25 - 26 жовтня 2017 р. відбувся ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «STEM-ОСВІТА - ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» на базі Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету, який є експериментальним вузом з теми «Науково-методичні засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру» наказ Міністерства освіти і науки України № 708 від 17.05.2017 р.

В Міжнародному семінарі приймали участь представники вітчизняних вузів, таких як Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, Національного центру «Мала академія наук України», Інституту обдарованої дитини НАПН України, Національного авіаційного університету, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, Київського національного університету культури та мистецтв, Державного вищого навчального закладу «Криворізький державний педагогічний університет», Харківського національного педагогічного університету, Відокремленого підрозділу «Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, Черкаського обласного інституту післядипломної освіти Черкаської обласної ради та зарубіжних країн, як Польща та Білорусія.

Активну учать в семінарі прийняла організація «Melexis - Україна» м. Київ та КМДШ м. Київ.

Метою семінару є активізація наукових досліджень та розробки інноваційних технологій, форм і методів удосконалення освіти на грунті концепції “STEM-освіти”.

Основні напрямки роботи семінару присвячені розкриттю:

1)  Сутності STEM-освіти та її співвіднесення з навчальними дисциплінами.

2)  Змісту та напрямкам організації STEM-освіти.

3)  STEM-освіті та розвитку технологічної компетентності в середніх і вищих навчальних закладах освіти.

4)  Математичному та фізичному моделюванню як складовим STEM-освіти.

Зареєстровано до семінару 200 учасників, з них присутніх 15 докторів наук та 65 кандидатів наук, 48 доцентів, а також педагогічні працівники з м.Києва, м. Кривого Рогу, м. Черкаси, м. Жовті Води, представники з Вінницької, Житомирської, Тернопільської, Миколаївської та Херсонської областей.

Міжнародний науково-практичний семінар проводився як в аудиторному, так і on-line режимах.

В урочистій атмосфері було надано вітальне слово:

1)    Начальнику Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету, д.т.н., професору - Недільку Сергію Миколайовичу.

2)    Начальнику відділу STEM-освіти Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України - Патрикеєвій Олені Олександрівні.

3)    Заступнику директора з наукової роботи Національного центру «Мала академія наук України», д.т.н., старшому науковому співробітнику - Стрижаку Олександру Євгенійовичу.

4)  Голові фундації підтримки й розвитку креативності, директору центру вдосконалення вчителів «Академія творчого вчителя», головному редактору журналу «Тренди в центрі розвитку освіти» - Терезі Кошярек, (Польща)

5)      Prof Department of Math, Science and Technology Education, School of Education, Tel Aviv University - Ilya Levin, (Israel)

В ході семінару розпочалося жваве обговорення виступу Сергія Неділька та Ольги Кузьменко про наукову та інженерну складову STEM-освіти у процесі вивчення фізики та авіаційних дисциплін з поєднанням інтегрованого підходу. Микола Садовий розповів про сутність інформаційно-комунікаційних технологій та комп`ютерних технологій навчання в умовах розвитку STEM-освіти.

Сліпухіна Ірина зацікавила доповіддю про термінологічні аспекти STEM-освіти.

Плачинда Тетяна розкрила в своїй доповіді перспективний напрямок STEAM-освіти.

Война Галина зацікавила слухачів семінару практичним впровадженням STEM-освіти на базі НВО СЗНЗ І ступеня «Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка – ЦПВ «Контакт» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області та розкрила свої напрацювання в доповіді «STEM – початок прогресу (з досвіду роботи впровадження STEM-технологій В НВО СЗНЗ І ст. Гармонія» - Гімназії ім. Т. Шевченка-ЦПВ Контакт»).

Радул Сергій доповів про інноваційні методи навчання іноземної мови в системі післядипломної освітньої підготовки фахівців.

Єлізарова Вероніка доповіла про математичне моделювання як складову STEM-освіти.

Гончарова Наталія зацікавила слухачів доповіддю «STEM-освіта – виклик сьогодення».

Василашко Ірина доповіла про віртуальність сучасної освіти: мобільність вчителя та дистанційне навчання.

Актуальною та цікавою була доповідь Савченко Ірини про мережеву інформаційно-аналітичну систему досягнень учнів як ефективний і прозорий інструмент освітнього менеджменту в системі Малої академії наук України.

Чайковська Олена доповіла про гендерну рівність в STEM.

Насиченою була доповідь Дудіч Ганни про інтегрованість шкільних проектів до міжнародних конкурсів.

Єрьоменко Олена доповіла про STEM-освіту в початковій школі від теорії до практики.

STEM-сучасний підхід до навчання розкрито в доповіді Патранюк Ірини.

Заслухавши та обговоривши виступи з доповідями учасників засідання семінару, учасники постановили:

1. Довести до відома керівних структур МОН України про проведення в КЛА НАУ чергового засідання постійно діючого Міжнародного семінару «STEM-ОСВІТА – ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» з основною метою висвітлення досягнень науково-педагогічної громадськості України та зарубіжних країн у впровадженні концептуальних засад STEM-освіти в освітню практику навчальних закладів різного рівня.

2. Вважати за доцільне зосередити зусилля науково-педагогічних працівників, які розробляють проблематику STEM-освіти, на таких напрямках:

- виявлення та детальне дослідження концептуальних засад STEM-освіти, їх можливого та доцільного співвіднесення із засадами традиційної освіти у навчальних закладах різного рівня;

- дослідження питань взаємозв’язку концептуальних засад STEM-освіти та методик навчання окремих навчальних дисциплін у середніх та вищих закладах освіти;

- виявлення можливості та доцільності систематичної організації навчально-виховного процесу в навчальних закладах різного рівня на засадах STEM-освіти;

- виявлення можливості та доцільності введення навчального курсу «Теорія та методика STEM-освіти» у навчальні програми педагогічних закладів освіти (можливо, у вигляді спецкурсу або окремого розділу в інших курсах);

- розробка практичних рекомендацій з впровадження основних засад STEM-освіти в навчальний процес з конкретних навчальних дисциплін у середніх та вищих закладах освіти;

- проведення експериментальних досліджень ефективності впровадження засад STEM-освіти у навчально-виховний процес.

3. Для нашого регіону провести роботу по залученню молоді до хакатонів, які проводяться у КЛА НАУ (наприклад, Global Game Jam та ін.).

4. Провести підготовчу роботу з організації та проведенню в наступному році регіональних ІТ – фестивалю та ЕКО – фестивалю, як ефективного механізму залучення молоді до технічної освіти.

5. Зосередити увагу учасників семінару на вивчення перспективних напрямків розвитку технічної освіти.

6. В КЛА НАУ відкрити ініціативну науково-дослідну роботу про проблеми STEM-освіти в вищих навчальних закладах освіти.

7. Звернутися до обласної та міської ради з проханням передбачити в бюджеті на наступний рік кошти на підготовку фахівців з інженерних та технічних напрямків з врахуванням тенденцій розвитку STEM-освіти.

8. Подати заявку до Кропивницької обласної державної адміністрації з проханням розбудови STEM-центру академії та підтримки розвитку STEM-освіти в Кіровоградській області.

Кандидат педагогічних наук, доцент

Кузьменко О.С.