7-8 квітня 2017 року в Кіровоградській льотній академії Національного авіаційного університету відбувся дев’ятнадцятий міжнародний науково-практичний семінар “Комбінаторні конфігурації та їх застосування”, присвячений пам’яті доктора фізико-математичних наук, професора Петренюка Анатолія Яковича.

Семінар організованоКіровоградською льотною академією Національного авіаційного університетуразом з Центральноукраїнським національним технічним університетом, Кіровоградським державним педагогічним університетом ім. В Винниченка, Інститутом кібернетики НАН України. В ньому прийняли участь вчені з 27 наукових установ та навчальних закладів:

-       Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара;

-       Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»;

-       Донецького національного медичного університету;

-       Запорізького національного університету

-       Інституту кібернетикиім. В.М. Глушкова НАН України;

-       Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України;

-       Інституту математики НАН України;

-       Інституту досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки НАН України;

-       Інституту фізики Національної академії наук України;

-       Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В Винниченка;

-       Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету;

-       Київської державної академії водного транспорту ім. П. Конашевича-Сагайдачного;

-       Луцького національного технічного університету;

-       Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України;

-       Національного авіаційного університету;

-       Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України";

-       Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського”;

-       Полтавського національного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка;

-       Полтавського університету економіки і торгівлі;

-      Центральноукраїнського національного технічного університету;

-       Балтійського державного технічного університету;

-       Білоруського державного університету;

-       МДТУ;

-       Національного дослідницького університету «МІЕТ»;

-       Graz University of Technology, Austria;

-       California Polytechnic State University, USA;

-          Hof University of Applied Sciences, Germany

З вітальним словом виступили Неділько Сергій Миколайович – доктор технічних наук, професор, начальник Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету, Неділько Віталій Миколайович – науковий керівник семінару, кандидат технічних наук, доцент, директор Науково-виробничого інституту аеронавігації Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету, Шмельова Тетяна Федорівна – доктор технічних наук, професор кафедри аеронавігаційних систем Національного авіаційного університету.

Доповідачі поділилися результатами своїх досліджень, пов’язаними з комбінаторними конфігураціями та їх застосуваннями. Відбулася цікава наукова дискусія. Серед присутніх було 6 докторів наук та 22 кандидати наук. В семінарі взяли участь викладачі КЛА НАУ та представники інших навчальних закладів т анаукових установ, в тому числі: Донець Георгій Панасович, доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділом економічної кібернетики Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Стецюк Петро Іванович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділом негладкої оптимізації Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Тимофієва Надія Костянтинівна, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН та МОН України; Козін Ігор Вікторович, доктор фізико-математичних наук, професор Запорізького національного університету; Волков Юрій Іванович доктор фізико-математичних наук, професор Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Шмельова Тетяна Федорівна, доктор технічних наук, професор кафедри аеронавігаційних систем Національного авіаційного університету; Петренюк Дмитро Анатолійович, кандидат фізико-математичних наук, молодший науковий співробітник відділу економічної кібернетики Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Петренюк Володимир Ілліч, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри програмування та захисту інформації Центральноукраїнського національного технічного університету; Мелешко Єлизавета Владиславівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри програмування та захисту інформаціїЦентральноукраїнського національного технічного університету; Романов Володимир Олександрович кандидат фізико-математичних наук, доцент Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Виврот Тереса Мар’янівна, кандидат фізико-математичних наук, Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки НАН України; Полюга Світлана Ігорівна кандидат фізико-математичних наук, старший викладач кафедри прикладної математики і механіки Запорізького національного університету;Дрєєв Олександр Миколайович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри програмування та захисту інформаціїЦентральноукраїнського національного технічного університету; Шерман Зоя Олександрівна старший викладач кафедри медичної фізики та інформаційних технологій Донецького національного медичного університету; Терешко Ярослав Вікторович, аспірант Запорізького національного університету.

Відбулася online трансляція доповіді Social Network Analysis of the Global Game Jam Network, підготовленої Johanna Pirker, Graz University of Technology, Austria, Christian Gütl, assistant professor,Graz University of Technology, Austria, Foaad Khosmood,California Polytechnic State University, USA. В якості доповідача виступила Johanna Pirker, а перекладав і коментував її виступ Ізвалов Олексій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету.

Учасники висловили подяку науковому керівнику семінару – Неділько Віталію Миколайовичу; голові організаційного комітету – Обідіну Дмитру Миколайовичу (доктор технічних наук, професор, заступник начальника академії з наукової та навчальної роботи Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету), організаторам семінару – Неділько Сергію Миколайовичу; Шульгіну Валерію Анатольовичу (кандидат технічних наук, доцент, декан факультету льотної експлуатації Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету); Мелешко Єлизаветі Владиславівні; Бондар Ользі Петрівні (кандидат фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри фізико-математичних дисциплін Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету), Семенюті Марині Фролівні (кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри фізико-математичних дисциплін Кіровоградської льотної академії Національного авіаційного університету).

За результатами роботи науково-практичного семінару було прийнято рішення:

семінар пройшов на досить високому науковому рівні, вчені та практики, які займаються комбінаторними конфігураціями, одержали змогу дізнатися про тенденції розвитку даної тематики;

сприяти розширенню географії учасників наступного семінару, залучаючи до участі в ньому творчу молодь, науковців з інших країн та з України;

доповнити тематику наступного ХХ науково-практичного семінару “Комбінаторні конфігурації та їх застосування”.

Кандидат фізико-математичних наук,

доцент, Семенюта М. Ф.