалення навчально-виховного процесу в КЛА НАУ.