У контексті глобалізації освітнього простору досвід європейських країн у вищий школі є надзвичайно актуальним. Серед основних завдань, які стоять перед українською освітою, є ознайомлення з інноваційними ідеями передових університетів та їх реалізація в нашій країні.

У рамках стажування "ЄВРОПЕЙСЬКА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ: ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД ТА ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ" була можливість відвідати заклади вищої освіти Чехії та Словаччини, а саме: Університет Томаша Баті (м. Злін), університет Яна Євангеліста Пуркіне (м. Усті-над-Лабем), Університет DTI (м. Дубніця-над-Вагом), Середньоєвропейський університет (м. Кошице). Охарактеризуємо та зупинимося на основних аспектах діяльності цих навчальних закладів.

Вища освіта Чехії та Словаччини безкоштовна, навіть для іноземців, за умови знання відповідно чеської та словацької мови. Підготовка бакалавра здійснюється за 3 роки, магістра 2 роки. Спрямованість навчання досить вузька, лише необхідні предмети, особливо в приватних закладах. За тиждень у студента від 3 до 7 занять, що дає можливість у вільний час працювати. Цікаво, що від студента не вимагається великого обсягу випускної роботи по закінченню. Зміст бакалаврської роботи до 40 сторінок, без практичної частини, лише теорія, магістерська біля 60, але дві третини – власне дослідження.

Університети беруть участь у програмі мобільності Erasmus+, за умовами якої здійснюється обмін студентами та викладачами. Участь у таких конкурсах дає можливість закладам вдосконалити навички управління міжнародними проектами, покращити організаційний потенціал, відкрити нові горизонти для інтернаціоналізації вищої освіти як на організаційному, так і на індивідуальному рівнях для свого закладу та студентів, викладачів і працівників, модернізувати освітні програми, запровадити нові методики викладання і навчання, запровадити дисципліни англійською та іншими іноземними мовами, вдосконалити управління закладом задля покращення якості вищої освіти та активізації співпраці з партнерами з усього світу.

За неуспішність та не відвідання занять студентів відраховують. На першому році навчання цей відсоток може сягати 60% на окремих спеціальностях, де конкурс не дуже високий. І навпаки, де є великий конкурс на місце, діти досить мотивовані й майже не залишають навчання.

Багато уваги приділяється дуальній освіті. При кожному факультеті є дослідницький центр, де студенти проходять практику та виконують лабораторні роботи. По закінченню університет зацікавлений, щоб  спеціалісти залишалися в університеті, заклад надає офіси та забезпечує лабораторіями. В університетах, де здійснюється підготовка фахівців з дошкільної освіти, створений дитячий садочок, куди приводять дітей викладачі та студенти цього закладу, а майбутні педагоги дошкільної освіти проходять там практику.

Дистанційні технології є обов’язковою частиною навчального процесу. Усі лекції та матеріали студент може знайти в локальній мережі університету.

Студентам забезпечені достойні умови для навчання. Добре обладнані, теплі та зручні аудиторії. У холі розташовані комп’ютери для безкоштовного доступу всіх бажаючих та автоматизовані копіювальні машини, де можна самостійно роздрукувати матеріал за невеликі кошти. На території університетів є їдальні та комфортабельні гуртожитки за помірну ціну.

Тож, стажування закордоном – це чудова можливість зануритися у нове освітнє середовище, вивчити багато цікавого та наповнитися енергією для зрушень у європейському напрямку в сфері вітчизняної освіти.