13-14 квітня 2018 року в Льотної академії Національного авіаційного університету відбувся двадцятий міжнародний науково-практичний семінар "Комбінаторні конфігурації та їх застосування".

Семінар організований Льотною академією Національного авіаційного університету спільно з Інститутом кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України, Центральноукраїнським національним технічним університетом, Центральноукраїнським державним педагогічним університетом ім. В. Винниченка, Донецьким національним медичним університетом. В семінарі взяли участь представники:

-  Військового інституту телекомунікацій та інформатизації;

-  Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет»;

-  Донецького національного медичного університету;

-  Запорізького національного технічного університету;

-  Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України;

-  Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки Національної академії наук України;

-  Інституту математики Національної академії наук України;

-  Інституту фізики Національної академії наук України;

-  Київського національного університету ім. Т. Шевченка

-  Льотної академії Національного авіаційного університету;

-  Луцького національного технічного університету;

-  Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем Національної академії наук та Міністерства освіти і науки України;

-  Національного авіаційного університету;

-  Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

-  Національного дослідницького університету «МІЕТ»;

-  Національного університету водного господарства та природокористування;

-  Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського”;

-  Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка;

-  Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України;

Центральноукраїнського національного технічного університету.

З вітальним словом виступили Залевський Анатолій Васильович – кандидат технічних наук, доцент, заступник начальника академії з навчальної науково-методичної та виховної роботи Льотної академії Національного авіаційного університету, Неділько Віталій Миколайович – науковий керівник семінару, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та ОПР Льотної академії Національного авіаційного університету.

Доповідачі поділилися результатами своїх досліджень, які пов'язані з комбінаторними конфігураціями та їх додатками у практичній галузі. Під час цікавої емоційної наукової дискусії панував дружній позитивний настрій. В обговоренні взяли участь викладачі Льотної академії НАУ й представники інших навчальних закладів і наукових установ, в тому числі: Стецюк Петро Іванович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділом негладкої оптимізації Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України;Тимофєєва Надія Костянтинівна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу комплексних досліджень інформаційних технологійМіжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України; Козін Ігор Вікторович, доктор фізико-математичних наук, професор, професоркафедри економічної кібернетики Запорізького національного університету; Волков Юрій Іванович доктор фізико-математичних наук, професор Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В.Винниченка; Яковлєв Сергій Всеволодович, заслужений діяч науки і техніки України, доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри інформатики Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"; Пічугіна Оксана Сергіївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"; Соломко Михайло Тимофійович,кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри обчислювальної техніки Національного університету водного господарства та природокористування; Мелешко Єлизавета Владиславівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського національного технічного університету; Романов Володимир Олександрович кандидат фізико-математичних наук, доцент Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка; Кривцун Олена Володимирівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри системного аналізу та обчислювальної математики Запорізького національного технічного університету; Семенюта Марина Фролівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент, професор кафедри фізико-математичних дисциплін Льотної академії НАУ; Джума Людмила Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та ОПР Льотної академії НАУ; Шерман Зоя Олександрівна старший викладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій Донецького національного медичного університету; Батовський Сергій Євгенович, аспірант Запорізького національного університету; Улічєв Олександр Сергійович, аспірант Центральноукраїнського національного технічного університету.

Учасники висловили подяку організаторам семінару за можливість зустрічі та обговорення актуальних питань, пов’язаних з дослідженнями на комбінаторних конфігураціях, з тенденціями розвитку даної тематики, та наголосили, що семінар пройшов на досить високому науковому рівні.

За результатами роботи науково-практичного семінару були прийнятінаступні рішення:

1) сприяти розширенню географії учасників наступного семінару, залучаючи до участі в ньому творчу молодь, науковців як з України, так і з інших країн;

2) назвати науково-практичний семінар "Комбінаторні конфігурації та їх застосування" на честь його засновника Петренюка Анатолія Яковича.

М.Ф. Семенюта,
канд. фіз-мат. наук, доцент, 
професор кафедри 
фіз-мат. дисциплін ЛА НАУ